Gazetka MARZEC - Polish Club of Denver

Transkrypt

Gazetka MARZEC - Polish Club of Denver
olish Club NEWS / Marzec 2014
YOUR GUIDE TO POLISH COMMUNITY OF COLORADO
W
numerze In this issue
{ OGŁOSZENIA }
4
3-5
POLISH BASKETBALL NIGHT
Ogłoszenia Klubowe
WITH MARCIN GORTAT!
CLUB ANNOUNCEMENTS
3
{ PAST EVENTS }
6
Urodziny BIRTHDAYS
{ UPCOMING EVENTS }
Hawajskie Walentynki
7
2
NASTĘPNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW PLANOWANE JEST
NA NIEDZIELĘ 6 KWIETNIA 2014
O GODZ. 15:30.
NEXT GENERAL MEMBERS
MEETING WILL BE HELD ON
SUNDAY APRIL 6TH 2014
AT 3:30PM.
POLISH CLUB OF DENVER
3121 W Alameda Ave Denver CO 80219
Warsztaty Dla Kobiet
4
SPEKTAKL „DOBRZE UŁOŻONY” 7
Fat Thursday / Tłusty Czwartek
JERZEGO KOPCZEWSKIEGO
{ BOARD }
President Katarzyna Szuta
PREZYDENT
POLISH CLUB LIBRARY HOURS - MARCH
Vice President Anna Spencer
Sunday, March 16th and 28th from 2:30PM to 4:30PM.
Treasurer Vacant
VICE PREZYDENT
SKARBNIK
Secretary Iwona Salamon
SEKRETARZ
Sergant at Arms Jacek Jendrzejewski
MARSZAŁEK
olish Club News
YOUR GUIDE TO POLISH COMMUNITY OF COLORADO
MARZEC / MARCH 2014
Volume 65, Issue 3
Membership Director Roman Sałata
DYREKTOR CZŁONKOWSTWA
Building Director Witold Debski
DYREKTOR BUDYNKU
Social Director Marzena Pilarska
DYREKTOR SOCJALNY
Supplies Director Tomasz Szynakiewicz
DYREKTOR ZAOPATRZENIA
{ EDITORIAL }
Redaguje Katarzyna Żak
Editor-in-Chief
[email protected]
720.233.9213
Korekta Joanna Rocwa
Articles Editor
{CONTRIBUTING WRITERS}
Współpraca
Anna Spencer, Barbara Popielak,
Chef JP Krause, Eva Bennett, Ewa
Burg, Ewa Walaszczyk, Ewelina
Kurka, Katarzyna Szuta, Katarzyna
Budek-Sullenberger, Katarzyna
Cranor, Ks. Grzegorz Wójcik, Ks.
Marek Cieśla, Jadwiga Bielecki, Jola
Bennett, Joanna Stachura,
Małgorzata Korościel, Mira Habina,
Pawel Korowajski, Roman Sałata,
Karina Wardak, Kinga Rogalska.
Program Director Katarzyna Zak
DYREKTOR PROGRAMU
PR Director Mira Habina
DYREKTOR INFORMACJI
Library Director Joanna Rocwa
DYREKTOR BIBLIOTEKI
Rental Director Czesława Muniz
DYREKTOR WYNAJMU
{ AUDIT COMMITTEE }
Anna Michaelis, Grażyna Lewkowicz, Iwona Mazurek
{ SCHOLARSHIP COMMITTEE }
Stanisław Gadzina, Szymon Łobocki, Piotr Gzowski
{ ADVISORY COMMITTEE }
Tamara Proch, Zbigniew Retecki, Barbara Popielak
{ WEBSITE }
Administracja strony Tomasz Felczyński
WEBSITE ADMINISTRATOR
2
Urodziny
BIRTHDAYS
MARZEC march
Tom Altman
Elizabeth Banaszak
Maria Bonaparte
Mary Brzeski
Barbara Chodan
Boleslaw Daniel
Jolanta Debski
Maria Dobis
Zuzanna Felczynska
Teresa Gadzina
Janina Jarosz
Tadeusz Krupa
Ewa Kudla
Antoni Mohelicki
Ewa Mohelicki
Dolores Mrozek
Jan Mucha
Anthony Nykiel
Halina Platek
Agnieszka Plonska
Anna Przybylek
Zbigniew Retecki
Dariusz Sikora
Dorota Skotnicki
Katarzyna Szuta
Richard Trzcinski
Maciej Wardak
Gerard Wiktor
Aleksander Zagol
Tom Szynakiewicz
Katarzynie Szuta,
Szuta
serdeczne życzenia
urodzinowe składają
Zarząd oraz członkowie
Klubu.
~
Joannie Żelazko,
serdeczne życzenia
urodzinowe składają
Zarząd oraz członkowie
Klubu.
OGŁOSZENIA KLUBOWE — Marzec
•
•
ZEBRANIE CZŁONKÓW— Następne
zebranie członków Klubu odbędzie się
6 kwietnia 2014 o godz. 15:30.
Podczas styczniowego zebrania
członkowie przegłosowali wniosek aby
kolejne spotkanie członkowskie odbyło
się dopiero w kwietniu. Wniosek ten
był podyktowany małą frekwencją na
co-miesięcznych spotkaniach
członkowskich. W miedzyczasie,
zachęcamy Państwa do przekazywania
nam swoich opinii i sugestii odnośnie
działalności Klubu poprzez email:
•
[email protected] lub
telefonicznie pod numer 303-934-3955
STYPENDIA— Na styczniowym zebraniu
członkowie przegłosowali podniesienie
stypendium przyznawanego przez Polski Klub z $1,000 na $2,000. Stypendium przyznawane będzie dwóm osobom
w wysokości $1,000 na osobę. Stypendia przyznawane są członkom Klubu
lub dzieciom członkow Klubu
uczęszczających do college. Podania
prosimy składać do 31 maja. Więcej
•
informacji znajdą Państwo na
www.polishclubofdenver.com
•
GRANTS— Klub przyznaje dwa granty
rocznie, każdy w wysokości $500.
Granty przyznawane są na wszelkiego
rodzaju kursy, treningi, itd. w ramach
rozwoju osobistego i profesjonalnego
członkow klubu. Nie ma ograniczeń
wiekowych. Podania przyjmowane sa
do 31 Marca. Wiecej informacji na
www.polishclubofdenver.com
•
FINANSE— Na styczniowym zebraniu
członkowskim przegłosowany został
budżet Klubu na rok 2014. Wszystkie
sprawozdania finansowe i raporty finansowe z imprez klubowych za 2013
będa dostępne od 15 lutego u Anny
Spencer, VP Klubu na in-
3
[email protected]. Na styczniowym zebraniu został przegłosowany
rownież wniosek o refundowaniu
składki członkowskiej dla członków
Zarzadu Klubu. Wniosek ten zrodził się
z faktu, iz członkowie Zarzadu
poświęcają bardzo dużo swojego prywatnego czasu na wolontariat na rzecz
Klubu i umożenie składki jest swego
rodzaju podziękowaniem za ten
wkład. Składka będzie refundowana na
koniec każdego roku kalendarzowego.
ODNAWIANIE CZŁONKOWSTWA NA
2014— Przypominamy o opłaceniu
składki członkowskiej na rok 2014.
Osoby które nie opłaca składki, będa
wykreślone z listy członkowskiej z
końcem lutego. Składka roczna za cała
rodzinę wynosi $50, natomiast dla
osób indywidualnych $25. Seniorzy (65
lat +) dostają 50% zniżki. Opłatę
prosimy wysyłac na adres Klubu: Polish
Club of Denver 3121 W. Alameda Ave.,
Denver, CO 80219
ZAKUPY— W ostatnich miesiącach
zarząd zakupił kilka większych
urządzeń do Klubu. Wyparzarkę do
naczyń, która przyśpieszy sprzątanie
po imprezach klubowych. Lodówke na
napoje do baru (‘commercial grade’),
która będzie używana podczas imprez
klubowych i komercyjnych. Projektor
(rzutnik), który umożliwi projekcę
filmów, slajdów itd.
( dokończenie na stronie 4 )
Pani Basi Popielak, życzenia szybkiego powrotu do zdrowia składa Zarząd
oraz członkowie Klubu.
~
Pani Zuzannie Felczyńskiej,
Felczyńskiej kondolencje z powodu śmierci ojca składa
3
Zarząd oraz członkowie Klubu.
( dokończenie ze strony 3 )
WYNAJEM SALI KLUBOWEJ— Od 2013 Klub współpracuje z Ivanem Sosa w ramach wynajmu sali klubowej na
imprezy poza-klubowe (wesela, itp.). Dyrektor
Wynajmu, pani Czesława Muniz koordynuje z panem
Ivanem Sosa wszystkie aspekty związane z wynajmem
sali (kontrakty, zaliczki, itd). Pan Sosa jest szczególnie
pomocny przy wynajmie i reklamie sali klubowej dla
osób mówiących jedynie po hiszpańsku. Pan Sosa oferuje
salę klubową jako cześć pakietu imprezowego, który
zawiera strojenie sali, usługi DJ-a i catering. Po okresie
próbnym współpracy w 2013, Zarząd pracuje obecnie
nad uregulowaniem wpółpracy z p. Sosa poprzez oficjalny kontrakt. Dzięki współpracy z P. Sosa w 2014 sala
klubowa jest wynajeta na imprezy poza-klubowe w
większość weekendów podczas których nie odbywają się
w Klubie imprezy klubowe.
Ogłoszenia Klubowe zostały przygotowane przez Anię Spencer.
5
JAK MOŻESZ POMÓC?
→ PRZYJDŻ NA FUNDRAISER 30 MARCA DO POLSKIEGO KLUBU W DENVER!
→ ZRÓB DONACJĘ PIENIEŻNĄ: PAYPAL.COM / GIVEFORWARD.COM/ WELLS FARGO BANK (Zofia Steczko )
→ PODARUJ PRZEDMIOT NA LICYTACJĘ ( Zbiórkę donacji prowadzi Kasia Fedorowicz 720-334-4632 co niedzielę w Polskiej Szkole )
→ PODARUJ JEDZENIE NA SPRZEDAŻ W CZASIE FUNDRAISERA ( Zbiórkę donacji jedzenia prowadzi Kasia Żak 720-233-9213 )
Click on the link to donate food: http://www.signupgenius.com/go/10C0845ADA82DA3F85-food
Zarząd Klubu zaoferował bezpłatne użycie sali klubowej na Fundraiser. Klub przekaże również przychody ze sprzedaży alkoholu podczas imprezy.
St. Joseph Catholic Church Ι REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
22 marca – 26 marca, 2014
Prowadzi ksiądz Krzysztof Rytwiński, TChr.
- 12:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla
starszych i chorych. Po mszy św. adoracja
- 18:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Najświętszego Sakramentu i Namaszczenie
Chorych.
23 MARCA March 23rd
- 10:00— Spotkanie w kościele z dziećmi i - 18:00 - Spowiedź św.
- 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
młodzieżą.
22 MARCA March 22nd
- 10:15 – Gorzkie Żale
- 10:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- 12:30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- 19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
24 MARCA March 24th
- 11:30 – Spowiedź św.
25 MARCA March 25th
- 18:00 – Spowiedź św.(3 kapłanów)
- 19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
26 MARCA March 26th
- 18:00 – Spowiedź św.
- 19:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
5
6
past events w poprzednim miesiącu
WALENTYNKI W STYLU HAWAJSKIM W Polskim Klubie
Zdj. Jadwiga Bielecki
Wystrój przygotowała Kinga Rogalska. Pyszny obiad—chef Maciej Wardak. Muzyka na żywo od naszych przyjaciół z AMEBERBAND.
