Test Matematyka Plus

Transkrypt

Test Matematyka Plus
KONKURS
Test Matematyka Plus
odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 roku o godz. 10:00.
Prawo uczestnictwa w konkursie ma każdy uczeń
liceum i technikum, który zgłosi chęć
uczestnictwa swojemu nauczycielowi matematyki
do
5 października 2009.
W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 35 uczniów.
W przypadku większej liczby chętnych o uczestnictwie decydować będzie:
- w klasach pierwszych: liczba punktów z diagnozy z matematyki
- w klasach wyższych: ocena końcoworoczna z matematyki z klasy poprzedniej.
Dla laureatów cenne nagrody!
Zapraszamy!
Nauczyciele matematyki
Szkolny organizator konkursu:
Iwona Naglik

Podobne dokumenty