Pobierz spis treści

Transkrypt

Pobierz spis treści
Spis treści211
Spis treści
Wstęp do Pism wszystkich · 5
Małe formy literackie Bolesława Prusa · 9
Bibliografia · 21
juwenilia · 25
Korespondencja… siedlecka! · 27
On i ona, czyli okropne spotkanie dwóch tkliwych serc
na jednym folwarku (z pamiętników śp. Jana w Oleju) · 30
Żywot Jana w Oleju · 31
Pamiętniki śp. Jana w Oleju · 33
§1. Pierwsza miłość · 33
§2. Kto za życia należy do historii · 36
TO I OWO
WŁAŚCIWIE ZAŚ ANI TO, ANI OWO
CZYLI 48 POWIASTEK DLA PEŁNOLETNICH DZIECI · 39
DZIAŁ I · okazujący, że rymotwórstwo
nie należy do najtrudniejszych zajęć · 41
Poezja przyszłości · 43
Agapit do Agaty · 44
Przypowieść o gospodarzu Ignacu,
gospodyni Ignacowej i o Wojtku parobku · 45
Capriccio · 47
O utrapieniach życiowych · 49
O rozkoszy życia wiejskiego · 52
Na śmierć Filtusia · 55
212
spis treści
DZIAŁ II · z którego widać, że autor jest pesymistą,
a mógłby być kaznodzieją · 59
Dla nudzących się w podróży · 61
Z notatek hreczkosieja · 62
Do sercu naszemu najmilejszych braci literatów z „Kuriera Warszawskiego”
i „Codziennego”, „Niwy”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Opiekuna
Domowego”, „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów” · 64
Mój sąsiad · 66
Do panów rzemięśników warsiaskich · 69
Zaściankowi politycy · 71
Ognisko rodzinne · 75
Z życia poety · 78
Literaci · 81
U pani Piotrowej · 86
Na Smolikowszczyźnie · 88
Przed Kopernikiem · 91
Filantropowie · 94
Przyszłość prelegentów · 96
Na Ujazdowie · 100
Na prowincji · 105
Na dworcu kolei · 109
W Saskim Ogrodzie · 112
Progresyści · 115
Reklamy · 118
Świat i poeta · 122
Na majówce · 125
Podróżni · 127
Doradcy · 130
Przyszłość literatury · 133
DZIAŁ III · Listy ze starego obozu · 141
Listy ze starego obozu · 143
I . O złudzeniach w życiu · 145
I i . O badaniach życia codziennego · 158
spis treści213
DZIAŁ IV · dowodzący, że nie godzi się
sprzedawać publiczności czystego papieru · 177
Idealista czy li pozytywista? · 179
Po nocy wszystkie koty szare · 180
I tacy bywają · 181
Telegram na prowincją · 182
Szkolni koledzy · 183
Z roczników chińskich [Niedawnymi czasy…] · 184
Wesoły gość · 185
Wakacje · 186
Z roczników chińskich [Onego czasu…] · 189
Na ulicy · 191
W ogródku · 192
Filozof i prostak · 194
dODATEK kRYTYCZNY · 197
Noty edytorskie · 199
Odmiany tekstu · 203
Indeks nazwisk · 209

Podobne dokumenty