Skrócony przewodnik

Transkrypt

Skrócony przewodnik
Skrócony przewodnik
HITECH 3 i HITECH 5
VALTRA HITECH
ŁATWO I PRZYJEMNIE…..
Niniejszy przewodnik umożliwia szybkie poznanie
funkcji nowego ciągnika Valtra, przeznaczonego do roli
demonstracyjnej lub do pracy w polu.
Zawiera informacje na temat podstawowych funkcji oraz
wskazówki dotyczące praktycznej eksploatacji ciągnika. Aby
uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją
obsługi lub skontaktować się z lokalnym dealerem.
Pamiętaj, że ciągnik Valtra HiTech to skomplikowana i
nowoczesna maszyna, której potencjał może wymagać nieco
innego podejścia i innego sposobu sterowania.
HiTech – Trwały i niezawodny
VALTRA HITECH
SPIS TREŚCI
PODKŁOKIETNIK I UKŁADY HYDRAULICZNE MODELU HITECH
4
DŹWIGNIE STERUJĄCE MODELI HITECH 3 / HITECH 5
5
PANEL BOCZNY
5
POCZĄTKI
6
PODSTAWY…
7
WYBÓR ZAKRESU BIEGÓW
8
WYBÓE PRZEŁOŻENIA PRZEKŁADNI POWERSHIFT
9
AUTO-TRACTION
10
AUTOMATYCZNA ZMIANA BIEGÓW
11
TEMPOMAT - PRĘDKOŚĆ JAZDY
12
TEMPOMAT - PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA
13
UKŁADY HYDRAULICZNE
14
BLOKOWANIE HYDRAULICZNEGO NARZĘDZIA NA PRZEDNIM
15
ŁADOWACZU
PODNOSZONY ZACZEP I PODNOŚNIK
16
KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA NA PRZEDNIM SŁUPKU
ZMIANA USTAWIEŃ ZA POMOCĄ WYŚWIETLACZA NA PRZEDNIM SŁUPKU
PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEJ ZMIANY BIEGÓW
17
JAZDA PO DRODZE
20
JAZDA PO POLU
21
PRZEDNI PODNOŚNIK
22
WOM
23
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MODELU HITECH
24
NOTATKI
26
18
19
VALTRA HITECH
PODKŁOKIETNIK I
UKŁADY HYDRAULICZNE MODELU HITECH
Główne elementy sterujące na podłokietniku ciągników HiTech 3 i HiTech 5
1.
Dźwignie sterujące zespołami hydraulicznymi
2.
Zawór regulacji przepływu (opcja)
3.
Przyciski sterujące 3. i 4. biegu zaworu serwisowego do obsługi
narzędzi (opcja)
4.
Joystick sterujący przednim ładowaczem (opcja)
5.
lub przednim podnośnikiem (opcja)
6.
Kontrolka układów hydraulicznych przedniego podnośnika (opcja)
7.
Kontrolka położenia swobodnego (opcja)
8.
Przełącznik stałego położenia swobodnego (opcja)
Przełącznik aktywacji przycisku położenia swobodnego (opcja)
4
9.
Położenie transportowe/zatrzymane/włączone tylnego
podnośnika
10.
Swobodne/szybkie zagłębianie w glebie
11.
Regulacja głębokości i regulacja pozycyjna tylnego podnośnika
Trzypunktowy układ zawieszenia
12.
Dźwignia sterująca prędkością tylnego WOM
Wał odbioru mocy
Układ hydrauliczny
Jazda / przekładnia
VALTRA HITECH
HITECH 3 / HITECH 5
DŹWIGNIE STERUJĄCE
Główne elementy sterujące zmianą biegów w
ciągnikach HiTech 3 i HiTech 5…
1.
Uchwyt
2.
Sterowanie przekładnią Powershift
Dźwignia zmiany biegów
(wyłącznie HiTech3)
Dźwignia zmiany zakresu
Dźwignia biegu pełzającego
(HiTech5, opcja)
3.
4.
5.
HiTech 3
HiTech 5
PANEL BOCZNY
1.
Ręczna przepustnica
9.
Włączanie tylnego WOM
18.
2.
Wyłącznik tempomatu (opcja)
10.
Lampka diagnostyki podnośnika
hydraulicznego
3.
Przełącznik programowania
tempomatu (opcja)
Przełącznik automatycznego
zatrzymywania WOM
19.
Kontrolki podnoszenia/opuszczania
11.
Włączanie przedniego WOM
20.
12.
Przełącznik używany podczas
podłączania narzędzia
Pokrętło wyboru prędkości
opuszczania
21.
Wybierak wysokości podnoszenia
13.
22.
Przełącznik odpinania/blokowania
hydraulicznego zaczepu przyczepy (opcja)
Wybierak siły uciągu / regulacji
pozycyjnej
14.
Główny przełącznik hydraulicznego
ładowacza z włączonymi/wyłączonymi
przednimi zawodami (opcja)
Sterowanie rozdziałem napędu i
przełącznik układu kontroli poślizgu
15.
Przełącznik odblokowywania
wyposażenia przedniego ładowacza (opcja)
16.
Przełącznik układu Softdrive (opcja)
17.
Przełącznik układu Control Stop (opcja)
4.
Przełącznik zwiększania/zmniejszania
prędkości zaprogramowanej na
tempomacie (opcja)
5.
Przełącznik przekładni Powershift
6.
Włączanie napędu na 4 koła
7.
Włączanie blokady mechanizmu
różnicowego
8.
Przełącznik automatycznego sterowania
układem przeniesienia napędu
23.
(opcja)
5
VALTRA HITECH
POCZĄTKI...
ABY ROZPOCZĄĆ:
6
1
Ustawić fotel operatora i koła skrętne we właściwym
położeniu.
2
Uruchomić silnik.
3
Wybrać odpowiedni zakres biegów dźwignią zmiany
zakresu (więcej informacji znajduje się na stronie 8) +
odpowiedni bieg w HT3.
4
Wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca.
5
Ustawić dźwignię przekładni nawrotnej w położenie jazdy
do przodu/jazdy do tyłu i zwolnić pedał sprzęgła oraz pedał
hamulca.
VALTRA HITECH
PODSTAWY
Trzeci (HT3) lub czwarty (HT5) zakres zapewnia mniejsze obciążenia i
większą wydajność.
Wybór zakresu umożliwia najefektywniejsze wykorzystanie przekładni
ciągnika, co pozwala obniżyć zużycie paliwa i wydłużyć okres eksploatacji podzespołów.
Wybrany zakres powinien odpowiadać zapotrzebowaniu na moment obrotowy – NIE do ograniczenia prędkości jazdy.
HiTech 3
LL
0,6-2,6 km/h Wysokie
zapotrzebowanie na moc i
moment obrotowy, bardzo mała
prędkość. Np. specjalne prace
na zaoranej glebie. (Opcja)
HiTech 5
LA
LB
M
H
2,6-13 km/h Średnie
zapotrzebowanie na moc i
moment obrotowy, średnia
prędkość. Np. Orka,
formowanie zagonu, ciężkie
bronowanie, wiercenie.
13-43* km/h Niskie
zapotrzebowanie na moment
obrotowy, wysoka prędkość
w jeździe przodu, bez WOM.
Zakres przeznaczony do
transportu drogowego.
* Zakresy robocze mają mniejszą prędkość
maksymalną w skrzyni biegów 40 km/h w
porównaniu do skrzyni biegów 50 km/h
0,5-1,7 km/h Wysokie
zapotrzebowanie na moc i
moment obrotowy, bardzo mała
prędkość. Np. prace na zaoranej
glebie. (Opcja)
1,0,-3,7 km/h Wysokie
zapotrzebowanie na moc i moment
obrotowy, bardzo mała prędkość.
Np. prace na zaoranej glebie.
(Opcja)
A
3-8 km/h Wysokie
zapotrzebowanie na moc i moment
obrotowy, mała prędkość. Np.
Pogłębianie i usuwanie kamieni.
B
5-18 km/h Średnie
zapotrzebowanie na moc i moment
obrotowy, średnia prędkość. Np.
Orka, formowanie zagonu, ciężkie
bronowanie, wiercenie.
C
8-26 km/h Średnie zapotrzebowanie
na moment obrotowy, zmienna
prędkość jazdy do przodu. Np.
Transport na polu transportu, lekka
orka, koszenie, cięcie żywopłotu,
wiercenie, ruszanie z ciężkim
ładunkiem.
D
16-50* km/h Niskie
zapotrzebowanie moment obrotowy,
wysoka prędkość w jeździe przodu,
bez WOM. Zakres przeznaczony do
transportu drogowego.
