Ekspres Jarosławski nr 28 z 10 listopada 2015

Komentarze

Transkrypt

Ekspres Jarosławski nr 28 z 10 listopada 2015
EKSPRES
nr 28 (28) 10.11.2015 r.
BEZPŁATNY TYGODNIK LOKALNY
ISSN 2450-176X
Kubuś czeka na wylot
Jarosławski
do Arabii Saudyjskiej.
Reklama
Kiedyś o niepodległość
- teraz walczą o tablice!
Wiesław Pirożek, wiceburmistrz Jarosławia twierdzi,
że rynek jest dogodniejszym
miejscem na uroczystości patriotyczne. Zwrócił się więc do
SMJ o akceptację przeniesienia
dwóch tablic niepodlegościowych z budynku "Sokoła" na
elewację ratusza, w sąsiedztwie
tablicy upamiętniającej bohaterów narodowych walczących
o niepodległą Polskę.
Czytaj str. 3
Dariusz Jasiewicz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia twierdzi, że jeżeli władze
miasta nie odstąpią od decyzji
przeniesienia tablic, członkowie Stowarzyszenia gotowi są
na protest i pikietę. – Miejsce
obecnej lokalizacji tablic wydaje
się być najlepsze z możliwych, ze
względu na cały związany z nimi
kontekst historyczny.
Reklama
TRANSPORT GRATIS
TRANSPORT GRATIS
Czy podstrefa ekonomiczna przyciągnie
inwestorów? Czytaj str. 6
Reklama
Michał Muzyczka, szef rozwiązanego przez marszałka Marka
Kuchcińskiego Klubu Radnych
PiS twierdzi, że klub nadal istnieje. Uważa, że radni go zawiązywali i tylko oni mogą go rozwiązać.
Tymczasem w obecności szefa
powiatowych struktur Tadeusza
Chrzana i miejskich - Marcina
Zaborniaka zawiązuje się nowy
klub. Na spotkanie, we wtorek, 3
listopada przyszło 8 z 16 radnych
należących do poprzedniego klubu i tylko 3 członków PiS. Informacja na temat nowego klubu ma
pojawić się w najbliższym czasie.
ekz
Ewa KŁAK-ZARZECKA (3)
Co z Klubem Radnych?
aktualności
10 listopada 2015
Ekspres Jarosławski
RZESZÓW Każda forma wsparcia dla Hospicjum jest mile widziana
EWA KŁAK-ZARZECKA
REDAKTOR NACZELNY
Spory na moment
zatrzymać
Prawie sto lat temu Polska odzyskała niepodległość, po 123 latach niewoli. 11 listopada
1918 r., po zakończeniu I wojny światowej, w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Krótko Polska cieszyła się
wolnością. 1 września 1939 r. Niemcy, a 17 Rosjanie zaatakowali ponownie granice naszego kraju. Co działo się do 1945 roku, wiemy doskonale.
A i później Polacy nie mogli czuć się bezpieczni i wolni w swoim wyzwolonym kraju. Po 1989 roku ponownie odzyskaliśmy suwerenność, wolność, wolność słowa, wolność gospodarczą, itp. Czy Polscy wyciągnęli
z tego wnioski? Nie trzeba być politologiem, wystarczy włączyć pierwszy
kanał informacyjny w telewizji, jakiejkolwiek. Co słyszymy? Zgrzyt…
często tych samych, co w tym samym czasie, o tę samą wolną Polskę walczyli. Największym problem powyborczym jest to, kto pojedzie na szczyt
Unii Europejskiej w Malcie w sprawie uchodźców? Czy ustępująca premier Kopacz, czy przyjmująca gabinet premier Szydło? Czy szczyt będzie z Polską czy bez Polski? Przykre i nudne, gdy słucha się tego kolejny
dzień we wszystkich wiadomościach. Czy nie należałoby przez wzgląd
na tych, co przelewali sto lat temu krew za naszą Ojczyznę, chociaż przed
tak ważnym świętem narodowym, te spory na moment zatrzymać?
W Jarosławiu też czas świętowania odzyskania niepodległości bez zgrzytów się nie odbywa. Tablica upamiętniająca wyjście Legionów Polskich
z Jarosławia, która wisiała na budynku „Sokoła” nie przypadkowo, która
przetrwała 81 lat, ukryta przed okupantem, zakopana, teraz odrywana
brutalnie od elewacji, przenoszona jest w inne miejsce. Po co? By wygodniej świętować? Starych drzew się nie przesadza, jest takie powiedzenie. I historii się nie zmienia, nawet wtedy, gdy nie ma ku temu prawnych przeciwskazań.
[email protected]
POWIAT JAROSŁAWSKI II Rajd Arłamów
Będą zamknięte drogi
W związku przebiegiem trasy 2. Rajdu Arłamów m. in. przez powiat
jarosławski zamknięte zostaną niektóre drogi, którymi trasa wiedzie.
Piątek, 13 listopada - 14.30–20.30 - od drogi wojewódzkiej nr 28 –
Kolonia Tapińska – Tapin – Rokietnica – Sobolówka – Kreblówka –
Kmiecie – Dół – Dolina – Grobla – Kąty – Wola Rokietnicka
Sobota, 14 listopada
07.00–17.00 Pruchnik – Rynek Miejski
09.00–15.00 Kramarzówka (Prosna) – Pruchnik – ul. Markiewicza
– ul. Św. Floriana – ul. Objazdowa – Jodłówka – Pagor – Pułanek –
Góra – Folwark – Hucisko Nienadowskie – Za Potokiem – Działy –
Kościół – Góra – Serwinówka – Wola Rzeplińska – Kopce – Jaworznik
– Świebodna – Jodłówka (sanktuarium) – Rogówka – Karczunek –
Rzeplin.
WK
Redaktor naczelny: EWA KŁAK-ZARZECKA
[email protected]
Redakcja: JANA PAWŁA II 3A,
37-500 JAROSŁAW, tel. 693 448 500,
[email protected]
Zespół Redakcyjny:
WIKTOR KUŹNIAR - 731 247 566
interwencje, kultura
[email protected]
[email protected]
DOMINIKA PROKUSKA - wydarzenia
[email protected]
ERWINA DYBISZ - sprawy młodzieżowe
[email protected]
PATRYK GÓRECKI- sport
[email protected]
Współpracownicy:
AGNIESZKA PIENIĄŻEK, JERZY
CZECHOWICZ, HENRYK CEBULA,
HENRYK GRYMUZA
Wydawca: Firma Wydawniczo-Usługowa EKZ-PRESS
Reklama: tel. 693 448 500,
[email protected],
[email protected]
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
ul. Mechaniczna 12, 39-402 Tarnobrzeg
Nakład: 10 000
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Pomóżmy hospicjum dla dzieci
Rzeszowskie Hospicjum dla Dzieci potrzebuje prześcieradła oraz pościel do dużych
łóżek i łożeczek. Jeżeli ktoś z naszych Czytelników chciałby pomóc, prosimy o kontakt z redakcją lub z Hospicjum.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej:
http://www.hospicjum-podkarpackie.pl
Ekz
RZESZÓW Podczas sesji 30 października radni nie zgodzili się na głosowanie nad uchwałą o utworzeniu CIS
Czy radni przegłosują CIS?
