Nowe technologie - podstawa rozwoju Fundacji Niezależny Instytut

Transkrypt

Nowe technologie - podstawa rozwoju Fundacji Niezależny Instytut
Nowe technologie - podstawa rozwoju
Fundacji
Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej
Głównym celem projektu jest rozwój Fundacji poprzez wykorzystanie nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w pracy na rzecz edukacji i wychowania - wyposażenie organizacji w
laptopy, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) oraz oprogramowanie komputerowe Pakiet MSOffice. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są specjaliści działający w Fundacji Niezależny
Instytut Edukacji Emocjonalnej. Pośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci
z niepełnosprawnością oraz ich rodzice i nauczyciele. W ramach projektu zaplanowany jest zakup
sprzętu odpowiadającego potrzebom Fundacji, przygotowanie go do użytkowania oraz przeszkolenie
specjalistów, którzy będą z niego korzystać w działaniach na rzecz dzieci
z niepełnosprawnością. Realizacja projektu znacznie poprawi jakość pracy organizacji i podniesie
standardy usług świadczonych przez specjalistów współpracujących z Fundacją.
Czas trwania projektu: od 15-06-2015 do 31-08-2015.

Podobne dokumenty