ridvan kozak, medet yolal effectiveness of domain names

Transkrypt

ridvan kozak, medet yolal effectiveness of domain names
EFEKTYWNOŚĆ DOMEN INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZİE BADAŃ
STRON INTERNETOWYCH WYBRANYCH KRAJÓW
Streszczenie
Nazwy domen internetowych są niewątpliwie dobrem rzadkim, co implikuje
konieczność ich efektywnego wykorzystania. W artykule przedstawiono autorską
koncepcję mierzenia efektywności domen na przykładzie wybranych państw z Europy i
Azji. W wyniku badań stwierdzono znaczne różnice w efektywności stron
internetowych pomiędzy państwami leżącymi w Europie i Azji.
Tłumaczył Adam Pawlicz

Podobne dokumenty