Tylko pięciu radnych z PO poparło wprowadzenie do programu
ostatniej sesji projektu uchwały
o utworzeniu Centrum Integracji
Społecznej. Dlaczego radni nie
chcieli doprowadzić do utworzenia jednostki, która ma zatrudniać bezrobotnych?
D
yskusja na ten temat przebiegała na posiedzeniu komisji.
W kuluarach radni podnosili kwestie, że projekt został przygotowany późno i że stworzenie centrum
pociągnie za sobą zatrudnianie
administracji, przy równoległym
zwalnianiu urzędników z Urzędu
Miasta. Na sesji nikt nie zabrał
w tej sprawie głosu. Burmistrz Waldemar Paluch, który nie uczestniczył w ostatnich obradach rady,
twierdzi, że nie dopuści do tego,
by miasto straciło te miejsca pracy, tylko dlatego, że radnym coś się
nie podoba. – Centrum Integracji
Społecznej jest przede wszystkim
dla mieszkańców miasta. Ma zatrudniać w pierwszym etapie min.
20 osób wykluczonych społecznie
i długotrwale bezrobotnych. Mają
to być miejsca pracy stworzone
dzięki dofinansowaniu marszałka
KIE-FER-LING
Tak uważam...
Bezrobotni mają zajmowąć się utrzymaniem zieleni m.in. takich miejsc.
województwa poprzez Powiatowy
Urząd Pracy w Jarosławiu. To PUP
ma pokrywać wynagrodzenia zatrudnionych osób. A my musimy
dać bezrobotnym taką pracę, na
którą jest zapotrzebowanie w mieście – wyjaśnia. – Mój pomysł jest
taki, by Centrum zajmowało się
utrzymaniem drobnej zieleni. Na
terenie miasta mamy bardzo dużo
terenów zielonych, klombów, rabat. Osoby te zajmowałyby się
nasadzeniem, dbałyby o trawniki
i zieleńce. Prace specjalistyczne
wykonywałyby wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiedni
sprzęt.
Burmistrz przyznaje, że CIS
musiałby zatrudniać osoby zarządzające, których wynagrodzenie
pokrywałby Urząd Miasta. – Ale
dzięki funkcjonowaniu Centrum
pracę docelowo może znaleźć tu
nawet sto osób. Byłem osobiście na
posiedzeniu komisji, wytłumaczyłem, czym Centrum ma się zajmować, jakie korzyści będzie miało
miasto i to spotkało się z dobrym
przyjęciem, ale z drugiej strony jest
jakiś opór, bo znowu burmistrz ma
jakiś pomysł.
Ekz
PEŁKINIE Zapaliło się jedno z urządzeń
Nie doszło do pożaru
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
2
S
zybka akcja pracowników i zastępów Państwowej Straży
Pożarnej w Jarosławiu oraz OSP w Wólce Pełkińskiej sprawiła, że ogień, jaki pojawił się w zakładzie recyklingu stłuczki
szklanej Krynicki Recykling S.A., w Pełkiniach, został ugaszony.
Do pożaru doszło dziś, 7 listopada po godz. 13 w jednej z maszyn tzw. cyklopie, przez który przechodzi stłuczka szklana. Jak
dowiedzieliśmy się na miejscu, zakład nie poniósł strat. Krynicki Recykling SA to najnowocześniejszy w Polsce zakład sortowania i uszlachetniania stłuczki szklanej.
Ekz
aktualności
EKSPRES JAROSŁAWSKI
10 listopada 2015
3
JAROSŁAW Władze miasta zleciły zdjęcie tablicy mimo braku akceptacji Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
Kiedyś walczyli o niepodległość,
teraz walczą o miejsce tablic
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
Stowarzyszenie Miłośników
Jarosławia nie wyraziło zgody
na przeniesienie tablicy upamiętniającej wyjście Legionów
Polskich z Jarosławia w 1914
roku z budynku „Sokoła” na
ratusz. Mimo niejasności władze
miasta zleciły zdjęcie tablicy.
D
W tym miejscu stał pomnik
Dariusz Jasiewicz, prezes SMJ
w odpowiedzi na prośbę wiceburmistrza wyraził dezaprobatę dla
tej inicjatywy. – Tablice stanowią
pamiątkę po istniejącym do czasu
W obronie tablicy upamiętniajacej wymarsz Legionów
Polskich z Jarosławia stanął
Andrzej Zgyźniak, pracownik
MOK-u.
JAROSŁAW Rozpoczął się ogólnopolski jubileusz
800 lat u Dominikanów
Na fot. obok wizualizacja nowego miejsca tablic.
okupacji pomniku poświęconemu
tej ważnej historycznej chwili jaką
był początek zrywu niepodległościowego Polaków. Pomnik, który
stał w sąsiedztwie MOK-u, został
zniszczony przez okupanta, tablice
zaś ocalone z pożogi wojennej zostały dzięki staraniu członków SMJ
odnalezione i
odrestaurowane,
a następnie uroczyście odsłonięte
w 70 rocznicę odzyskania niepodległości. Miejsce ich obecnej lokalizacji wydaję się być najlepsze z możliwych, ze względu na cały związany
z nimi kontekst historyczny.
Wiceburmistrz podkreślał w poniedziałek, 9 listopada, że brak zgody Stowarzyszenia nie wpłynie na
zmianę miejsca uroczystości, które
w tym roku zostały zaplanowane
JAROSŁAW Remont linii kolejowej
Roboty na peronie
właśnie na Rynku. – Jeżeli tej zgody
nie będzie, to mamy cały rok, by wypracować jakiś kompromis. Wiem,
jednak, że burmistrz miał rozmawiać dzisiaj z władzami SMJ.
I rozmawiał: – Trudno nie zgodzić
się z argumentami pana burmistrza,
że rynek jest lepszym miejscem na
organizowanie uroczystości. Ale ja
nie wyraziłem akceptacji na przeniesienie. To jest decyzja sekcji ds.
zabytków, a niej zasiadają konserwatorzy zabytków, historycy czy historycy sztuki – mówił prezes SMJ,
w czasie gdy tablica była już skuwana ze ściany „Sokoła”.
