Bezpłatne konsultacje prawne dla uchodźców

Transkrypt

Bezpłatne konsultacje prawne dla uchodźców
Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
Bezpłatne konsultacje prawne dla
uchodźców
W poniedziałki i środy w godz. 13.30-16.30 w centrum "Ukraiński Świat" (Warszawa, ul. Nowy
Świat 63) prowadzone są bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla uchodźców. Porad
prawnych udziela absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego p. Alla Maievska.
facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu

Podobne dokumenty