Multimedia Cyfrowa obróbka dźwięku i kompresja multimediów

Transkrypt

Multimedia Cyfrowa obróbka dźwięku i kompresja multimediów
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Multimedia
Laboratorium
Cyfrowa obróbka dźwięku i kompresja multimediów
Zadania:
1. Zapoznać się z interfejsem i podstawowymi funkcjami programu Audition.
Szczególnie z narzędziami obejmującymi następujące zagadnienia:
a) tryby pracy (tryb edycji ścieżki, tryb wielościeżkowy, mikser)
b) pętle i sample
c) podstawowe efekty i ich łańcuchy
d) export materiały audio
2. Przygotować około 30-60 sekundowy utwór muzyczny korzystając z dostępnych
sampli.
3. Wyeksportować utwór do pliku audio. Należy zwrócić szczególną uwagę na format i
parametry kompresji.
4. Zapoznać się z oprogramowaniem Adobe Media Encoder.
5. Zapoznać się z dostępnymi enkoderami wideo i audio, ich parametrami oraz
sposobami prawidłowego konfigurowania.
6. Przeprowadzić kompresję materiału wideo i audio 3-ma wybranymi enkoderami. Dla
każdego należy wypróbować przynajmniej dwa różne ustawienia parametrów.
Porównać jakość materiału przed i po kompresji. Określić wpływ parametrów na
jakość materiału i wielkość pliku.

Podobne dokumenty