7
VALTRA HITECH
WYBÓR ZAKRESU BIEGÓW
Wybór odpowiedniego zakresu biegu umożliwia osiągnięcie maksymalnej
wydajności ciągnika. Zachęcamy do korzystania z monitora paliwa na
tablicy rozdzielczej Proline (patrz instrukcja obsługi) aby sprawdzić, który
zakres będzie najlepszy dla wykonywanego zadania.
Aby wybrać właściwy zakres w modelu HiTech3
1
Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysprzęglania
(HiShift) lub wcisnąć sprzęgło.
2
Przy naciśniętym przycisku wysprzęglania lub
wciśniętym pedale sprzęgła wybrać odpowiedni
zakres dźwignią zmiany zakresu.
3
Zwolnić przycisk wysprzęglania lub pedał
sprzęgła.
Aby wybrać właściwy zakres w modelu HiTech5
1
Przesunąć przełącznik kołyskowy wyboru
zakresu biegów w górę lub w dół, aby wybrać
odpowiedni zakres biegów.
Można zauważyć, że wyświetlacz zakresu na prawym przednim słupku (A)
zmieni się.
Opisaną czynność można wykonać podczas jazdy.
WYBÓR ZAKRESU PEŁZANIA (HiTech 5)
1. Wcisnąć pedał sprzęgła po unieruchomieniu ciągnika poprzez wciśnięcie
pedałów hamulca.
2. Przestawić dźwignię zakresu biegów pełzających w położenie ON. Na
wyświetlaczu przedniego słupka pojawi się ikona przedstawiająca żółwia.
3. Zwolnić pedał sprzęgła.
4. Aby wyłączyć bieg pełzający, wcisnąć pedał sprzęgła i przestawić dźwignię
zakresu biegów pełzających w położenie OFF.
W ciągnikach HiTech 3 ustawić dźwignię zmiany zakresu w położenie LL, aby
włączyć bieg pełzający.
8
VALTRA HITECH
HOW TO SELECT
POWERSHIFT GEAR
You can change Powershift gear whilst moving without using clutch.
HiTech 3 has three Powershift gears and HiTech 5 has five Powershift
gears. Its as simple as that.
To select the correct Powershift gear
1
To increase
the Powershift gear,
press
2
To decrease
the Powershift gear,
press
HiTech 3
HiTech 5
The Powershift gear number flashes on the A-pillar display until the
change process is completed. To use automatic shifting, see page 11.
9
VALTRA HITECH
AUTOTRACTION
Your Valtra tractor is packed with features to make
your working day easier….
To set AutoTraction on:
1
10
AutoTraction – this feature automatically engages and disengages drive,
relative to engine speed without using
the clutch pedal. To engage, apply the
parking brake and push the symbol
side of the switch shown in Fig.1. A
symbol will now be visible on the Apillar as shown in Fig.2.
2
Select driving direction with the shuttle. Drive will not engage. Increase
the engine RPM using the accelerator
or hand throttle to above 1020rpm
and the clutch will engage. Reduce to
below 980rpm or use the brakes and
drive will disengage.
3
Try using when baling or on stop-start
operations to minimise clutch use. May
also be used for road work.
4
To turn this function off, put the tractor
into park engage parking brake and
push the right side of the AutoTraction
switch. The symbol shown in Fig.2 will
disappear.
Fig. 1
Fig. 2
VALTRA HITECH
AUTOMATYCZNA ZMIANA BIEGÓW
Funkcja umożliwia korzystanie z zakresu (HiTech5) lub biegu (HiTech3)
przekładni Powershift . Funkcja automatycznej zmiany biegów powoduje
automatyczną zmianę zakresów C i D, gdy jest to konieczne (wyłącznie
HiTech5).
Aby włączyć funkcję automatycznej zmiany biegów:
1
2
3
Gdy ciągnik stoi, nacisnąć
przełącznik po stronie ikony
przedstawionej na ilustracji.
Na wyświetlaczu przedniego słupka
pojawia się ikona przedstawiająca
koło zębate z cyfrą “1”.
Po rozpoczęciu jazdy ciągnik będzie
automatycznie zmieniał biegi,
zależnie od prędkości jazdy.
Wskazówka dotycząca włączania/wyłączania funkcji
automatycznego wyboru zakresu C i D (wyłącznie HiTech 5):
1. Zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć silnik i wyłączyć zapłon.
2. Nacisnąć wstępnie zaprogramowany przycisk pod dźwignią
przekładni nawrotnej i wcisnąć pedał sprzęgła, jednocześnie
włączając zapłon.