6
BE MORE. DO MORE. GIVE MORE. Warsztaty Dla Kobiet w Polskim Klubie
Zdj. Kinga Rogalska7
22 lutego, w Polskim Klubie w
dla Zosi Steczko, którą każda z
Denver, odbyło się spotkanie
uczestniczka podpisała życząc Zosi
informacyjne nt. warsztatów dla kobiet rychłego powrotu do zdrowia.
pod nazwą BE MORE. DO MORE. GIVE
Bardzo prosty format umożliwia
MORE.
realizację projektu nie tylko w
BDG to inicjatywa zrodzona w
Denver, ale w każdym miejcu gdzie
rezultacie udanych warsztatów dla
grupa kobiet wyrazi zainteresowanie
kobiet pt. „NOVY ROK – NOVA TY” które rozwojem własnym. Kolejny oddział
odbyły się 4 stycznia b.r. w Polskim
BDG powstaje obecnie w Nowym
Klubie w Denver poprowadzone przez
Jorku.
przebywającą w Denver z wizytą Master
Partnerami warsztatów
Coach Instytutu Prosperity w
są Polski Klub w Denver
Warszawie, panią Irenę Sowińską. Po
oraz Pangea Alliance
spotkaniu uczestniczki wyraziły
Denver.
jednogłośną chęć kontynuacji
Spotkania będą
warsztatów w 2014.
prowadzone w kilku
W ramach przygotowań do
miejscach — w Polskim
kontynuacji, warsztaty zmieniły nazwę Klubie, w Golden oraz w
z „NOVY ROK – NOVA TY” na „BE MORE. Stapleton. Następne
DO MORE. GIVE MORE.” Ze względów
spotkanie już 12 kwietnia
geograficznych, zmieniła się rownież
w godz.10:00-12:00 w
prowadząca. Nową coach będzie Joanna Polskim Klubie, któremu
Stachura, mieszkanka Colorado, trener korzystając z okazji
z 10 letnią praktyką, specjalistka w
serdecznie dziękujemy za
zarządzaniu wizerunkiem własnym.
ponowną gościnę. Koszt
wynosi $20.
BE MORE. DO MORE. GIVE MORE. to
cykl co-miesiecznych warsztatów dla
kobiet podzielonych na dwie części:
Część BE MORE to zajęcia z
profesjonalnym trenerem, tzw.
„coaching”, mające na celu rozwój
osobisty, zdobywanie konkretnych
umiejętności. Część DO MORE. GIVE
MORE. to część praktyczna gdzie
tworzymy coś na cel charytatywny, dla
potrzebujących. Pierwszym projektem
podczas spotkania 22 lutego była karta
12 kwietnia poznamy
zasady efektywnej
komunikacji i będziemy
miały okazję ocenić swoje
własne umiejetności
komunikacyjne. Wszystkie
panie zaintersowane
inwestycją w siebie
serdecznie zapraszamy!
- Katarzyna Żak
TŁUSTY CZWARTEK w Polskim Klubie 02/27/14
Zdj. Jadwiga Bielecki
27 lutego, jak co roku, Polski Klub świętował TŁUSTY CZWARTEK. O pyszne pączki zadbała cukiernia Royal Bakery, a o miłą
i wesołą atmosferę zadbał Zarząd Klubu zapraszając gości na projekcję filmu "Kochaj Albo Rzuć.”
7
8
Harcerze / Polish Boy Scouts
5. Harcerz postępuje po rycersku.
By Paweł Korowajski, HM
P
ragnę zacząć od krótkiego sprawozdania z Zimowiska
2014 „Olimpiada Eskimoska”, na które wybraliśmy
się 21 lutego b.r. Po paru opóźnieniach, około
godziny 22:00, dojechaliśmy na miejsce w Cripple
Creek gdzie czekała już na nas kadra w składzie ks. Adam
Słomiński, druhna Monika Picz (ZHP-Łódź), druhna Karolina
Ryncarz oraz Komendant Zimowiska druh Sebastian Gadzina.
Z KRONIKI OŚRODKA HARCERSKIEGO DENVER — MARZEC
•
Zbiórki— poniedziałek 10 marca i 31 marca o godz.