We wtorek, 10 listopada tablica
ma być wmurowana w elewację
ratusza.
Ekz
Ewa KŁAK-ZARZECKA
o SMJ zwrócił się 28 października
wiceburmistrz
Wiesław Pirożek. W piśmie prosił
o akceptację przeniesienia dwóch
tablic: upamiętniającej wyjście
Legionów Polskich z Jarosławia
w 1914 r. oraz tablicę zawieszoną
w 70. rocznicę odzyskania niepodległości. Obie tablice zawieszone
były na budynku „Sokoła”, gdzie
obecnie mieści się Miejski Ośrodek Kultury, od strony przejścia
dla pieszych. – Chcieliśmy umieścić tablicę na ratuszu, na ścianie
południowo-zachodniej obiektu,
w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy poświęconej bohaterom narodowym walczącym o niepodległą
Polskę – mówi wiceburmistrz W.
Pirożek. – Przy MOK-u nie ma
miejsca na organizowanie uroczystości patriotycznych, najlepszym
miejscem do tego jest rynek. To
było podłożem podjęcia takiej decyzji. Z taką prośbą zwrócił się do
nas także Związek Kombatantów
RP i byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu.
Przeor klasztoru o. Józef Zborzil przekazuje ogień z jubileuszowej świecy.
W Jarosławiu remontowany jest nie tylko dworzec
PKP, ale także perony, tory i wiadukty kolejowe. Trzy
ostatnie kwestie wchodzą w zakres robót związanych
z rewitalizacją linii Rzeszów-Medyka, granica państwa, co ma przywrócić prędkość rozkładową pociągów do 120 km/h.
Wieslaw ZASTAWNY
Rewitalizacja linii kolejowej podwyższa standard infrastruktury i poziom bezpieczeństwa w ruchu pociągów
oraz komfort podróżowania – podkreśla Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
W ramach tych robót prowadzona jest przebudowa peronu na stacji Jarosław oraz przejścia podziemnego, co
– zdaniem PKP – zapewni lepszą obsługę podróżnych,
w tym osób niepełnosprawnych. Wymienione też będą
tory w obrębie stacji oraz przebudowany zostanie wiadukt nad ul. Pruchnicką.
Roboty na peronie trwają od połowy września. Wymiana torów następuje etapowo – najpierw przy peronie
pierwszym, potem przy drugim. Koszt tych prac wyniesie ok. 7,5 mln zł, a ich koniec zaplanowano na przełom
Oprócz remontu jarosławskiego dworca trwa remont peronów oraz przej- 2015/16 roku.
ścia podziemnego.
WK
Zgromadzenie oo. Dominikanów rozpoczęło
ogólnoświatowe obchody 800-lecia założenia
zgromadzenia. Z tej okazji w sobotę, 7 listopada,
w Bazylice Matki Bożej Bolesnej pod przewodnictwem ks. bp. Stanisław Jamrozka została odprawiona Msza św.
P
rzeor jarosławskiego klasztoru o. Józef Zborzil
podkreślił przed rozpoczęciem Eucharystii,
że dominikanie powinni zastanowić się, co dalej? –
Osiemset lat, to pewien bagaż, który niesiemy. Musimy modlić się wszyscy, byśmy ten bagaż umieli nieść.
Każdy z nas ma w sobie charyzmat. Zawierzmy go
opiekunce naszej wspólnoty, Matce Bożej Bolesnej –
zwracał się do braci dominikanów i wiernych zgromadzonych w świątyni. Do wspólnot dominikańskich
swoje słowo skierował także generał zakonu Bruno
Cadoré. – Święty Dominik otworzył wam drzwi. Idźcie i głoście – apelował w liście.
Podczas Mszy św. przeor o. J. Zborzil zapalił świecę
jubileuszową, która ma towarzyszyć im przez cały rok
jubileuszowy i przypominać o miłości św. Dominika.
– Prośmy, by nie był to tylko gest zapalenia świecy,
lecz by ta miłość św. Dominika dotknęła każdego
z nas.
Bp. St. Jamrozek w homilii podkreślał, jak pięknym
okresem w historii jest 800 lat. Życzył z okazji jubileuszu ojcom dominikanom, by rozpalali swój charyzmat, o którym przypomina zapalona świeca. Wspomniał również słowa Pisma św. często cytowane przez
św. Jana Pawła II: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami”.
Ekz
4
INFORMACJE
10 listopada 2015
Ekspres Jarosławski
JAROSŁAW Doleciał z Budapesztu z życzeniami nowożeńców
PRUCHNIK Rodzina Olejarzy będzie miała łazienkę, trwają już prace
Balonik z życzeniami
Dzieci powróciły do domu
Sześcioro dzieci z Pruchnika w środę, 4 listopada powróciło do domu.
Najstarsza córka państwa Olejarzy
przebywa w internacie, najmłodsza
Julia, decyzją sądu, pozostała w
rodzinie zastępczej w Jarosławiu.
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
o radosna chwila dla pani
Moniki, która wielokrotnie
podkreślała, że tęskni za dziećmi. – Bardzo się cieszę. Brakowało
mi tej miłości dzieci – mówi wzruszona. Sąd Rejonowy, na wniosek
pełnomocnika rodziny Wojciecha
Kaszałowicza z Fundacji Instytutu
Ordo Iuris, wydał postanowienie
o powrocie dzieci z domów dziecka,
na czas trwającego postępowania.
Dzieci zostały odebrane rodzinie
w kwietniu, w czasie gdy matka
przebywała w szpitalu. Od tego czasu w domu zmieniło się bardzo
dużo. Dzięki wielu osobom i organizacjom, a zwłaszcza Jackowi Kotuli
z Fundacji PRO, w domu położono
panele, wymieniono łóżka, meble,
okna, piec i wiele sprzętów gospodarstwa domowego.
Od poniedziałku, 2 listopada
trwają prace przy budowie łazienki,
zlecone i finansowane przez Urząd
Gminy. – Burmistrz dotrzymał słowa – mówi pani Monika.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Zofia Wałczyńska potwierdza, że burmistrz realizuje złożoną obietnicę: – Szukamy
również sponsorów, gdyby ktoś
chciał pomóc, proszę o kontakt –
apeluje. Podkreśla, że pan Marek,
ojciec dzieci został zatrudniony
przez Urząd Gminy do prac porządkowych. – Mam nadzieję, że
wszystko ułoży się dobrze. Pracownik socjalny i asystent rodziny nadal
opiekują się tą rodziną – dodaje.
Ekz
Burmistrz Wacław Szkoła dotrzymał obietnicy - zlecił budowę łazienki.
Niecodziennego znaleziska na
stadionie przy ul Bandurskiego
dokonał wiceprezes klubu JKS
Jarosław Maciej Głowa. W centralnym punkcie boiska, gdzie
sędzia rozpoczyna mecz, leżał
postrzępiony balonik z przyczepioną karteczką.
Maciej Głowa wraz ze znajomymi
robił rutynowy przegląd stadionu
po meczu ze Stalą Rzeszów, w niedzielę rano, 20 września. – Moją
uwagę przykuło coś czerwonego. Leżało centralnie na środku
boiska, w miejscu, gdzie sędzia
rozpoczyna mecz. Podniosłem
i zobaczyłem pęknięty, czerwony
balonik, z przyczepioną karteczką i wstążką. Była to karteczka
nowożeńców, zapisana w języku
węgierskim – opowiada M. Głowa. Znaleziskiem zajął się Andrzej
Łukaszczuk. – Wysłałem treść koledze, jego żona jest z Węgier. Ona
zwróciła uwagę na to, że nowożeńcy nie spodziewali się, że balonik
doleci poza granice Węgier, ponieważ nakleili znaczek krajowy.
Sama karteczka to życzenia od nowożeńców: Márty Magyari i Szilár-
Pani Monika jest szczęśliwa, że dzieci wróciły do odnowionego wnętrza domu.
Każdy, kto chce pomóc rodzinie, może dokonać wpłaty na konto
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Wspierania
Inicjatyw Lokalnych „Tradycja i Rozwój”
nr konta 07909600042003006902300001,
(dla wpłat z zagranicy BS Jarosław SWIFT: POLUPLPR),
w tytule przelewu: „darowizna dla M.M. Olejarz”.
Kontakt: tel. 668 820 008, 37-564 Świebodna 3, KRS 0000288743.
JAROSŁAW Rozpoczął się remont sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury
Klimatyzacja i nowe ubikacje w MOK
W piątek, 6 listopada, rozpoczął
się remont w Miejskim Ośrodku
Kultury. Umowa z wykonawcą
podpisana została dzień wcześniej. Roboty prowadzone będą
głownie w sali widowiskowej,
dlatego do ich zakończenia będzie ona nieczynna. Na najbliższe dwa tygodnie są też odwołane
seanse filmowe.
mowa na wykonanie prac
remontowych
podpisana
została 5 listopada. Prowadzić je
będzie jarosławska Firma Budowlano-Remontowa BALBUD, która wygrała przetarg.– W ramach
tego remontu nastąpi przebudowa
sanitariatów na parterze, przebudowa sceny na sali widowiskowej,
wymiana kurtyn, montaż klimatyzacji oraz dodatkowego sprzętu
oświetleniowego – informuje Greta
Kłak, pełniąca obowiązki dyrekto-
da Oláh z Budapesztu. Na kawałku
papieru poprosili o odesłanie go na
wskazany adres w Budapeszcie.
Na odwrocie odręcznie Márta zapisała życzenia o treści: „Życzę ci,
żebyś był tak szczęśliwy jak ja jestem. Márta”.
Działacze JKS długo nie myśleli,
co mają zrobić. Poprosili znajomą o przetłumaczenie listu, który
napisali do młodej pary. – Zaprosiliśmy ich do Jarosławia na weekend, na koszt Klubu. Złożyliśmy
im życzenia, życzyliśmy im synka,
który może kiedyś zagra przy Bandurskiego. Do tego dołączyliśmy
zdjęcia i klubowe gadżety – mówi
Maciej Głowa. – Teraz czekamy na
kontakt. Mamy nadzieję, że nowożeńcy odpowiedzą pozytywnie na
naszą propozycję. Bo to niesamowite, że życzenia doleciały właśnie
do nas, prawie czterysta kilometrów.
Gdy już zarząd JKS-u spełnił prośbę nowożeńców, podzielił się tą
ciekawostką w Internecie. Mają
także nadzieję, że młodzi z Węgier
odszukają doniesienia prasowe
o wysłanym przez nich baloniku
umieszczone w Internecie.
To nie pierwsza taka historia w Jarosławiu. Przed laty doleciał tu balonik z informacją o urodzeniu
dziecka z Francji.
Ekz
JAROSŁAW Spełnij marzenie o bezpieczeństwie
Remont w MOK rozpoczął się od sceny.
ra MOK. – Jak widać będą to prace
różnorodne. Umowa na ich wykonanie jest już podpisana i od jutra
wykonawca zaczyna jej realizację.
Wszystko ma być zrobione do piętnastego grudnia.
Łączny przewidziany koszt inwestycji to ok. 320 tysięcy złotych,
z czego niemal połowa (dokładnie 150 tysięcy złotych) pochodzi
Wiesław ZASTAWNY
U
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
T
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o co wystarała się
była dyrektorka MOK Teresa Piątek. Reszta pieniędzy (prawie 169
tysięcy złotych) to wsparcie z budżetu miasta, przyznane na dwóch
ostatnich sesjach Rady Miasta, po
wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie.
WK
Zagłosuj
na Dom Dziecka
D
om Dziecka nr 1 w Jarosławiu bierze udział w konkursie
„Spełnij marzenie o bezpieczeństwie”, organizowanym przez
firmę Wiśniowski. Nagrodą jest wykonanie ogrodzenia o wartości
30 tys. zł, a jurorami są internauci.
Jak głosować? Trzeba wejść na stronę internetową https://apps.
facebook.com/click_competition/25566/pl. Wśród zamieszczonych
tam prac należy odnaleźć film podpisany „Jaromir Pajda” (to wychowawca DD, który go przygotował) i oddać na niego głos. Głosować można nawet kilkakrotnie tego samego dnia. Konkurs trwa
do 30 listopada.
Jeśli jarosławski Dom Dziecka wygrałby w tym konkursie to wykonane zostałoby ogrodzenie wokół budynku w Radymnie, gdzie DD
ma być przeniesiony w przyszłym roku.
WK
to jest temat
Ekspres Jarosławski
10 listopada 2015
5
RATUJMY KUBUSIA Dzięki ofiarności wielu ludzi, instytucji, organizacji Kubuś Brzyski z Jarosławia poleci do Arabii Saudyjskiej na operację
Kubuś czeka już na wylot
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu,
37-700 Przemyśl, ul. Barska 15
48 1020 4274 0000 1902 0060 3738
tytuł wpłaty: Jakub Brzyski
Mamy już pół miliona na operację małego Kubusia Brzyskiego z Jarosławia,
która odbędzie się w Rijadzie w Arabii
Saudyjskiej.
rehabilitacji. Jeżeli ktoś ma jeszcze
życzenie przekazać datki na rzecz
Kubusia, będzie można przesłać pieniądze na konto bankowe – mówi
Natalia Skorupka z Komitetu Społecznego „Ratujmy Kubusia”. – Apelujemy także do wszystkich, którzy
jeszcze zbierają pieniądze do puszek,
by przekazywali je już do Komitetu.