3. Na wyświetlaczu pojawiają się ikony menu ustawień. Za
pomocą przycisków przekładni Powershift przejść do parametru
0050. Nacisnąć wstępnie zaprogramowany przycisk przekładni
Powershift, aby zmienić ustawienia.
4. Zmienić wartość parametru za pomocą przycisków przekładni
Powershift.
0= Włączona funkcja automatycznej zmiany zakresów C i D
1= Wyłączona funkcja automatycznej zmiany zakresów C i D
5. Nacisnąć przycisk wstępnego programowania przekładni Powershift, aby zapisać
ustawioną wartość.
6. Nacisnąć przycisk HiShift, aby zamknąć menu ustawień i zapisać zmiany.
11
VALTRA HITECH
TEMPOMAT - PRĘDKOŚĆ JAZDY
(OPCJA)
Większość kierowców z przyzwyczajenia korzysta z ręcznej przepustnicy,
aby utrzymywać stałą prędkość jazdy, zwłaszcza na drodze. To może być
niebezpieczne, ponieważ ręczna przepustnica nie wyłącza się automatycznie w momencie wciśnięcia pedałów hamulca. Korzystanie z tempomatu
pozwala uniknąć takiej sytuacji, ponieważ w momencie wciśnięcia pedał
sprzęgła lub pedałów hamulca napęd ciągnika zostaje automatycznie
odłączony.
Aby ustawić tempomat prędkości jazdy:
1
2
3
4
5
6
12
Rozpędzić ciągnik do odpowiedniej
prędkości pedałem przyspieszenia lub
ręczną przepustnicą.
Nacisnąć przełącznik tempomatu
prędkości jazdy po stronie zawierającej
ikonę i przytrzymać go przez ponad 2
sekundy (numer 1 na ilustracji).
Wartość zostanie zapisana w momencie
zwolnienia przełącznika.
Aby wyłączyć tempomat, nacisnąć
przełącznik w położenie OFF (numer 3
na ilustracji) lub wcisnąć obydwa pedały
hamulca lub pedał sprzęgła.
Aby ponownie włączyć tempomat,
nacisnąć krótko przełącznik sterujący
(numer 1 na ilustracji)
Ustawioną prędkość można zwiększać
lub zmniejszać za pomocą przełącznika
+/- (numer 2 na ilustracji).
1.
Przycisk wyłączania tempomatu
2.
Ustawianie prędkości tempomatu
3.
Wyłączanie tempomatu
VALTRA HITECH
TEMPOMAT - PRĘDKOŚĆ
OBROTOWA SILNIKA (OPCJA)
W celu utrzymania stałej prędkości obrotowej silnika należy
zaprogramować wybraną prędkość obrotową. Jest to czynność bardzo
podobna do ustawiania prędkości tempomatu i może być wykonana podczas jazdy lub postoju.
Aby ustawić pamięć prędkości obrotowej silnika:
1
2
3
4
5
6
Osiągnąć odpowiednią prędkość
obrotową silnika pedałem przyspieszenia
lub ręczną przepustnicą.
Nacisnąć przełącznik tempomatu po
stronie bez ikony i przytrzymać go przez
ponad 2 sekundy.
Wartość zostanie zapisana w momencie
zwolnienia przełącznika.
1.
Włączanie tempomatu prędkości
obrotowej poprzez naciśnięcie
2.
Ustawianie tempomatu prędkości
obrotowej (50 obr/min)
3.
Wyłączanie tempomatu prędkości
obrotowej
Aby wyłączyć tempomat, ustawić
przełącznik w położeniu OFF
(numer 3 na ilustracji).
Aby ponownie ustawić tempomat
prędkości obrotowej, nacisnąć krótko
przełącznik po stronie bez ikony (numer
1 na ilustracji).
Ustawioną prędkość można zwiększać
lub zmniejszać za pomocą przełącznika
+/- (numer 2 na ilustracji).
13
VALTRA HITECH
UKŁAD HYDRAULICZNY
Obsługa ciągnika HiTech jest bardzo prosta: Ciągnik HiTech może
korzystać maksymalnie z czterech zespołów hydraulicznych montowanych z tyłu. Do obsługi przedniego ładowacza i przedniego podnośnika
służy joystick z dwoma przyciskami.
4 5 6
7
3
Sterowanie przednim układem
hydraulicznym (opcja):
1
Aby użyć przedniego ładowacza lub
przedniego podnośnika, włączyć układ
hydrauliczny przełącznikiem.
