TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH MEDIATORA

Transkrypt

TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH MEDIATORA
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
zaprasza na:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH MEDIATORA
Adresaci: absolwenci szkół mediacji, mediatorzy.
Liczba miejsc: grupa warsztatowa, 6-10 osób.
Liczba godzin: 20 godzin (2 dni po 10 godzin).
Miejsce: Białystok (do uzgodnienia).
Koszt udziału: 450 złotych + VAT.
Zgłoszenia: [email protected]
Szczegółowe informacje: Marcin Szargiej, telefon: +48 792 518 315
Zapraszamy na strony internetowe: www.mediacje.org, www.mediacja.bialystok.pl.
Program szkolenia:
1. Elementy treningu interpersonalnego, praca na procesie grupowym – 10 godzin:

Osobowość mediatora (mocne i słabe strony, trudności, ograniczenia, poziom wglądu).

Rola przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy mediatora.

Acting out w pracy mediatora jako zdrowy sposób odreagowywania sytuacji zawodowych.

Trening mediacyjny, symulacje w oparciu o model mediacji klasycznej/falicytatywnej, z
uwzględnieniem wiedzy na temat procesu grupowego/rodzinnego.
2. Superwizja w mediacji – 10 godzin:

Omawianie spraw zgłaszanych przez mediatorów/uczestników szkolenia.

Metody przełamywania impasu w mediacji.

Trening mediacyjny, symulacje w oparciu o model mediacji klasycznej/falicytatywnej.
Marcin Szargiej
Podlaski Oddział Regionalny
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Mediatorów Polskich.
- Mediacje-Szkolenia-Terapia Marcin Szargiej.
Partnerzy:
- Polski Instytut Mediacji sp. z o.o.
- Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.

Podobne dokumenty