Wszystkim należą się ogromne podziękowania. Te zamieścimy w najbliższych numerach Ekspresu.
Przypomnijmy, że Kubuś urodził
się z Zespołem Krętości Naczyń
(ATS). Jest to choroba bardzo rzadka.
W Polsce nie zanotowano jeszcze takiego przypadku. Na świecie jest ich
zaledwie 100. Wada, która występuje
u Kubusia polega na nieprawidłowej
budowie naczyń krwionośnych, które są mocno poskręcane. Dodatkowo występuje u niego niewydolność
prawej komory serca. Przebieg wady
jest trudny do przewidzenia, każda
infekcja czy duży wysiłek (np. długotrwały płacz) mogą prowadzić do
zatrzymania krążenia i śmierci.
Ekz
Państwu dziękujemy za pomoc! A Kubusiowi życzymy zdrówka!
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
piątek, 13 listopada Kubuś
skończy roczek. Te urodziny na pewno zapadną wszystkim
członkom jego rodziny w pamięci.
To czas odliczania dni do wylotu do
kliniki w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób, instytucji, organizacji udało się
uzbierać pół miliona złotych do puszek i podczas różnych imprez kulturalnych, sportowych, a nawet wyborczych podczas kampanii wyborczej
do Parlamentu RP. – Dzisiaj dostałem
informację, na dniach otrzymamy
wizy i możemy przygotowywać się
do wylotu. W ostatnim tygodniu
otrzymałem także maila z Ambasady RP w Rijadzie, że posiadamy już
wszystkie zgody na przeprowadzenie
operacji i że wszystkie formalności
zostały już załatwione – mówi ojciec
Kubusia Tadeusz Brzyski. To radosna
informacja dla wszystkich.
Obecnie organizowany jest przelot
Kubusia. – Nie kończymy jednak akcji pomocy Kubusiowi. Przelot i operacja to najważniejsza sprawa obecnie, ale Kubuś będzie potrzebował
JAROSŁAW Edukacja i kultura
RADYMNO Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa
Eurowizja w "Geodezyjnym"
Nagrody rozdane
W Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” pt.
„Wielkość Jana Pawła II”, organizowanego przez „Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości
Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród poprzedziła Msza św., której przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek.
W Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych dbają nie tylko
o wysoki poziom kształcenia, ale
także o rozwój kulturalny uczniów
i ich talentów. Jednym z przejawów
tego jest Konkurs Piosenki Europejskiej „Eurowizja”.
czniowie wykonują piosenki
w językach angielskim, niemieckim, ukraińskim, francuskim.
– Laureaci konkursu reprezentują szkołę w przeglądach piosenki w Teen Show w Rzeszowie oraz
innych konkursach artystycznych
– mówi Renata Tomaka-Pasternak,
nauczycielka j. angielskiego w ZSDGiL.
W piątek, 30 października, odbyła
się dziewiąta edycja tego konkursu.
Pierwsze miejsce zdobyła Jagoda
Socha wykonując piosenkę Adele
„Only One”, drugie duet Magdalena
Szkoła i Katarzyna Kędzior, trzecie
miejsce oraz nagrodę publiczności
otrzymała Izabela Marciak.
Konkurs organizowany jest przez
nauczycieli języka angielskiego.
WK
Jury. Poniżej dyrektor szkoły Tadeusz panek wręcza nagrodę uczennicy.
W
Wiesław ZASTAWNY (2)
U
kategorii „plastyka” – gr.
I (przedszkola) III miejsce
zajęła Natalia Szczygieł z Przedszkola
Niepublicznego im. Edmunda Bojanowskiego w Jarosławiu, zaś Klaudia
Maj (Radymno) i Hanna Wojtacha (Jarosław) otrzymały wyróżnienie. W grupie (kl. 1-3) I miejsce zdobyła Kinga
Prymon ze Szkoły Podstawowej w Piwodzie z Filią w Cetuli, a wyróżnienia
otrzymały: Weronika Balicka (Cetula)
i Małgorzata Pajda (Jarosław). Grupa gimnazjum – II miejsce Julia Nowak z Prywatnego Gimnazjum Sióstr
Niepokalanek w Jarosławiu, III miejsce – Sabina Kopczyk z Gimnazjum
w Orzechowcach. Placówki specjalne: I miejsce – Aleksandra Trudzik ze
Zbiory WŁASNE
W
nr konta ojca Kubusia
Tadeusza Brzyskiego:
02 9096 0004 3009 0064 5517 0001
z dopiskiem „Na operację Kubusia Brzyskiego”.
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jarosławiu, wyróżnienie – Karolina
Grześ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Placówki oświatowo
wychowawcze: II miejsce – Julia Wanio
ze Świetlicy „Wzrastanie” w Radymnie
i Kamil Cichoń ze świetlicy SP w Jarosławiu, III miejsce –Dobrosława Lenar
ze Świetlicy „Wzrastanie” w Radymnie,
wyróżnienie: Wiktoria Wanio także ze
Świetlicy „Wzrastanie” w Radymnie.
W kategorii „prace literackie” III
miejsce zdobyła Katarzyna Chmiel
z Gimnazjum nr 1 w Radymnie, a wyróżnienie przypadło Sabinie Kopczyk
z Gimnazjum w Orzechowcach.
WK
NASZE SPRAWY
Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Pomoc przyznaje się na rozwijanie działalności gospodarczej
w zakresie przetwarzania lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych spożywczych
oraz przetwórstwa roślin na
produkty energetyczne. Wsparcie polega na refundacji części kosztów związanych z budową lub modernizacją zakładów
przetwórstwa produktów rolnych oraz infrastruktury handlu
hurtowego produktami rolnymi. Formularz wniosku i wszelkie informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej ARiMR.
WK
POWIAT JAROSLAWSKI
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Zarząd Powiatu Jarosławskiego
ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2016 roku
oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych. Obowiązek taki nakłada na samorządy ustawa z sierpnia 2015
roku.
W ramach tego zadania będą
działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: pierwszy
w Jarosławiu (Starostwo Powiatowe), drugi w Radymnie
(Urząd Miasta), a trzeci na terenie gmin Laszki, Chłopice i Wiązownica (Urzędy Gmin). Planuje się przeznaczyć na to prawie
180 tys. zł. Pieniądze pochodzić będą z dotacji celowej.
Termin składania ofert mija 25
listopada.