2
Użyć joysticka do sterowania przednimi
zaworami 1 i 2. Użyć przycisków
joysticka do sterowania dodatkowymi
zaworami.
3
Można również skorzystać z położenia
swobodnego.
Aby użyć tylnego układu hydraulicznego:
14
1
Użyć dźwigni sterujących do sterowania
tylnymi zaworami hydrauliki zewnętrznej.
2
Aby skorzystać z funkcji podnoszenia,
pociągnąć dźwignię sterującą do tyłu.
Aby skorzystać z funkcji opuszczania,
pchnąć dźwignię sterującą do przodu.
3
Aby zablokować układ hydrauliczny w
danym położeniu, przestawić dźwignię
sterującą w skrajne położenie.
3
Aby ustawić przepływ oleju w 1.
zaworze, obrócić pokrętło regulacji.
2
1
VALTRA HITECH
BLOKOWANIE HYDRAULICZNEGO NARZĘDZIA NA PRZEDNIM
ŁADOWACZU
Dzięki funkcji blokowania hydraulicznego narzędzia zmiana narzędzi na
przednim ładowaczu jest prosta i szybka (opcja).
1
Aby odblokować narzędzie podłączone
do przedniego ładowacza, nacisnąć i
przytrzymać przełącznik kołyskowy na
lewym panelu bocznym.
2
Jednocześnie nacisnąć górny przycisk
joysticka i przesunąć joystick w prawo,
nie zwalniając przełącznika na bocznym
panelu.
3
Hydrauliczne siłowniki odblokują
narzędzie, co umożliwi jego odłączenie.
Teraz można zwolnić przycisk joysticka i
przełącznik na bocznym panelu.
4
Aby zablokować narzędzie, nacisnąć
górny przycisk joysticka i przesunąć
joystick w lewo.
15
VALTRA HITECH
PODNOSZONY ZACZEP I PODNOŚNIK
Aby odblokować zaczep podnoszony:
(kraje nordyckie i Wielka Brytania)
1
2
3
4
5
Gdy ciągnik znajduje się w ruchu, najpierw
należy odblokować tylny podnośnik. Można
to wykonać przestawiając przełącznik
AutoControl (na podłokietniku ARM obok
pokrętła głębokości) szybko w górę, w dół, i z
powrotem w położenie środkowe.
Użyć przycisków pokazanych na ilustracji
po przeciwnej stronie do podnoszenia/
opuszczania podnośnika. Im dłużej
naciskany jest przycisk, tym szybciej porusza
się podnośnik.
Aby odblokować podnoszony zaczep,
nacisnąć i przytrzymać przełącznik po stronie
bez ikony przedstawiony na powyższej
ilustracji aż do momentu, w którym podnośnik
znajdzie się w górnym położeniu (sprawdzić,
czy ogranicznik wysokości podnoszenia
pokazany na powyższej ilustracji jest
ustawiony w położeniu MIN).
Trzymając strzałkę w górę, nacisnąć i
przytrzymać przełącznik odblokowania
zaczepu pokazany po prawej stronie.
Przytrzymując przełącznik odblokowania
nacisnąć przełącznik opuszczania/
podnoszenia po stronie ikony i przytrzymać
go aż do momentu, w którym podnośnik
zostanie odpowiednio opuszczony.
Przełącznik odblokowania może być teraz
zwolniony.
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w mechaniczny układ odpinania, po
prostu pociągnąć dźwignię zwalniania zaczepu opisaną w punkcie 4.
16
VALTRA HITECH
KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA NA
PRZEDNIM SŁUPKU
Dzięki funkcji blokowania hydraulicznego narzędzia zmiana narzędzi na
przednim ładowaczu jest prosta i szybka (opcja).
Kierunek jazdy
Położenie
neutralne/
postojowe
Bieg pełzający
Wstępnie zaprogramowany bieg i kierunek jazdy
Automatyczna zmiana
biegów
Automatyczny układ
przeniesienia napędu
Wybrane przełożenie
przekładni Powershift
Niski poziom AdBlue
Ikona WOM
Ikona prędkości jazdy
Wybrana wartość
17
VALTRA HITECH
ZMIANA USTAWIEŃ ZA POMOCĄ
WYŚWIETLACZA NA PRZEDNIM SŁUPKU
Za pomocą wyświetlacza na przednim słupku można
konfigurować i zmieniać liczne ustawienia elementów
sterujących ciągnika.
