pobierz

Transkrypt

pobierz
VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt.
„Każdy dom jest kandelabrem (Amoris Laetitia 8).
Rodzina w dobie przemian”.
Warszawa, 1 grudnia 2016 r.
9:00
Rozpoczęcie konferencji
Prof. UKSW dr hab. Anna FIDELUS
Prorektor ds. studenckich i kształcenia
9:10
Wykład inauguracyjny
Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI
I SESJA
Rodzina w Bożym zamyśle i nauczaniu Kościoła
Prowadzący: ks. mgr lic. Piotr Ochotny
9:30
9:30-9:50
1. Ks. prof. dr hab. Bronisław MIERZWIŃSKI (UKSW)
Małżeństwo i rodzina w Bożym planie stworzenia i odkupienia
człowieka
9:50-10:10
2. Ks. prof. UMK dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI
Bogactwo nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie
10:10-10:20
3. Mgr Agata RUJNER (UKSW)
Małżeństwo jako odpowiedź na Boże powołanie a problem decyzji
nieodwołalnej
10:20-10:30
4. Mgr Jolanta CZARZASTA (UKSW)
Struktura rodziny w tradycji i teologii Starego Testamentu
10:30-10:40
5. Mgr Jolanta GAJEWSKA (UAM)
Boży zamysł na rodzinę w świetle źródeł prawnych i ikonograficznych
10:40-10:50
6. Mgr Justyna SŁOWIŃSKA (UKSW)
„Słowo Boże jako towarzysz drogi dla rodzin” (AL 22) – wezwanie
z J 15,13 i 1 Kor 13,4-7 wobec współczesnych przemian
antropologiczno-kulturowych w nauczaniu Papieża Franciszka
10:50-11:10
11:40
11:40-12:00
DYSKUSJA
II SESJA
Współczesne modele „rodziny”
Prowadzący: mgr lic. Kamil Bomber
1. Ks. prof. dr hab. Władysław MAJKOWSKI (UKSW)
Rodzina dzisiaj: wybrane aspekty zmian
12:00-12:20
2. O. dr Grzegorz ZAKRZEWSKI OSPPE (WSD Ojców Paulinów)
Co dalej z małżeństwem? Co dalej z rodziną? Przemiany form życia
małżeńsko-rodzinnego w świadomości nupturientów
12:20-12:30
3. Dr Karolina ŚWIRSKA-CZALBOWSKA (UKSW)
Kryzys demograficzny w Polsce jako kryzys rodziny
12:30-12:40
4. Mgr Tomasz KASPRZAK (UAM)
Rodzina czeska na początku XXI wieku. Charakterystyka
socjologiczna wybranych trendów w zakresie jej przemian
12:40-12:50
5. Mgr lic. Edyta DZWONKOWSKA (UKSW)
Model rodziny promowany w serialach paradokumentalnych
w Polsce
12:50-13:10
DYSKUSJA
III SESJA
Towarzyszenie rodzinie
1. Pierwsze lata życia małżeńskiego
2. Sytuacje trudne i nieprawidłowe
Prowadzący: mgr lic. Mira Jankowska
14:00
14:00-14:20
1. Ks. dr hab. Grzegorz PYŹLAK (KUL)
Troska o małżeństwa w pierwszych latach po ślubie
14:20-14:40
2. Ks. dr hab. Andrzej PRYBA MSF (UAM)
Ewangelizacja rodziny i poprzez rodziny zasadniczym celem
działalności duszpasterskiej
14:40-14:50
3. Mgr Monika BROŻEK (UAM)
Płciowość w kryzysie. Poradnie rozpoznawania płodności w
towarzyszeniu małżonkom w sytuacjach kryzysowych w pierwszych
latach po ślubie
14:50-15:00
4. Mgr Angelika WIECH (UKSW)
Pracoholizm zagrożeniem dla rodziny
15:00-15:10
5. Mgr Paulina TRĘBICKA (UKSW)
Śmiać się czy płakać? Związek humoru współmałżonka ze stażem
małżeńskim i jakości związku
15:10-15:20
6. Mgr Katarzyna STĘPKOWSKA (UKSW)
Współczesna rodzina w sieci uzależnień
15:20-15:30
7. Mgr Anna ZIMNY (UKSW)
Aktualność i nowość – Nauczanie adhortacji Familiaris Consortio
oraz Amoris Leatitia a aspekcie troski Kościoła o osoby żyjące w
związkach niesakramentalnych
15:30-16:00
DYSKUSJA
16:00
Przyznanie I, II, III nagrody za prezentowane prace
16:15
Podsumowanie konferencji
Ks. mgr lic. Piotr OCHOTNY (Prezes KN Teologii Pastoralnej)
16:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI