www.lebork.pl - Warsztaty szkoleniowe

Transkrypt

www.lebork.pl - Warsztaty szkoleniowe
www.lebork.pl
Warsztaty szkoleniowe
Zapraszamy na warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Płaszczyzna porozumienia - partnerstwo publiczno
- społeczne w powiecie lęborskim" na temat pisania projektów - praktyczne i teoretyczne aspekty wypełniania
wniosków aplikacyjnych na przykładzie działania 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ
INTEGRACJI.
Warsztaty przewidziane są dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku na konkurs w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Warsztaty odbędą się w dniu 20 maja 2009 r. o godzinie 11.00 w sali nr 9 Starostwa Powiatowego w Lęborku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 059 8632 853, e-mail: [email protected]).
Osoby do kontaktu: Marta Aftyka, Marcin Ramczyk.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty