KMP W KALISZU REAGUJ NA PRZEMOC

Transkrypt

KMP W KALISZU REAGUJ NA PRZEMOC
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KALISZU
Źródło:
http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/aktualnosci/181293,REAGUJ-NA-PRZEMOC-twoj-telefon-moze-ocalic-czyjes-zycie.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 19:45
REAGUJ NA PRZEMOC - TWÓJ TELEFON MOŻE OCALIĆ CZYJEŚ
ŻYCIE
W ramach kampanii społecznej „Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” dla
mieszkańców naszego miasta i powiatu funkcjonariusze policji oraz przedstawicieli Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Społecznej w Poznaniu przeprowadzili akcje informacyjną w
jednej z kaliskich galerii. Organizowane tego typu działania profilaktyczne mają na celu podnoszenie
świadomości oraz uwrażliwienie społeczeństwa na przejaw przemocy w rodzinie oraz zapobieganie
jego występowaniu.
1 września 2016. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
rozpoczął realizację projektu polegającej między innymi na prowadzeniu kampanii społecznej „Wielkopolanie świadomi
zjawiska przemocy w rodzinie”. Projekt ten wpisuje się w Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2014 – 2020, który realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Głównymi założeniami kampanii jest uświadamianie i uwrażliwienie społeczeństwa na pojawiający się problem przemocy w
rodzinie. Istotnym elementem w jego realizacji jest edukacja w zakresie interwencji i przeciwdziałania przemocy oraz zmiana
postaw obywatelskich w tym zakresie. Prowadzona profilaktyka uświadamiająca ma wskazywać na różnorodne formy
przemocy, jej skutki oraz sposoby wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, szczególnie w obliczu doświadczania jej osobiście lub
też bycia obserwatorem tego zjawiska w najbliższym otoczeniu.
W wybranych miastach województwa wielkopolskiego w ramach kampanii prowadzone są akcje informacyjne, a jedna z nich
ostatnio odbyła się również w naszym mieście. Mieszkańcy regionu mieli możliwość wysłuchania w specjalnie
przygotowanych na tą okazję budkach telefonicznych 10 historii osób dotkniętych przemocą domową. Prezentowane
opowiadania mają pobudzić słuchacza do refleksji oraz zastanowienia się czy któryś z przedstawionych przypadków nie ma
miejsca: za ścianą u sąsiada, w kręgu rodzinnym, wśród znajomych a może sami jesteśmy ofiarą przemocy. Osoby dotknięte
tym zjawiskiem nie zawsze mają świadomość, że pomoc jest w zasięgu ich ręki, dlatego REAGUJ NA PRZEMOC! Twój telefon
może ocalić czyjeś życie. – jeśli potrzebna jest pomoc dzwoń natychmiast 997 lub 112.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty