lampowe gawędy - Davis Acoustics.pl

Transkrypt

lampowe gawędy - Davis Acoustics.pl
HIGH-END MAGICO S5
FELIETON
LAMPOWE GAWĘDY
wzmacniacz-kolumny, z których każdy będzie grał inaczej. To, co
wspólne w brzmieniu takich systemów, jest oczywiście wkładem
kolumn, który to wkład można najlepiej odkryć… podłączając bardziej neutralny wzmacniacz tranzystorowy. Nie działa
to jednak w drugą stronę – nie można testować wzmacniaczy
tranzystorowych, a według mnie również lampowych, za pomocą kolumn typu MV One, ponieważ wprowadzają one tak silną
własną sygnaturę dźwiękową, że trudno przez nią dobrze ocenić
brzmienie wzmacniacza.
Jeżeli szukamy kolumn do konkretnego, posiadanego już
wzmacniacza lampowego, to poważne podejście do sprawy
wymaga samodzielności i sprawdzenia go z różnymi kolumnami,
tylko wstępnie wyselekcjonowanymi. Jeżeli jednak mamy takie
kolumny testować na użytek ogółu posiadaczy wzmacniaczy lampowych, to przecież nie będziemy ich podłączać do wszystkich
modeli. Nie ma też sensu wybierać jednego ani nawet kilku…
Jednak takie właśnie „zaawansowane” podejście do sprawy –
długie opowiadanie o tym, jak kolumny grały podłączone do tego
i owego, oczywiście lampowego – dominuje w pracach recenzentów, i wcale nie piję tutaj do rodzimej konkurencji. Robi to
wrażenie profesjonalizmu i wykonania tytanicznej pracy, ale na
końcu zostajemy z niczym – no chyba, że akurat mamy taki sam
wzmacniacz lampowy, z którym wreszcie „zagrało”, albo założymy, że wszystkie wzmacniacze, np. na KT88, grają tak samo…
Tymczasem już różne wersje KT88 mają brzmieć zupełnie inaczej,
co stwierdzają ci sami ludzie… Oczywiście, można mieć przyjemność z czytania długich historii o tym, co się testującemu podobało, a co nie, nawet jeżeli nie prowadzi to do żadnych konkretnych
wniosków. Testy skłaniające do rozmyślań mają swoją wartość,
ale zasadniczym celem testu jest ustalenie przynajmniej zgrubne
– jak gra testowane urządzenie. Szukanie precyzyjnej odpowiedzi poprzez podłączenie kolejnych urządzeń współpracujących,
kabli, przestawienie, wygrzewanie i schładzanie tylko gmatwa
sytuację – również dlatego, że wkrada się problem umiejętności
przekazania naszych wrażeń w odpowiednich proporcjach. Ktoś
podłącza inny kabel i krzyczy „ach” – jakby podłączył zupełnie
inne kolumny… To nonsensy, do których już się przyzwyczailiśmy,
a nawet uważamy je za wyraz najwyższego wtajemniczenia. Ja
rozumiem, że jak ktoś ma kamyczek w bucie, to mu przeszkadza,
ale niech nie krzyczy, jakby ktoś mu wsadził szpilkę w d…, a tym
bardziej niech nie ryczy, jakby go zarzynali.
Podłączyłem więc MV One bez ceregieli do mojego TacT-a
Millennium. Na tej bazie powstała relacja o tym, jak mniej więcej
grają MV One, a nie o tym, jak grają MV One z różnymi wzmacniaczami lampowymi. Kto chce, niech czyta. A kto chce zanurzyć
się w długiej historii różnych kombinacji, znajdzie test w 6moons.
Każdy jest dobry w czym innym.
Andrzej Kisiel
Miesięcznik "AUDIO" (11 numerów w roku) jest wydawany przez AVT-Korporacja sp. z o.o.