Aby uzyskać dostęp do panelu konfiguracji
wyświetlacza przedniego słupka:
1
Zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć
silnik i wyłączyć zapłon.
2
Nacisnąć przycisk wstępnego
programowania (przedstawiony na ilustracji)
i jednocześnie wcisnąć pedał sprzęgła i
włączyć zapłon.
3
Nacisnąć przyciski sterujące przekładnią
Powershift, aby wybrać parametr, który ma
zostać zmieniony.
4
Aby wybrać parametr, nacisnąć przycisk
wstępnego programowania. Wybrać
prawidłową wartość przyciskami sterującymi
przekładnią Powershift.
5
Zapisać wartość parametru, naciskając
przycisk wstępnego programowania.
5
Aby anulować zmiany, nacisnąć przycisk
HiShift.
Parametry dostępne
na wyświetlaczu
przedniego słupka:
18
VALTRA HITECH
PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEJ
ZMIANY BIEGÓW
Parametr Auto1 jest wstępnie zaprogramowany, a parametr Auto2 można
programować we własnym zakresie. Programowanie parametru Auto2
umożliwia dostosowanie działania ciągnika do własnych potrzeb.
Programowanie automatycznej zmiany biegów:
1
Ustawić dźwignię przekładni nawrotnej w
położeniu neutralnym (N), unieruchamiając
ciągnik pedałami hamulca.
2
Wybrać program Tryb 2 na bocznym panelu.
3
Nacisnąć wstępnie zaprogramowany przycisk
sterujący przekładnią Powershift na pół
sekundy.
4
Za pomocą przycisków sterujących
przekładnią Powershift ustawić limit
prędkości obrotowej silnika obowiązujący
przy zmianie biegu na niższy.
5
Nacisnąć ponownie przycisk sterujący
przekładnią Powershift.
5
Za pomocą przycisków sterujących
przekładnią Powershift ustawić limit
prędkości obrotowej silnika obowiązujący
przy zmianie biegu na wyższy.
Wskazówka dotycząca wstępnie zaprogramowanego biegu przy zmianie kierunku jazdy:
(HiTech 5)
1. Ustawić dźwignię przekładni nawrotnej w położeniu neutralnym (N), unieruchamiając ciągnik
pedałami hamulca.
2. Nie zwalniając pedałów hamulca wcisnąć pedał sprzęgła. Ustawić kierunek jazdy (F lub R) za
pomocą dźwigni przekładni nawrotnej.
3. Wybrać zakres biegów A, B lub C za pomocą przycisków zmiany zakresu.
4. Wybrać bieg przekładni Powershift za pomocą przycisku sterującego przekładnią Powershift.
5. Zapisać zmiany, naciskając przycisk wstępnego programowania przez pół sekundy.
6. Można zmieniać konfigurację zarówno dla kierunku jazdy w przód, jak i w tył. Najwyższym
biegiem, jaki można zaprogramować jest przełożenie C3.
7. Aby anulować wstępne programowanie, uruchomić ponownie silnik, wcisnąć pedał sprzęgła
i pedały hamulca, wybrać kierunek jazdy i przycisnąć przycisk wstępnego programowania
przekładni Powershift przynajmniej na dwie sekundy. W ciągnikach HiTech (“3”) w taki sam
sposób można programować biegi przekładni Powershift (1, 2 lub 3)
19
VALTRA HITECH
JAZDA
Prowadzenie ciągników Valtra HiTech 5 i HiTech 3 jest niezwykle proste
1
2
3
4
4
20
Uruchomić silnik.
Najprostszym sposobem rozpoczęcia
jazdy jest włączenie automatycznego
układu przeniesienia napędu na bocznym
panelu (patrz strona 10). Wskazówka:
przy włączonym układzie automatycznego
przeniesienia napędu nie trzeba korzystać ze
sprzęgła.
Użyć dźwigni przekładni nawrotnej w celu
wybrania kierunku jazdy.
Użyć pedału przyspieszenia do sterowania
prędkością jazdy. Ciągnik ruszy, gdy prędkość
obrotowa silnika przekroczy 1020 obr/min.
Sprzęgło zostanie automatycznie załączone.
Sprzęgło zostaje automatycznie rozłączone
po zmniejszeniu prędkości obrotowej silnika
poniżej 980 obr/min lub po wciśnięciu
pedałów hamulca.
VALTRA HITECH
JAZDA W POLU
Aby utrzymać stałą prędkość z włączoną funkcją automatycznej zmiany biegów
1
2
3
4
5
6
Uruchomić silnik.
