PRZYKŁAD WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO Szukasz

Transkrypt

PRZYKŁAD WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO Szukasz
PRZYKŁAD WYSZUKIWANIA ZAAWANSOWANEGO
Szukasz książki, której tytułu nie jesteś pewny. Pamiętasz tylko, że w tytule występowało słowo
„smok”…
W górnym menu
kliknij na
„Katalog on-line”
Następnie
w lewym menu
na „Wejście do
katalogu”
Wybierz opcję
„Wyszukiwanie
zaawansowane”
Wpisz poszukiwane
słowo. Gwiazdka*
zastąpi każdą
końcówkę fleksyjną
Możesz zawęzić
wyszukiwanie do
wybranej lokalizacji
A także zlecić
sortowanie
wyników
Zobaczysz listę tytułów, zgodnych z powyższymi kryteriami. Jeśli któryś Cię zainteresuje…
Kliknij na link
z wybranym
tytułem
Szczegółowy opis książki poinformuje Cię, iloma egzemplarzami danego tytułu dysponuje Biblioteka
i w których oddziałach można ich szukać. Pole „Lokalizacja” podaje adres danej placówki.
Egzemplarz do
skorzystania
na miejscu
Egzemplarz
do wypożyczenia
w Filii nr 2

Podobne dokumenty