Wyjątkowa zasada działania

Komentarze

Transkrypt

Wyjątkowa zasada działania
Pioneer®
Wyjątkowa zasada działania:
Uwalnia składniki pokarmowe. Udostępnia energię.
Faza1– Unikatowy szczep Lactobacillus buchneri w PIONEER®11GFT inny niż w dotychczas
stosowanych inokulantach. PIONEER®11GFT zawiera szczep Lactobacillus buchneri LN40177,
który produkuje enzymy (rys. 1) min. feruloesterazę, która oddziela połączenia ligniny od ściany
komórkowej co znacznie poprawia strawność ściany komórkowej (rys. 2).
Faza 2 – „Nad-trawione” składniki włókna są teraz trawione przez mikroorganizmy żwacza (rys. 3).
Proces lignifikacji, naturalny mechanizm chroniący włókno roślin zostaje zneutralizowany. Łatwiej
dostępny staje się teraz naturalny potencjał rośliny, znacznie poprawiasię strawność kiszonki.

Podobne dokumenty