18.30.
•
Msza Święta Harcerska— niedziela 16 marca o godz.
10.30 w Kościele p.w. Św. Józefa.
•
30 marca b. r. będziemy brali udział w Akcji „Polonia
Razem dla ZOSI” w Polskim Klubie w Denver. Zapraszamy
i prosimy o wsparcie.
W sobotę 22 lutego, w Dzień Myśli Braterskiej, odbyła się
olimpiada zimowa a po obiedzie 5-kilometrowa wyprawa oraz
bieg. O godzinie 17:00, wzięliśmy udział w pięknie
•
odprawionej przez ks. Adama Mszy Św. Na zakończenie dnia,
wspaniale przygotowany kominek zakończył ten tak wielki
dzień dla harcerzy i skautów. Pomimo dużego wysiłku i
zmęczenia, wszyscy wrócili z wielkim uśmiechem na twarzy.
W sobote 22 marca b.r. O godz. 16:00 zapraszamy na
wspólny wypad na mecz ligi MLS otwierający lokalnie
sezon piłkarski w Ameryce. Co roku wybieramy się na
ten mecz z naszymi rodzinami. Będzie to mecz pomiędzy
nasza drużyną Colorado Rapids i Portland Timbers.
Chętnych prosimy o kontakt do 10 marca ze mną pod nr.
tel. 303 564 2154.
Krakowiacy
By Jola Bennett
The time between Christmas and our Gala is devoted to
getting our program as close to perfect as we can. We are
Czym tak naprawdę jest Dzień Myśli Braterskiej? Dzień
Myśli Braterskiej jest świętem przyjaźni obchodzonym przez
harcerzy i skautów na całym świecie. 22 Lutego to dzień
urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella i
jego żony Olave Baden-Powell. Dzień Myśli Braterskiej
uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i
że wszyscy są dla siebie braćmi – niezależnie od koloru skóry,
narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie,
składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują
różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla
niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest
okazją do zbiórki pieniędzy, często na cel charytatywny.
fine tuning the dances that we will be featuring at our end
of year Gala (June 8th) , some oldies but goodies, others
brand new. We do a few performances during this time. In
early February, we performed at the “Brighton-Ziebice Sister
Cities Auction”. We were well received, and were able to
debut our new Śląsk program, most of which choreographed
for us by our friend Zofia Czechlewska. Our youngest group
has grown tremendously, and it was the first time most of
the new members performed
in front of an audience in
costume. They did so well,
it was hard to tell they had
never done it before! Thank
HARCERZ POSTĘPUJE PO RYCERSKU – to piąty punkt
Prawa Harcerskiego. Harcerz traktuje życie jak wielką grę, w you to all those who come to
której ważna jest nie tylko wygrana, ale przede wszystkim to cheer us on, and make us
feel welcome. We will be
jak się gra. Harcerstwo to czysta gra. Harcerz mimo
performing at the Polish
negatywnych doświadczeń wierzy, że inni też grają czysto.
Club of Denver on March
Czysta, uczciwa, rycerska gra obowiązuje przede wszystkim
30th, in support of the
wobec przeciwników. Harcerz wyciąga rękę do zgody.
Zosia Steczko Fundraiser.
Harcerz jest dzielny, walczy z chamstwem, nietolerancją,
Please join us and our
przejawami brutalności. Jest uprzejmy i kulturalny, potrafi
friends in helping Zosia and
się odpowiednio zachować w każdej sytuacji. Harcerz dba o
her family in this
swój wygląd. Harcerz jest uprzejmy, nie przyjmuje nagrody
challenging time.
za usługi.
8
9
PYTANIE DO FARMACEUTY
Kasia Cranor
Farmaceuta
ciężarnych lub leki z którymi nie
przeprowadzono wystarczających badań
na zwierzętach i brak odpowiednich i
kontrolowanych badań u kobiet
ciężarnych. Leki te można stosować tylko
w przypadkach, gdy korzyść wynikająca
ze stosowania ich u matki przewyższa
ryzyko niepożądanego działania u płodu.
