CZYTAJĄC EMOCJE…

Transkrypt

CZYTAJĄC EMOCJE…
CZYTAJĄC EMOCJE…
1. Przyjrzyj się ludziom na obrazach i odczytaj ich emocje.
2. Wyraź emotikonem nastrój wybranej postaci. Narysuj go na kartce.
3. Sformułuj i zapisz pięć czynników, które Twoim zdaniem wpływają na emocje
obserwowanych na obrazach ludzi.
4. Zaprojektuj emotikony charakteryzujące Twoich przyjaciół.
CZY WIESZ, ŻE…
Emotikon lub emotikona (ang. emoticon), uśmieszek (smile, smiley), buźka – złożony
ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, używany przez użytkowników internetu.
Słowo to powstało z połączenia angielskich słów emotion oraz console, co oznacza emocje wyrażane za pomocą konsoli. Innym wyjaśnieniem jest połączenie emotion i icon,
obraz.
Znaczek :-) został użyty po raz pierwszy 19 września 1982 r. o godzinie 11:44,
przez profesora Scotta Fahlmanna z Carnegie Mellon University, jednak sam pomysł
emotikonów złożonych ze znaków przestankowych pojawił się po raz pierwszy 30 marca
1881 r. w satyrycznym magazynie Puck w USA.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emotikon

Podobne dokumenty