Włączyć funkcję automatycznej
zmiany biegów (Auto1) na bocznym
panelu. Aby ustawić specjalny tryb
działania, można skonfigurować
program Auto2 na wyświetlaczu
przedniego słupka (patrz strona 19).
Wybrać odpowiedni zakres i bieg
przekładni Powershift. Wybór zakresu
obowiązuje wyłącznie w przypadku
korzystania z funkcji automatycznej
zmiany biegów przekładni Powershift.
Użyć dźwigni przekładni nawrotnej w
celu wybrania kierunku jazdy.
Po osiągnięciu prędkości roboczej
nacisnąć ikonę tempomatu, aby
automatycznie utrzymać daną
prędkość (więcej informacji znajduje
się na stronie 12).
Aby wyłączyć tempomat,
nacisnąć pedał hamulca lub pedał
przyspieszenia albo nacisnąć przycisk
wyłączania tempomatu.
21
VALTRA HITECH
PRZEDNI ŁADOWACZ
Stałe zmiany kierunku przy średniej prędkości
22
1
Uruchomić silnik.
2
Wstępnie zaprogramować bieg rozruchowy
przekładni Powershift przy jeździe w przód i w tył
(patrz strona 19). W ciągnikach HiTech 5 można
również programować zakres biegów (najwyższe
dostępne przełożenie: C3).
3
Wybrać program Auto1 automatycznej zmiany
biegów lub zaprogramować program Auto2
zgodnie z własnymi preferencjami.
4
Włączyć przedni układ hydrauliczny, naciskając
przełącznik na bocznym panelu.
5
Zależnie od potrzeby włączyć opcję Softdrive lub
położenie swobodne.
6
Sterować przednim ładowaczem za pomocą
elektrycznego joysticka. Do sterowania
dodatkowymi zaworami służą przyciski na joysticku.
7
Do zmiany kierunku jazdy służy dźwignia
przekładni nawrotnej. Aby zwiększyć prędkość,
nacisnąć pedał przyspieszenia.
8
Jeżeli ciągnik jest wyposażony w sprzęgło
Turbineclutch, wystarczy nacisnąć pedały hamulca,
aby zatrzymać ciągnik. Zwolnienie pedałów
hamulca spowoduje automatyczne włączenie
sprzęgła i wznowienie jazdy.
Wskazówka: Wybrać opcję “HiTrol turbine clutch”, aby zapewnić płynną i łatwą obsługę
przedniego ładowacza (opcja dostępna w modelach N93H3-N123H5).
VALTRA HITECH
WOM
Korzystanie z WOM – zapotrzebowanie na moc – mała prędkość - automatyczny układ
przeniesienia napędu
1
Uruchomić silnik.
2
Włączyć automatyczny układ
przeniesienia napędu na bocznym
panelu.
3
Ustawić prędkość WOM i włączyć WOM.
4
Ustawić tempomat prędkości obrotowej
silnika (patrz strona 13).
5
Wybrać kierunek jazdy za pomocą
dźwigni przekładni nawrotnej.
6
Kontrolować prędkość jazdy biegami
przekładni Powershift. Aby zatrzymać
ciągnik, nacisnąć pedał sprzęgła lub
pedały hamulca.
7
Naciśnięcie pedałów hamulca powoduje
rozłączenie napędu. Prędkość
obrotowa silnika pozostaje niezmienna.
Zwolnienie pedałów hamulca spowoduje
automatyczne załączenie napędu.
23
VALTRA HITECH
HITECH TIPS
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JAZDY
CIĄGNIKIEM HITECH:
Jeżeli zachodzi potrzeba częstego zatrzymywania
się na śliskiej nawierzchni, należy stopniowo włączać
funkcję automatycznego przeniesienia napędu lub
skonfigurować funkcję automatycznej aktywacji napędu
na cztery koła (4WD) oraz dźwigni przekładni nawrotnej
za pomocą wyświetlacza na słupku. Ustawienia umożliwiają płynne i bezpieczne prowadzenie ciągnika.
Z funkcji tempomatu można korzystać podczas pracy w
polu i podczas jazdy po drodze. Podczas korzystania z
tempomatu prędkość jazdy można zmieniać za pomocą
przełącznika +/-.