- Kategoria D - Odpowiednie i
kontrolowane badania lub obserwacje
Które leki OTC są bezpieczne
wykazały, że leki te podawane w okresie
dla kobiet w ciązy?
ciąży stanowią zagrożenie dla płodu. Leki
z tej kategorii można stosować u kobiet
o kolejne pytanie które często
w ciąży w stanach zagrażających życiu
słyszę od pacjentów. Niektóre
matki i tylko w przypadkach gdy leki
leki OTC (over the counter = bez
kategorii A,B, C nie mogą być
recepty) można bezpiecznie
zastosowane lub są nieskuteczne.
zażywać podczas ciąży. Wiele z nich nie
ma jednak wystarczającej dokumentacji - Kategoria X - Leki o udowodnionym
na temat wpływu na rozwijający sie płód. działaniu szkodliwym (najczesciej
teratogennym) na płód. Stosowanie tych
Zasada odnośnie zażywania leków
leków jest bezwzględnie
OTC podczas ciąży—należy je brać tylko
przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub
wtedy gdy jest to naprawdę konieczne.
kobiet które mogą i chcą zajść w ciąże.
Leki podzielone są na 6 kategorii pod
- Kategoria N – leki nie zaklasyfikowane
wzgledem bezpieczeństwa w ciąży:
przez FDA.
- Kategoria A - Leki, które były badane u
A oto przykłady leków bezpiecznie
kobiet w ciąży i nie wykazały szkodliwego
stosowanych
u kobiet w ciąży:
działania na płód.
- Witaminy – podczas ciąży zalecane jest
- Kategoria B - Leki z którymi wykonane
zażywanie witamin prenatalnych z
eksperymenty na zwierzętach nie
wykazały szkodliwego działania na płód, większą zawartością kwasu foliowego,
żelaza, DHA. Nie powinno się natomiast
nie wykonano jednak badań kontrolnych
stosować ziołowych i naturalnych
u kobiet w ciąży lub leki których
suplementów, ponieważ wiekszość z nich
szkodliwe działanie na płód zostało
nie ma potwierdzonych badań odnośnie
stwierdzone na zwierzętach, lecz nie
znalazło potwierdzenia u kobiet w ciąży. bezpieczeństwa. „Naturalne” nie zawsze
oznacza bezpieczne w ciąży - niektóre
- Kategoria C - Badania na zwierzętach
naturalne suplementy mogą nawet
wykazały działania niepożądane leków na
wywołać przedwczesny poród.
płód lecz brak jest odpowiednich i
- Leki przeciwalergiczne –
kontrolowanych badań u kobiet
diphenhydramine (benadryl), loratidine
T
(Claritin), cetirizine (Zyrtec)
- Leki na przeziębienie – acetaminophen
(Tylenol), pomaga również na ból głowy,
spray do nosa z wodą morską (Saline
Spray/Drops). Ibuprofen (Motrin, Advil)
jest przeciwskazany!
- Leki na zatwardzenie – docusate
(Colace), psyllium (Metamucil)
- Miejscowe środki p/bakteryjne –
bacitracin/neomycin/polymyxin B
(Neosporin)
- Leki na miejscowe uczulenie –
diphenhydramine w kremie (Benadryl
Cream), hydrocortisone krem lub maść
(Cortaid Cream or Ointment), kąpiel z
płatkami owsianymi (np Aveeno Oatmeal
Bath).
- Leki na mdłości/nudności – witamina B6
(występuje w różnej postaci, np lizaki
Prego Popps).
Bardzo ważne! Przed zażyciem
jakichkolwiek leków, zwłaszcza w
pierwszym trymestrze kiedy to płód
rozwija się najintensywniej i jest
najbardziej narażony na działanie
wszelkich substancji, bezwzględnie
zalecam skonsultowanie się z
lekarzem ginekologiem. Każda ciąża
jest inna i leki nalezy dobierać i
stosować indywidualnie, po
konsultacji z lekarzem.
