Barok XVI-XVIII (barocco-perła o niezwykłym kształcie, baroque

Komentarze

Transkrypt

Barok XVI-XVIII (barocco-perła o niezwykłym kształcie, baroque
Barok XVI-XVIII
(barocco-perła o niezwykłym kształcie, baroque- wyjątkowe bogactwo ozdób)
cechy Baroku
-malarstwo: freski - iluzjonistyczne, sztalugowe -realistyczne
-tematyka malarstwa: sceny biblijne, sceny mitologiczne, portret, pejzaż, martwa natura, vanitas
w Polsce portret sarmacki i trumienny
-dynamiczne kompozycje rzeźbiarskie i malarskie nacechowane dramaturgią
-kolorystyczne i światłocieniowe kontrasty, ekspresja, patos, alegoria
-budowle bogato dekorowane płaskorzeźbami i posągami,
-przepych i bogactwo, złocenia, wnętrza zdobione sztukaterią
-fontanny w formie wielopostaciowych rzeźb
-nagrobki z pełnowymiarową postacią lub popiersiem zmarłego
-założenia pałacowo-parkowe z trójskrzydłowym pałacem (rezydencje) , ogrody w stylu francuskim
Architektura, malarstwo i rzeźba sakralna
Kościoły: wznoszono na planie: elipsy, wielokątów foremnych, krzyża łacińskiego z kopułą nad
skrzyżowaniem naw,
w nawach bocznych kaplice połączone z nawą główną rzędem półkolistych arkad
Fasadę cechowały: łuki, krzywizny, nisze (puste lub wypełnione figurami świętych), kolumny, półkolumny,
podwójne pilastry, gzymsy, tympanony, spływy wolutowe
wzorowano na rzymskiej świątyni zakonu jezuitów Il-Gesu’ projektu Giacomo della Porta -Rzym,
ołtarz usytuowany na przeciwległym końcu osi kościoła, malowidło ołtarzowe ujęte z obu stron kolumnami
lub posągami,
wnętrze opactwa
w Irsee Niemcy
-kościół wypełniają rzeźby: wolnostojące posągi, figury nagrobkowe, rzeźby związane z architekturą jak np.
na gzymsach putta
Putto- motyw dekoracyjny przedstawiający małego nagiego chłopca
sztukaterie ramowe wokół fresków
Bogate sztukaterie ornamenty ze stiuku
Sztukateria- stiuki i inne elementy dekoracyjne
(np. putta, ornamenty, gzymsy wewnątrz pomieszczeń;
wykonane z gipsu lub żywicy poliestrowej,
Stiuk- materiał zdobniczy w postaci tynku szlachetnego,
(mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu
marmurowego)
Iluzjonistyczne, idealistyczne malowidła na sklepieniach i we wnętrzach kopuł(freski)
Napięcie, niepokój, silne kontrasty światłocieniowe, dynamika
Patos - ukazywanie zjawisk o charakterze monumentalnym i wzniosłym, o wysokich walorach uczuciowych.
Malarstwo iluzjonistyczne– sposób malowania wywołujący złudzenie, dające iluzję rzeczywistości.
„Wniebowzięcie św. Ignacego” Rzym
Kościół św. Ignacego
Fresk na sklepieniu
–iluzja kopuły
Gianlorenzo Bernini włoski rzeźbiarz i architekt
kolumnada otaczająca plac Świętego Piotra (284 kolumn w porządku doryckim w czterech rzędach)
Baldachim (konfesja) nad grobem św. Piotra w Bazylice watykańskiej
„Ekstaza świętej Teresy”
Fontanna Czterech Rzek- Rzym
Malarstwo sztalugowe : realizm, silne kontrasty światłocieniowe, dynamiczny i diagonalny(ukośny) układ
kompozycyjny. Stosowanie dominaty (nakładanie jasnego waloru-światła w bezpośrednim sąsiedztwie
ciemnych plam barwnych
Michelangelo Merisi da Caravaggio – włoski malarz
„ Święty Mateusz i anioł”
„Złożenie do grobu”
„Powołanie Świętego Mateusza”
Peter Paul Rubens
„Madonna ze świętymi”
Kościół Jezusa Il Gesù Rzym
„Zdjęcie z krzyża”
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła Kraków
Kościół świętej Anny w Kodniu
Kościół San Carlo alle Quattro Fontane
(św. Karola przy Czterech Fontannach) w Rzymie

Podobne dokumenty