Europejskie korytarze transportowe Północ

Transkrypt

Europejskie korytarze transportowe Północ
Europejskie korytarze
transportowe Północ-Południe
Moderator: Jarosław J. Szczepański
Katowice, 15 maja 2012 r.
Wikingowie - IX w.
Podróże Ibrahima
Ibn Jakuba
szlakiem
bursztynowym
– X w.
Handel zbożem
XVI w.
VI Europejski Korytarz
transportowy projekt
Baltic - Adriatic Corridor

Podobne dokumenty