Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu

Transkrypt

Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi zawodu
PROKURATURA OKRĘGOWA W ŁODZI
Łódź, dnia 06 listopada 2014r.
WYDZIAŁ I
ORGANIZACYJNY
KOMUNIKAT
W dniu 5 listopada 2014 roku Prokurator Okręgowy w Łodzi Krzysztof Bukowiecki
wziął udział w konferencji „Tajemnica zawodowa powierzona przedstawicielowi
zawodu zaufania publicznego”, zorganizowanej przez Łódzkie Porozumienie
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Patronaty honorowe nad konferencją
sprawowali: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Dziekan Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.
Przedmiotem wystąpień zaproszonych gości – prof. dr hab. Piotra Kardasa,
sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Piotra Feliniaka były kwestie dotyczące
tajemnicy zawodowej powierzonej przedstawicielom zawodów zaufania publicznego
oraz proceduralne uwarunkowania przesłuchania takich osób w charakterze świadków
w procesie.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich zawodów zaufania
publicznego. W toku dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę szerszego kontaktowania
się przedstawicieli organów władzy państwowej z przedstawicielami samorządów
zawodowych dla wypracowania standardów wykonywania czynności procesowych
z pełnym poszanowaniem ochrony tajemnicy zawodowej, do której przestrzegania
zobowiązane są osoby wykonujące zawody zaufania publicznego jak np.: lekarze,
adwokaci, radcowie prawni czy dziennikarze.
Naczelnik Wydziału I
Prokuratury Okręgowej
w Łodzi
Grażyna Masłowska

Podobne dokumenty