pływanie - XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników

Transkrypt

pływanie - XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników
XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników – Szczecin 2016 PŁYWANIE DATA ZAWODÓW : ñ Zawody pływackie zostaną rozegrane w dniu 9 września 2016 r. MIEJSCE : ñ Pływalnia Floating Arena, ul. Wąska 16 Szczecin INFORMACJE TECHNICZNE : ñ Długość basenu 50 m ñ Ilość dostępnych torów 10 ñ Temperatura wody 27 °C ñ Pomiar czasu elektroniczny ñ Zawody rozgrywane seriami na czas WARUNKI UCZESTNICTWA : ñ W zawodach pływackich mają prawo startu osoby zgłoszone do udziału w XXVII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników. ñ Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich konkurencjach oraz sztafecie. KONKURENCJE: 1. 50 m st. motylkowym K 2. 50 m st. motylkowym M 3. 50 m st. grzbietowym K 4. 50 m st. grzbietowym M 5. 50 m st. klasycznym K 6. 50 m st. klasycznym M 7. 50 m st. dowolnym K 8. 50 m st. dowolnym M 9. 200 m st. zmiennym K 10. 200 m st. zmiennym M 11. 4 x 50 m st. dowolnym K KATEGORIE WIEKOWE: I kat.: do 40 lat (os. ur. w 1976 i później) II kat: 41-­‐50 lat (os. ur. pomiędzy 1975-­‐1966) III kat: 51 lat + (os. ur. w 1965 i wcześniej) 12. 4 x 50 m st. dowolnym M 4 x 50 m stylem dowolnym K i M bez podziału na kategorie wiekowe PROGRAM ZAWODÓW : ñ Rozgrzewka od godz. 9:00 – 9:15 ñ Rozpoczęcie zawodów i start pierwszej konkurencji 9:20 NAGRODY : ñ Medale dla zawodników zajmujących miejsca 1-­‐3 w każdej konkurencji, w poszczególnych kategoriach wiekowych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : ñ Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację warunków wymienionych w niniejszym regulaminie ñ Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZP. ñ Zespoły sztafetowe mogą składać się z zawodników reprezentujących różne województwa ñ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach obiektu bez nadzoru. ñ W sprawach spornych dot. zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. ñ Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajduje regulamin ogólny Spartakiady 

Podobne dokumenty