WK
CZERNIAWKA, GM. LASZKI
BIEGAM BO LUBIĘ LASY
Nadleśnictwo Jarosław zaprasza
miłośników biegania i przyrody
w niedzielę, 14 listopada do Czerniawki na biegi w ramach akcji
BiegamBoLubięLASY.
Organizatorzy wyznaczyli dwie
oznakowane trasy – sześcioi dwunastokilometrową, przebiegające zamkniętymi dla ruchu pojazdów, leśnymi drogami.
Organizatorami biegu są: Nadleśnictwo Jarosław, Wójt Gminy
Laszki, Jarosławska Grupa Biegowa „Sokół" oraz Klub Sportowy
Hetman Laszki.
Więcej na stronie: timekeeper.
pl, na której znajduje się też regulamin oraz szczegółowe
informacje.
ekz
JAROSŁAW Radni po raz trzeci odrzucili projekt uchwały
JAROSŁAW Chcą inwestować w mieleckiej podstrefie w Jarosławiu
Niewygodny
temat dla Rady?
Podstrefa po cegielni
W Jarosławiu ma powstać druga już podstrefa Mieleckiej
Strefy Ekonomicznej. Uchwała
upoważniająca burmistrza do
zawarcia porozumienia w tej
sprawie została przegłosowana
na ostatniej sesji Rady Miasta,
30 października.
P
o raz trzeci projekt uchwały
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na jarosławskiej
Starówce nie trafił pod obrady Rady
Miasta Jarosławia. Został on ponownie odrzucony przez radnych przy
wprowadzaniu do programu sesji.
Projekt został przygotowany na sesję
21 lipca, ale pod obrady nie trafił.
I chociaż ostatnia sesja Rady Miasta
odbywała się 30 października, nadal
radni nie zajęli się tym problemem.
Jak się dowiedzieliśmy podczas prac
w komisjach zapadła decyzja, by powrócić do uchwały z 2007 r. Jednak
już na sesji projekt nie znalazł poparcia. – Kolejny raz radni pokazują,
że nie chodzi im o działanie na rzecz
miasta, ale blokują pewne działania,
które chcę realizować i nad którymi
pracuję. To bardzo dobry przykład,
że dla nich nie liczą się mieszkańcy.
Na ostatnią komisję trafił wniosek
przedsiębiorców, którzy mają zlokalizowane swoje biznesy wokół rynku
z ok. 500 podpisami. Proszą w nim,
by nie likwidować miejsc parkingowych, bo tu prowadzą swoje biznesy
– mówi burmistrz Waldemar Paluch.
– W przyszłości chcę zorganizować
inny parking, zapewnić inny dojazd
do rynku i jeżeli będzie na tyle turystów, ten ruch powoli wyprowadzać.
Jeżeli powstaną kawiarnie, restauracje, nie będzie problemu z zamknięciem rynku dla aut. Na dzień dzisiejszy wokół rynku są zlokalizowane
firmy, a hala targowa jest przepięknym zabytkiem, jest tradycją kupiecką i nie wyobrażam sobie, by miała
przestać funkcjonować – dodaje.
Ekz
U
chwała przeszła, ale nie
obeszło się bez uszczypliwości i głosów przeciwnych. Burmistrz Waldemar Paluch wyraża
swoje oburzenie tymi głosami
radnych: – Dlaczego mają być
głosy przeciwne w sprawie utworzenia strefy ekonomicznej. Jeżeli
chcemy zrobić coś pożytecznego,
jeżeli chcemy pozyskać trwałe miejsca pracy, dlaczego ktoś
chce to blokować? – pyta. – Jest
to uchwała umożliwiająca podpisanie porozumienia z Mielecką Strefą Ekonomiczną o utworzeniu podstrefy w Jarosławiu.
Mamy 3,5 ha przy ul. Krakowskiej, terenu po byłej cegielni.
Przedstawiciele z Mielca oglądali
go, a wstępne rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu trwają
od roku. W połowie listopada
Mielecka Strefa złoży do ministerstwa wniosek o poszerzenie
stref i tu ma się znaleźć nasza jarosławska podstrefa – tłumaczy
burmistrz.
W Jarosławiu istnieje już 4,5 ha
podstrefy mieleckiej. Jest to teren po byłym ZPDz „Jarlan”, a w
funkcjonuje w niej Lear Corporation. – Funkcjonowanie takiej
strefy daje konkretne korzyści
w postaci zwolnień z podatku dochodowego. Zwolnienia uzależnione są od liczby zatrudnienia
lub wartości inwestycji – mówi
burmistrz.
Burmistrz informuje, że zainteresowane są dwie firmy z branży
motoryzacyjnej, jedna z branży
hydraulicznej. Zarówno lokalne i zewnętrzne. Na tym terenie chce działać również firma
z branży spożywczej.
Ekz
JAROSŁAW Zamiast do punktów zbiórki trafiają na dzikie wysypiska śmieci
Kłopotliwe odpady
Bardzo często widać w przydrożnych rowach, lasach lub
innych ustronnych miejscach
wyrzucone odpady budowlane
(gruz, kable, szkło, ceramikę
itp.). Niewątpliwie świadczy to
o absolutnym braku kultury
ludzi, którzy tak robią. Niektórzy
jednak zwracają uwagę na coś
jeszcze.
C
hodzi o np. dodatkowe opłaty (i to niemałe) za dostarczenie niektórych typów takich
odpadów do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK). Zetknął się z czymś takim niedawno mieszkaniec Jarosławia, który remontował domek
letniskowy w Bieszczadach.
– Podczas remontu domku zdecydowaliśmy się na wymianę pokrycia dachowego, z papy na blachę – opowiada. – Zdarliśmy tę
papę z dachu i przywieźliśmy do
Jarosławia, z myślą, że oddamy
ją do punktu zbierania odpadów
przy Racławickiej. Tam się jednak
okazało, że trzeba z tym jechać do
Makowiska. Pojechałem. Tu z kolei naliczono mi opłatę, ponad sto
złotych (złotówkę za kilogram),
a że akurat nie miałem pieniędzy
przy sobie, więc wróciłem z papą
do domu. Zbulwersowało mnie
jednak to, że muszę za jej oddanie zapłacić. Przecież płacę za odbiór śmieci i to niemało, bo mam
zameldowanych kilka osób. Myślę,
że ktoś inny wywiózłby papę do
lasu i miałby święty spokój – konkluduje nasz czytelnik.
Stanowisko PGKiM
W informacji przysłanej nam
przez PGKiM czytamy, że Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy ul.
