Folder promocyjny z nieruchomościami planowanymi do sprzedaży

Transkrypt

Folder promocyjny z nieruchomościami planowanymi do sprzedaży
NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY
ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY
W OLSZTYNIE
NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO
(DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 – TJ. Z PÓŹN.ZM.)
OLSZTYN, STYCZEŃ 2017 R.
Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w Zakładzie w Olsztynie:
woj. warmińsko-mazurskie Dobre Miasto........................................................3
woj. warmińsko-mazurskie Górowo Iławeckie................................................4
woj. warmińsko-mazurskie Olsztyn ..................................................................5
woj. warmińsko-mazurskie Olsztynek ..............................................................6
woj. warmińsko-mazurskie Morąg ...................................................................7
woj. warmińsko - mazurskie Elbląg ..................................................................8
woj. warmińsko - mazurskie Reszel ..................................................................9
woj. warmińsko-mazurskie Węgorzewo ........................................................10
woj. warmińsko-mazurskie Ryn......................................................................11
woj. warmińsko-mazurskie Olecko.................................................................12
woj. warmińsko-mazurskie Mikołajki .............................................................13
woj. warmińsko-mazurskie Pisz......................................................................14
woj. warmińsko-mazurskie
Dobre Miasto
LOKALIZACJA
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
.
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz prawo własności
budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość położona w Dobrym Mieście
przy ul. Kościuszki 2C. Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy (pow. użyt.
243,08m2), budynek warsztatowo – magazynowy (pow. użyt. 180,59m2), budynek
garażowy (pow. użyt. 29,71 m2). Teren nieruchomości utwardzony, oświetlony,
ogrodzony. Dojazd do nieruchomości ulicą Kościuszki dobry-drogą asfaltową (dz. 332)
a następnie wewnętrzną utwardzoną asfaltem działkę Straży Pożarnej dz. nr 333/2.
Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe media.
Powierzchnia nieruchomości:

dz. nr 337/2 – 0,1395 ha
Księga wieczysta:

OL1O/00059072/6
.
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
.
woj. warmińsko-mazurskie
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Górowo Iławeckie
LOKALIZACJA
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w Górowie Iławeckim przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 18. Na nieruchomości znajduje się budynek
administracyjno-biurowy o powierzchni użytk. 463,17m2 oraz
budynek Muzeum Techniki i Gazownictwa o powierzchni użytk.
231,30m2.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 255 – 0,1357 ha
 dz. nr 254 - 0,2674 ha
 dz. nr 54/1 – 0,0509 ha
Księga wieczysta:
 OL1Y/00017497/2
 OL1Y/00018174/9
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
LOKALIZACJA
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. Łączna powierzchnia gruntu
wynosi 26.891,00 m.kw. Łączna powierzchnia zabudowań wynosi
578,94 m.kw.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 1/1 – 0,0048 ha
 dz. nr 1/2 – 2,5793 ha
 dz. nr 3/2 – 0,0195 ha
 dz. nr 1/5 – 0,0074 ha
 dz. nr 1/11 – 0,0698 ha
 dz. nr 3/1 – 0,0083 ha
Księga wieczysta:
 OL1O/00095838/8
 OL1O/00093811/9
http://maps.google.com
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
LOKALIZACJA
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza 34.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 1/1 – 0,3842 ha
Księga wieczysta:
 OL1O/00066292/6
(89) 538-30-81
[email protected]
Olsztynek
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 22. Na nieruchomości
znajduje się budynek biurowy (pow. użyt. 298,45 m2), budynek
garażowy (pow. użyt. 48,87 m2) oraz budynek magazynowy (pow.
użyt. 5,91 m2).
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 5/19 – 0,2775 ha
Księga wieczysta:
 EL2O/00018734/3
(89) 538-30-81
[email protected]
Morąg
woj. warmińsko - mazurskie
LOKALIZACJA
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
.
(89) 538-30-81
OPIS
Nieruchomość położona w Elblągu
Powierzchnia nieruchomości:
 część dz. nr 33 – 0,2193 ha
Księga wieczysta:
 EL1E/00033838/6
przy
ul.
Orzeszkowej.
[email protected]
Elbląg
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko - mazurskie
LOKALIZACJA
.
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w Reszlu przy ul. 1-go Maja. Na nieruchomości znajduje się
były budynek trafostacji (dz. nr 259/5) oraz zbiornik gazu wraz
z budynkiem kotłowni (dz. nr 259/2)
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 259/5 – 0,0125 ha
 dz. nr 259/2 – 0,0935 ha
Księga wieczysta:
 OL1K/00030938/2
 OL1K/00031411/9
http://maps.google.com
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
Reszel
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
Węgorzewo
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynku i budowli na niej posadowionych.
Nieruchomość położona w m. Węgorzewo, przy ul. Armii Krajowej,
zabudowana budynkiem administracyjno-garażowym, składająca
się z dwóch działek o łącznej powierzchni 10 775 m². Nieruchomość
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość
w pełni uzbrojona w podstawowe media.
Budynek administracyjno-garażowy, kubatura 2065,65 m³,
powierzchnia użytkowa 374,75 m², powierzchnia zabudowy 256,89 m².
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 176/3 – 0,4956 ha
 dz. nr 176/9 – 0,5819 ha
Księga wieczysta:
 OL2G/00017290/3
.
.
.
.
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
Ryn
LOKALIZACJA
OPIS
Prawo użytkowania wieczystego działki nr geodezyjny 104/3 oraz
prawo własności działek nr geodezyjny 220/29, 220/31, 220/33
położonych w m. Ryn przy ul. Zamiejskiej wraz z prawem własności
budynków i budowli posadowionych na gruncie. Nieruchomość
gruntowa o łącznej powierzchni 5 797 m² zabudowana budynkiem
biurowym, garażowym, socjalno-garażowym i budynkiem
piecowni o łącznej pow. użyt. 494,68 m2. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość w pełni
uzbrojona w podstawowe media.
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 104/3 – 0,5416 ha
 dz. nr 220/29 – 0,0073 ha
 dz. nr 220/31 – 0,0282 ha
 dz. nr 220/33 – 0,0026 ha
Księga wieczysta:
 OL1G/00034019/8
 OL1G/00028187/1
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
.
.
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w m. Olecko, zabudowana budynkiem administracyjnym,
magazynowo-garażowym oraz budynkiem warsztatowym o łącznej
pow. użyt. 445,63 m². Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej. Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe
media.
Budynek administracyjny -powierzchnia użytkowa 265,14 m².
Budynek magazynowo-garażowy - powierzchnia użytkowa 68,35 m²
Budynek warsztatowy - powierzchnia użytkowa 112,14 m²
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 1607 – 0,9373 ha
Księga wieczysta:
 OL1C/00010195/7
.
.
.
.
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
Olecko
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
Mikołajki
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynków i budowli na niej posadowionych, położona
nad jeziorem w m. Mikołajki przy ul. Dąbrowskiego. Nieruchomość
zabudowana budynkiem administracyjnym, gospodarczym oraz
budynkiem socjalno-magazynowym o łącznej pow. użyt. 297,33 m².
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość w pełni uzbrojona w podstawowe media.
Budynek administracyjny - powierzchnia użytkowa 123,60 m².
Budynek gospodarczy - powierzchnia użytkowa 28,23 m².
Budynek socjalno-magazynowy - powierzchnia użytkowa 145,5 m².
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 119 – 0,6777 ha
Księga wieczysta:
 OL1M/00024034/2
.
.
.
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
woj. warmińsko-mazurskie
Pisz
LOKALIZACJA
http://maps.google.com
GALERIA OBIEKTU
OPIS
Zabudowana nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste oraz
prawo własności budynku i budowli na niej położonych. Nieruchomość
położona w m. Pisz przy ul. Olsztyńskiej, zabudowana budynkiem
warsztatowym o pow. użytkowej 53,34 m². Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość w pełni
uzbrojona w podstawowe media.
Budynek warsztatowy, kubatura 172,33 m³, powierzchnia użytkowa
53,34 m², powierzchnia zabudowy 65,03 m².
Powierzchnia nieruchomości:
 dz. nr 116/4 – 0,9768 ha
Księga wieczysta:
 OL1P/00026880/4
.
.
..
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
DANE KONTAKTOWE
(89) 538-30-81
[email protected]
NINIEJSZY FOLDER NIE STANOWI OFERTY W MYŚL
ART. 66 §1 KODEKSU CYWILNEGO
(DZ.U. Z 2014 R., POZ. 121 – TJ. Z PÓŹN. ZM.)

Podobne dokumenty