Protokół z przebiegu przetargu ustnego na sprzedaż samochodu

Transkrypt

Protokół z przebiegu przetargu ustnego na sprzedaż samochodu
Protokół z przebiegu przetargu ustnego na sprzedaż samochodu ciężarowego Volkswagen
TRANSPORTER o nr rej. DSR 11555

Protokół z przebiegu przetargu ustnego na sprzedaż środków trwałych
Opis przedmiotu przetargu:
Samochód ciężarowy Volkswagen TRANSPORTER
Nr rejestracyjny: DSR 11555
Nr identyfikacyjny VIN: wv2zzz70zph089468
Rok produkcji: 1993
Dopuszczalna masa całkowita: 2590 kg
Dopuszczalna ładowność: 909 kg
Liczba miejsc: 5
Moc silnika: 57 kW
CENA WYWOŁAWCZA: 3.200,00 ZŁ BRUTTO
W dniu 31.07.2015r. komisja przetargowa w składzie:
……………………………………….- Przewodniczący
……………………………………….- Członek
……………………………………….- Sekretarz
Przeprowadziła:
I.
Przetarg ustny na zakup Samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter o nr rej. DSR
11555.
Po otwarciu przetargu (licytacji) Przewodniczący Komisji podał do wiadomości następujące
informacje:
a)
b)
c)
d)
Przedmiot licytacji: Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter o nr rej. DSR 11555,
Cenę wywoławcza: 3.200,00 zł brutto,
Termin uiszczenia ceny nabycia: 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
Zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu
licytacji…………………………………………………………………………………………………………………………..
e) Wysokość postąpienia – nie mniej niż 100,00 zł,
f) Nazwa firmy lub imiona i nazwiska oferentów, który wpłacili wadium
W wyniku przeprowadzonej licytacji najwyższa osiągnięta cena sprzedaży……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nabywcą………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Komisja przetargowa w składzie:
……………………………………….- Przewodniczący
……………………………………….- Członek
……………………………………….- Sekretarz
Nabywca:
1 …………………………………………………..

Podobne dokumenty