Racławickiej w Jarosławiu przyjmuje bezpłatnie od mieszkańców
Jarosławia m.in. odpady budowlane
i rozbiórkowe z drobnych remontów, powstające w gospodarstwach
domowych, takie jak: gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych, tworzywa
sztuczne, metale, kable, kruszywo.
Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot
świadczący usługi w tym zakresie.
W takim przypadku wykonawca,
Wiesław ZASTAWNY
JAROSŁAW
WNIOSKI O WSPARCIE
Ekspres Jarosławski
Ewa KŁAK-ZARZECKA
10 listopada 2015
Ewa KŁAK-ZARZECKA
6
Najczęściej takie odpady, za któe trzeba placić, trafiają do lasów i rowów.
jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas
realizacji zamówienia. Świadczący
taką usługę przedsiębiorca może
zamówić w PGKiM kontener za
cenę 300 zł (brutto).
Jeśli chodzi o papę to jest to połączenie nasączonej masą bitumicz-
ną tektury z włókniną i mineralną
posypką. To czyni ten odpad wyjątkowo kłopotliwym w zagospodarowaniu i wielokrotnie droższym
w utylizacji. Dlatego właśnie papa
jest odbierana odpłatnie - 1 zł/kg.
W przypadku dużych ilości można
wynająć kontener, a jeżeli jest jej
niewiele można ją przekazać w workach foliowych.
Wiktor KUŹNIAR
nasze sprawy
Ekspres Jarosławski
10 listopada 2015
JAROSŁAW Prace remontowo-konserwatorskie
JAROSŁAW
PRZECIW UZALEŻNIENIOM
PGKiM
Wiesław ZASTAWNY
Inwestycje na cmentarzu
Nowy karawan zakupiony przez PGKiM.
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Jarosławiu, które administruje
Starym i Nowym Cmentarzem
wykonało w ostatnim czasie
sporo prac remontowo-konserwatorskich, co można było
spostrzec odwiedzając obie
nekropolie podczas Wszystkich Świętych. Między innymi
odnowiono elewacje budynków
cmentarnych, ułożono chodniki,
wymieniono ławki.
N
owy chodnik z kostki brukowej pojawił się np. na Nowym Cmentarzu, od punktu poboru wody przy środkowej bramie,
w stronę kolumbarium. W kierunku kaplicy jego nawierzchnia została wyremontowana, podobnie
jak alejka biegnącą od kwiaciarni.
Na chodniku wzdłuż ul. Krakow-
Odnowiona elewacja zakładu pogrzebowego.
skiej, tuż przy ogrodzeniu wypełniono kostką brukową miejsca po
usuniętych drzewach. Na kaplicy
została odnowiona elewacja oraz
okna i drzwi.
Na Starym Cmentarzu przeprowadzono remont elewacji Zakładu
Pogrzebowego (łącznie z wymianą
okien), siedziby Zarządu Cmentarzami oraz obiektu gospodarczego, który po gruntownym remoncie stanowi obecnie zaplecze dla
Zakładu Pogrzebowego. Bardziej
estetycznego wyglądu nabrała
brama główna cmentarza, a także
otoczenie tuż za nią, gdzie pojawiły się nowe ławki, klomb z krzewami, a także punkty poboru wody.
Kaplica z zewnątrz też wygląda
ładniej. Całkowicie wymieniona
została brama boczna od ul. Narutowicza. – W celu podniesienia
standardów świadczonych usług
pogrzebowych, PGKiM zainwestował też w nowe, specjalne pojazdy: karawan i melex – informuje
nas kancelaria burmistrza. – Ich
całkowity koszt pokryło PGKiM.
Wszystkie prace wykonane na jarosławskich nekropoliach prowadzili pracownicy Przedsiębiorstwa
oraz osoby zatrudnione w ramach
robót publicznych.
Na tym nie koniec
Dużo zostało zrobione, ale wiele
jest jeszcze do zrobienia. Choćby schody na Nowym Cmentarzu
wiodące na parking usytuowany
po jego północnej stronie, o które
upominają się odwiedzający nekropolię. – Myślę, że w przyszłym
roku schody te będą zrobione
i to w ramach funduszy PGKiM –
mówi prezes zarządu spółki Franciszek Gołąb. – Koszt takiego za-
7
dania jest stosunkowo niewielki, a i
robotników nie trzeba najmować
do pracy, bo mamy swoją małą ekipę remontowo-budowlaną.
W planach na najbliższy okres są
też poważniejsze inwestycje, jak
choćby gruntowny remont kaplicy
na Starym Cmentarzu.
– Remont tej kaplicy będzie wymagał sporych nakładów finansowych – zauważa F. Gołąb. – Muszą
one pochodzić z budżetu miasta
(bo do miasta należą obydwa cmentarze), ponieważ spółka nie może
sobie pozwolić na takie obciążenie.
Wstępny kosztorys jej remontu już
jest wykonany. A remont musi być
gruntowny, czyli skucie tynków,
wymiana poszycia dachowego
i więźby, wymiana wieżyczki, wykonanie izolacji pionowej.
Na roboty te musi wyrazić zgodę wojewódzki konserwator zabytków. Do końca listopada ma
udzielić odpowiedzi na ten temat.
Jego zgody też będzie wymagała
planowana przebudowa bramy na
nowym cmentarzu. Ponadto planowany jest montaż monitoringu
na Nowym Cmentarzu, a także
zagospodarowanie
kilkunastu
arów terenu od strony północno-zachodniej, który może posłużyć
jako miejsce pochówku do czasu
zanim powstanie nowy cmentarz
przy ul. Szczytniańskiej. W planach jest również wymiana ogrodzenia od ul. Krakowskiej.
Wiktor Kuźniar
JAROSŁAW Burmistrz Waldemar Paluch podpisał umowę z wykonawcą pierwszego etapu budowy cmentarza przy ul. Szczytniańskiej
Przedstawiciele uczniów II klas
jarosławskich gimnazjów zmierzyli się we wtorek, 3 listopada, w turnieju zorganizowanym w ramach kampanii „Uzależnieniom mówimy NIE”. Musieli się wykazać wiedzą na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą
różnego rodzaju używki. Laureatów konkursu poznamy 18
listopada.
Kampania „Uzależnieniom mówimy NIE” prowadzona jest
już od sześciu lat. Zajmuje się
tym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej ma dwa etapy:
wiosenny (dla uczniów szkół
podstawowych) i jesienny (dla
uczniów gimnazjów).
Zanim uczniowie przystąpili do turniejowych zmagań wysłuchali prelekcji informacyjno-ostrzegawczej
na temat używek, a we wrześniu i październiku spotykali się z nimi pracownicy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Jarosławiu.