24
Podczas jazdy z ciężką przyczepą w pagórkowatym
terenie można włączyć automatyczną zmianę między
zakresami roboczymi C – D, korzystając z menu
wyświetlacza przedniego słupka. (HiTech5)
- Włączyć program Auto1 automatycznej zmiany
biegów
- Ciągnik HiTech 5 rusza zawsze na przełożeniu
C3 lub C1 (jeżeli automatyczna przekładnia
Powershift jest włączona), jeżeli nie zostanie
wybrany niższy bieg
- Podczas przyspieszania skrzynia biegów
automatycznie włącza przełożenia C1 do C5
przekładni Powershift (HiTech5)
- Gdy skrzynia biegów osiągnie przełożenie C5,
automatycznie zostanie wybrany zakres zmiany
biegów D (HiTech5)
- Podczas zwalniania przekładnia automatycznie
wybierze zakres zmiany biegów C (HiTech5)
VALTRA HITECH
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEDNIEGO ŁADOWAWCZA, PRACY W POLU I
JAZDY PO DRODZE
Można zaprogramować biegi załączane podczas zmiany
kierunku jazdy oraz dostosować funkcję automatycznej
zmiany biegów do własnych preferencji. W razie potrzeby
użyć opcji Softdrive i położenia swobodnego. Jeżeli ciągnik
jest wyposażony w sprzęgło Turbinecluth, można zapomnieć o korzystaniu z pedału sprzęgła! Wystarczy korzystać wyłącznie z pedału przyspieszenia i pedałów hamulca.
Tempomat prędkości obrotowej silnika to wygodne
narzędzie podczas koszenia, belowania lub w przypadku, gdy potrzebna jest nieco większa siła układu
hydraulicznego. Włączanie tempomatu prędkości
obrotowej wymaga naciśnięcia jednego przycisku.
25
VALTRA HITECH
UWAGI
26
VALTRA HITECH
UWAGI
27
• Automatyczna zmiana biegów (Auto1 i Auto2) przekładni Powershift
(HiTech3 i HiTech5) i zakresu (C-D, wyłącznie HiTech 5).
• Tempomat prędkości obrotowej silnika umożliwia precyzyjne
sterowanie prędkością obrotową silnika (HiTech5)
• Niezależny zespół przekładni nawrotnej, taka sama wydajność w obu
kierunkach jazdy
• Automatyczny układ przeniesienia napędu AutoTraction – niezwykle
prosta obsługa ciągnika, która nie wymaga wciskania pedału sprzęgła
w momencie zatrzymywania maszyny.
• Trzy lub cztery zakresy robocze: Wydajna, wysoka moc pociągowa
nawet przy najmniejszej prędkości
• Sprzęgło typu Turbineclutch zapewnia precyzyjne, płynnie regulowane
sterowanie siłą pociągową.
• Mocny i niezawodny silnik AGCO Power (SISU)
• Valtra à la Carte: Szeroki wybór nowoczesnych standardowych i
opcjonalnych rozwiązań, w tym potężny układ hydrauliczny, przedni i
tylny podnośnik, układ napędowy jazdy do tyłu TwinTrac, kabiny i oś
przednia do prac leśnych oraz amortyzowana kabina.
VALTRA HITECH - Solidny i niezawodny
IdeaVerkko / Kopioteam 6/2014
Changes possible – all rights reserved. Some of the tractors pictured in this brochure feature optional equipment.
VALTRA HITECH
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Valtra is a worldwide brand of AGCO Corporation
AGCO, Your Agriculture Company, to światowej klasy producent urządzeń rolniczych dostarczający zaawansowane technologicznie rozwiązania dla profesjonalnych rolników
wytwarzających żywność dla całego świata. Misja firmy polega na zapewnianiu najlepszej obsługi klientów, innowacyjności i jakości. Produkty koncernu AGCO są dystrybuowane
w ponad 140 krajach na całym świecie.

Podobne dokumenty

Pobierz broszurę

Pobierz broszurę została standardowo w modelach HiTech serii A. Po uaktywnieniu funkcji AutoTraction, ciągnik może zostać zatrzymany ze zwykłych prędkości jazdy (poniżej 12 km/h) poprzez zwykłe wciśnięcie hamulców ...

Bardziej szczegółowo

VALTRA N - Twoje agro

VALTRA N - Twoje agro się bez konieczności użycia hamulca. Podczas pracy wystarczy wybrać odpowiedni zakres i pozwolić, aby ciągnik zajął się wyborem optymalnych parametrów współpracy silnika z przekładnią. W razie potr...

Bardziej szczegółowo