Występowanie nadwagi i otyłości wśród gimnazjalistów z Wrocławia

Transkrypt

Występowanie nadwagi i otyłości wśród gimnazjalistów z Wrocławia
Joanna Wyka, Dominika Mazurek, Anna Broniecka, Ewa Piotrowska,
Monika Bronkowska, Jadwiga Biernat
*WYSTĘPOWANIE
NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD
GIMNAZJALISTÓW Z WROCŁAWIA
Katedra Żywienia Człowieka
*Badania przeprowadzono w ramach grantu KBN nr 312183438 - „Ocena częstości występowania żywieniowych i pozażywieniowych
czynników ryzyka zespołu metabolicznego u dziewcząt i chłopców na poziomie różnych etapów okresu dojrzewania”.
Kraków, dn. 10-12.09.2014r
Wstęp, cel i metodyka
1
Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży jako adaptacja do
środowiska
2
Celem pracy była ocena częstości występowania
nadwagi i otyłości wśród dziewcząt i chłopców w wieku 13-15
lat uczęszczających do szkół gimnazjalnych miasta Wrocławia
3
Przebadano 233 uczniów, w tym 129 dziewcząt i 104 chłopców.
Wyodrębniono trzy grupy wiekowe: 13-latkowie (72 osób), 14-latkowie (107
osób) i 15-latkowie (54 osób). Pomiarów antropometrycznych: masa ciała i
wysokość ciała dokonywano za pomocą wagi lekarskiej ze wzrostomierzem.
Obliczono wskaźnik wzrostowo-wagowy BMI (kg/m2) i odniesiono go do
siatek centylowych z projektu OLAF*
* Kułaga Z., Różdżyńska A., Palczewska I., Grajda A., Gurzkowska B., Napieralska E., Litwin M. oraz Grupa Badaczy OLAF.: Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika
masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF. Stand. Med., 2010; 7, 690-700
Wyniki
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
BMI badanych gimnazjalistów w podziale percentylowym
5 pc
5-85 pc
> 85 pc
> 95 pc
dziewczynki
1,4%
83,2%
11,6%
3,8%
chłopcy
2,9%
82,6%
12,5%
1,9%
% badanej grupy
% badanej grupy
Masa ciała badanych gimnazjalistów w podziale percentylowym
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 10 pc
10-85 pc
85-95 pc
> 95 pc
dziewczynki
3,9%
78,2%
12,4%
5,5%
chłopcy
1,9%
84,6%
9,6%
3,9%
Wnioski
• Nadwaga i otyłość występowały częściej wśród
dziewcząt niż wśród chłopców.
• Nadwagę zdiagnozowano u 12,4% dziewcząt i
9,6% chłopców.
• Otyłość występowała u 5,5% dziewcząt i 3,9%
chłopców.
Dziękuję za uwagę
[email protected]

Podobne dokumenty