Jeśli maja Państwo pytania lub sugestie
na temat przyszłych artykułów, proszę
o kontakt emailowy na adres:
[email protected]
DIETA BEZGLUTENOWA—NOWA MODA?
G
luten to mieszanina białek roślinnych-gluteniny i gliadyny. Występuje w ziarnach zbóż,
takich jak pszenica, żyto, jęczmień orkisz i kamut. Owies (a zatem i owsianka), który
nie zawiera glutenu, też jest podejrzany, bo często jest zanieczyszczony resztkami
ziaren glutenowych.
Niedopuszczalne są przetwory ze zbóż glutenowych, a więc pieczywo, makarony, większość
słodkich produktów, słone przekąski, chipsy, piwo i wiele innych oraz produkowane z nich
dodatki do żywności. Stosując tę dietę, należy wyeliminować zboża i większość artykułów
mlecznych, ale też produkty wysokoprzetworzone, zawierające dodatki pozyskiwane z pszenicy i
innych zbóż glutenowych. Do wielu produktów dodawana jest skrobia, hydrolizowane białko
roślinne, a czysty gluten stosowany jest m.in. w produktach dla wegetarian czy tradycyjnych
wędlinach. Jest on też obecny w wielu lekach i suplementach diety.
9
Eva Bennet - Health & Wealness Coach
Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną o podłożu genetycznym, polegająca na wytwarzaniu przez organizm przeciwciał
10
skierowanych w niego samego. Na skutek tej agresji dochodzi do uszkodzeń kosmków jelitowych potrzebnych m.in. do
dobrego wchłaniania związków pokarmowych. Zaburzeniu ulega motoryka jelit, chory ma kłopoty z prawidłowym trawieniem.
Do objawów należą m.in.: wymioty, biegunki, zaparcia, zahamowanie wzrostu u dzieci. Osoba chora na celikalie może jeść
ziarna takie jak kukurydza, ryż, dziki ryż, proso, sorgo, amarantus, komosa, tef, kasza gryczana, a także nasiona roślin
strączkowych, ziemniaki, warzywa skrobiowe, banany, tapioka, orzechy, naturalne produkty zwierzęce, jak mięso, ryby i jaja.
Ostatnio dużo też mówi sie o nietolerancji czy też nadwrażliwości na gluten. Dieta bez tego białka jest pomocna przy
chorobach autoimmunologicznych, m.in. stwardnieniu rozsianym, toczniu czy zaburzeniach neurologicznych, takich jak
autyzm czy ADHD. Udowodniono, że eliminacja glutenu wpływa korzystnie na przebieg chorób z kręgu autoagresji, ponieważ
gluten może stymulować układ immunologiczny, ktory jest mocno powiazany z układem trawiennym. Gluten może niszczyć
kosmki jelitowe i powodować zespół „nieszczelnego jelita”wywołany przez m.in. krążące w krwiobiegu produkty przemiany
materii oraz toksyny dostające się do krwiobiegu w nienaturalny sposób poprzez nieszczelne jelita. Jest on spowodowany
zwiększeniem przepuszczalności jelit dla toksyn, bakterii, niestrawionego jedzenia i odpadów. Nie trzeba więc mieć celiakii,
żeby stosować dietę bezglutenową. Wyeliminowanie glutenu z diety pozwala u większości chorych na zagojenie jelita w ciągu
kilku miesięcy. Eliminuje to przykre objawy, takie jak chroniczne zmęczenie, bóle brzucha, wzdęcia, wymioty, biegunki
naprzemienne z zaparciami, wysypki, nadmierna bladość skóry, bóle stawów czy zaburzenia neurologiczne.
Zwolennicy diety bezglutenowej twierdzą, że wyeliminowanie tych białek poprawia zdrowie, samopoczucie i dodaje
energii. Dieta bezglutenowa może spowodować, że schudniemy. Opiera się ona bowiem ma warzywach, owocach, mięsie i
rybach. Jeśli wyłączymy z niej jeszcze cukier i tłuszcze, to prawdopodobnie osiągniemy spodziewany efekt. Będzie on miał
związek z eliminowaniem kalorii, a niekoniecznie z brakiem glutenu w naszym jedzeniu. Warto pamiętać, że zboża moga być
zdrowe i warto wybierać produkty razowe (chleb, makaron, mąkę), a także kasze, ktore zawieraja dużo błonnika oraz makro i
mikroelementów, takich jak: magnez, wapń, żelazo i witaminy z grupy B – niaciny.