Adres wydawnictwa:
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11,
tel. (22) 257 84 99
faks (22) 257 84 00
e-mail: [email protected]
www.avt.com.pl
Dyrektor Wydawnictwa:
Wiesław Marciniak
Kontakt do Redakcji:
tel. (22) 257 84 30
(22) 257styczeń
84 40
2015
94 faks
e-mail: [email protected]
www.audio.com.pl
Redaktor Naczelny:
Andrzej Kisiel
e-mail: [email protected]
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Radosław Łabanowski
tel. 601 360 348,
e-mail: [email protected]
Redakcja techniczna i skład:
Jarosław Sadowski,
Monika Wiśniewska
Projekt okładki i wykonanie:
AUDIOGRAF
Opracowanie graficzne:
Jarosław Sadowski
Prenumerata:
tel. (22) 257 84 22; faks (22) 257 84 44
Dział Aktualności:
Radosław Łabanowski
tel. 601 360 348; e-mail: [email protected]
Dział Marketingu i Reklamy:
Krystyna Bogdan
tel. (22) 257 84 30; 601 230 533, faks (22) 257 84 00
e-mail: [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
www.eisa-awards.
N
a początku części odsłuchowej kolumn Davis MV One
wyjaśniłem parę spraw „organizacyjnych”; wstęp ten
rozrósł się jednak do rozmiarów widocznych poniżej,
w ponadto nabrał znaczenia bardziej ogólnego, dlatego wyciąłem go stamtąd i przeniosłem tutaj.
Wyjaśnieniem tym pewnie narażę się wielu audiofilom, którzy
rozumieją niektóre sprawy inaczej, mają inne doświadczenia
i inny zakres wiedzy. Nie mniejszy, nie większy – lecz inny. Nie
staję tutaj w roli autorytetu, lecz wykonuję swoją pracę w ramach
moich kompetencji. MV One, ze względu na styl swojej konstrukcji i wiążące się z tym parametry, z pewnością będą dobrym
partnerem dla wzmacniaczy lampowych. Wysoka efektywność i wysoka impedancja są bowiem „łaskawe” dla słabości
typowego wzmacniacza lampowego, który, po pierwsze, ma
niską moc (stąd zapotrzebowanie na wysoką efektywność, aby
zbytnio nie ograniczać sobie maksymalnego poziomu głośności, chociaż komu wystarczy słuchanie cicho – nie musi dbać
o efektywność), a po drugie, wzmacniacz lampowy zwykle nie
zwiększa mocy na niskich impedancjach, a czasami nawet moc
mu spada, zaś rosną zniekształcenia (stąd odpowiednie 8 Ω,
a nie 4 Ω). Dodatkowa kwestia związana ze wzmacniaczem
lampowym wiąże się z jego możliwym niskim współczynnikiem
tłumienia (czyli z wysoką impedancją wyjściową – nie mylić z impedancją obciążenia); tutaj korzystna będzie mała zmienność
charakterystyki impedancji w zakresie średnio-wysokotonowym,
a także takie strojenie bas-refleksu, które zapewnia najlepszą
odpowiedź impulsową – aby jej pogorszenie, na skutek wpływu
niskiego współczynnika tłumienia wzmacniacza, ostatecznie nie
skończyło się zupełną utratą „kontroli”. Taka analiza parametrów i związków między nimi nie wskazuje jednak w żadnym
miejscu, aby kolumny przygotowane do współpracy ze wzmacniaczami lampowymi miały cierpieć na połączeniu ze wzmacniaczami tranzystorowymi. Ani wysoka efektywność, ani wysoka
impedancja, ani jej niewielka zmienność, ani dobre strojenie
bas-refleksu, żadnemu wzmacniaczowi tranzystorowemu nie
przeszkadza… Kolumna 8-omowa nie wyciągnie pełnej mocy
z wielu wzmacniaczy tranzystorowych, ale również tranzystorowe mają niższe zniekształcenia na 8 Ω, a taka konstrukcja, jak
MV One, i tak nie może przyjąć bardzo dużej mocy. Co prawda
wzmacniacz tranzystorowy, pracując przy niskich mocach, ma
wyższe THD+N niż tuż przed przesterowaniem, ale i tak jest ono
zwykle niższe, niż THD+N wzmacniaczy lampowych w jakimkolwiek zakresie ich pracy. Chcę w ten sposób udowodnić rzecz dla
mnie poniekąd wygodną – że kolumny takie jak MV One można
rzetelnie i bez skrupułów testować ze wzmacniaczami tranzystorowymi. Jeżeli będziemy pamiętać, że zostały stworzone pod
kątem współpracy ze wzmacniaczami lampowymi, i z takimi będziemy je testować, to zaczniemy sprawdzać konkretne systemy
AUDIO należy do Europejskiego Stowarzyszenia
Technik Audiowizualnych (EISA)
Wydawnictwo
AVT Korporacja sp. z o.o.
należy do
Izby Wydawców Prasy
www.audio.com.pl