Dieta bezglutenowa nie jest dla każdego. Niektórzy twierdzą, że to kolejna moda. Lepsze samopoczucie po części
może być efektem placebo, ale też wiąże się z tym, że porzucenie glutenu często idzie w parze ze zmianą diety na
zdrowszą, ponieważ odstawiamy cukier, jemy więcej warzyw, owoców, orzechów, a to są dobre strony mody.
—Eva is a fitness and nutrition enthusiast. She is a Certified Health and Wellness Coach.
LINK TO POLAND
Link to Poland to nowy, dynamiczny i interaktywny portal skierowany do Polaków mieszkających poza granicami kraju
prezentujący informacje o Polsce i Polakach na świecie. LTP jest najlepszym źródłem informacji o Polsce i Polakach na całym
świecie. Tylko tutaj można znaleźć przydatne i nowoczesne informacje podzielone na 10
kategorii tematycznych: Biznes, Nauka, Kultura, Sport, Dzieci, Studenci, Migracja,
Turystyka, Styl Życia, Projekty i swoisty kalendarz wydarzeń z udziałem Polakow na całym
świecie.
LTP współpracuje z ponad 90 partnerskimi organizacjami i mediami działającymi na całym
świecie, m.in. z Polskim Klubem w Denver. Współpraca nasza polega na wymianie
informacji i wzajemnej promocji. Dzięki LTP, o działaniach Klubu wiadomo w wielu
miejscach w USA, nie tylko w Colorado, jak również na świecie.
Website: www.linktopoland.com
Link To Poland na Facebook: www.facebook.com/linktopoland
10
11
11
12
Polish Club of Denver
3121 W. Alameda Ave.
Denver, CO 80219
JOIN OUR MAILING LIST!
If you would like to receive email updates with news and events at The
Polish Club of Denver, please visit our website at
www.polishclubofdenver.com and subscribe to our email list.
You can also send us an email: [email protected]
JOANNA SOBCZAK GRI, REPM - agent nieruchomości
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE TWOIMI NIERUCHOMOŚCIAMI
ODNOSIMY SUKCESY PONIEWAŻ
ODNOSIMY SUKCESY PONIEWAŻ NASI
NASI KLIENCI NAM UFAJĄ
KLIENCI NAM UFAJA I NAS
NASI KLIENCI NAS POLECAJĄ!
POLECAJ
Kupno Ι Sprzedaż Ι Wynajem
Zadzwoń juz dziś—bez obligacji dowiesz się
więcej o wszelkich dostępnych opcjach na
rynku nieruchomości!
Właściciel Adobe Homes Realty. Wieloletnie doświadczenie w
kupnie, sprzedaży i profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami
Property Management.
www.adobehomesrealty.com
720-404-0272 │
[email protected]
R
E
K
L
A
M
A
12

Podobne dokumenty

Gazetka - Polish Club of Denver

Gazetka - Polish Club of Denver zakupu biletów przez internet na nadchodzący występ pani Adrianny Biedrzyńskiej pod tytulem „Piosenki Biesiadne”, który odbędzie się 12 lutego b.r o godzinie 19:00 w Klubie Polskim w Denver.

Bardziej szczegółowo

PDF - Polish Club of Denver

PDF - Polish Club of Denver { AUDIT COMMITTEE } Vacant { SCHOLARSHIP COMMITTEE } Stanisław Gadzina, Szymon Łobocki, Piotr Gzowski { ADVISORY COMMITTEE } Tamara Proch, Zbigniew Retecki, Barbara Popielak Zuza Felczynska, Kandyt...

Bardziej szczegółowo