WK
WIĄZOWNICA
NOWE KAPLICE CMENTARNE
Droga do nowego cmentarza
Miasto ma już pozwolenie na
budowę nowego cmentarza
przy ul. Szczytniańskiej. W
piątek, 6 listopada burmistrz
Waldemar Paluch i prezes firmy
Molter Sp. z o.o. Zdzisław Molter
podpisali umowę na realizację
pierwszego etapu – budowy
drogi do cmentarza i kanalizacji
burzowej.
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
W gminie Wiązownica oddano
dwie nowe kaplice cmnentarne: na cmentarzu komunalnym
w Piwodzie oraz na cmentarzu
komunalnym w Ryszkowej Woli.
ekz
D
Burmistrz i prezes firmy podpisali umowę w ratuszu.
staraniom postepowanie to się
zakończyło – mówi burmistrz W.
Paluch. – Na nowym cmentarzu
kończy się miejsce pochówku, na
Starym Cmentarzu tych miejsc
już nie ma. W tym roku nie będzie jeszcze możliwości grzebania
zmarłych na nowym cmentarzu,
ponieważ ten rok już się kończy.
Chcieliśmy wykorzystać jeszcze te
dwa miesiace i wykonać chociaż
Przekazanie dokumetów i placu inwestycji.
drogę dojazdową.
15 ha na nową inwestycję
Nowy cmentarz to prawie 15 ha
terenu. Kwatery grzebalne zajmą
ok. 7,6 ha (miejsc grzebalnych - 15
778 oraz 3 498 w kolumbarium),
nawierzchnia utwardzona ok. 4,2
ha oraz zabudowa kubaturowa ok.
0,9 ha. Cmentarz będzie wyposażony w parking z 300 miejscami
postojowymi. Na cmentarzu za-
planowana jest także kaplica o kubaturze prawie 4,2 tys. m sześc.
Całkowity koszt inwestycji to
ok. 27 mln zł. Na obecny rok
przewidziano 775 tys. zł., na 2016
- 2 225 tys. zł. Koszt kaplicy to ok.
4,5 mln zł. - To najważniejsza inwestycja mojej kadencji. To sprawa pilna, dlatego ciesze sie, że ją
zaczynamy - mówi W. Paluch.
Ekz
UG WIĄZOWNICA (2)
o przetargu stanęły trzy firmy: Strabag z Pruszkowa,
Zakład Drogowy z Rozborza
Długiego oraz Molter Sp. z o.o.
z Rudnej Małej. Firma Molter
do 18 grudnia ma wykonać kanalizację deszczową oraz drogę
od ul. Szczytniańskiej, tuż przed
rondem, w głąb działki. Droga ta
będzie prowadzić do cmentarza.
– Po pięciu latach gromadzenia
dokumentacji uzyskaliśmy pozwolenie na budowę cmentarza.
W tym miejscu chcę podziękować staroście jarosławskiemu Tadeuszowi Chrzanowi. Dzięki jego
8
polityka
10 listopada 2015
Ekspres Jarosławski
Władza absolutna korumpuje
Wywiad z ks. Kazimierzem Sową, dziennikarzem, dyrektorem telewizji Religia.tv
Z czego to wynika, przez osiem
lat PO miało poparcie, PSL miał
swój elektorat, teraz przegrali.
Czy wyborcy nie idą za tym, który
więcej obieca?
– Rozmawiałem przed wyborami
z Holendrem prowadzącym działalność i mieszkającym w Polsce
od 15 lat , powiedział mi,
że my jesteśmy dziwnym
krajem, bo jeżeli Polska odnosi taki sukces
na arenie międzynarodowej, cały czas szuka
argumentów, że nie jest
jeszcze najlepiej. Nigdzie
nie jest najlepiej od razu,
zawsze jest ten stan,
gdzie jest dobrze. I wy
właśnie go osiągnęliście.
I powiedział: chciałbym
widzieć tych wszystkich,
którym nie pasuje ciepła
woda w kranie, jak nagle
się okaże, że mają do wyboru wrzątek lub zimny
prysznic. To nie jest dobry pomysł na początek
dnia. Uświadomiłem sobie, że jednak rzadko jest
sytuacja tak, że byśmy
skrajnie lali wodę od
gorącej kąpieli do zimnego prysznicu. Raczej
chcemy to, co jest ciepłą
wodą. Ale to nie wystarczyło.
Powrócę jeszcze do PiS-u. PiS ma
wszystko, u nas również: rządzi
w powiecie, w sejmiku, na górze
to już wiemy. Ale wiemy również,
że PiS jest skłócony, zarówno na
górze jak i u nas, lokalnie. Czy ta
władza absolutna i możliwości
z tym związane nie zejdą na drugi plan?
– Byłem wczoraj w programie komentującym bieżące sprawy razem
z dziennikarzem konserwatywnych i prawicowych tygodników
i on zapytał prowadzącego program: jak to jest, że z PiS-u pojawiają się w programach telewizyjnych jako komentatorzy lub jako
osoby, z którymi przeprowadza się
wywiady zawsze ci sami ludzie?
Prowadzący nie ukrywał i powiedział, że polityka jest bardzo prosta: my zapraszamy kogoś: posła X
czy Y, ale on od razu nam mówi, że
musi uzyskać zgodę partii. Partia
decyduje, kto przychodzi do programu i kto się wypowiada. Na co
dziennikarz zapytał, czy w innych
partiach też tak jest? Okazuje się,
że nie. Przychodzą ci, których zapraszamy. Jedyną osobą z PiS-u
był marszałek Stanisław Karczewski, który nie musiał pytać o zgodę,
ale to był szef kampanii wyborczej
PiS. To pokazuje, że PiS jawi się
w obiegu medialnym jako monolit
polityczny. Ta partia pokazuje, że
oni stanowią jedność, oczywiście,
jak nie zejdzie niżej, to na pewno
są tam gry interesów. Przykładem
było zrobienie pewnej manifestacji
wobec pani Szydło i rozpuszczenie
przez skrajnie pisowski tygodnik
„W sieci” czy portal „W polityce”
informacji o tym, że prof. Gliński
jest kandydatem na premiera, żeby
kobieta nie czuła się za pewnie.
ny i bogaty. Wywoła tzw.
aspiracje części środowiska. Zauważmy, że ona
jest ofertą dla tzw. klasy
średniej, wyższej. W każdym społeczeństwie taka
klasa średnia, wyższa to
jest ok. kilkunastu procent. W Polsce również.
Większość z tych ludzi
będzie sympatyzowało
z nią, ponieważ ta partia
na swój sztandar postawi
sprawy ekonomiczne, ale
też nie będzie się sprzeciwiała pewnym zmianom
obyczajowym. Będzie je
miała na sztandarze i z
tym będzie szła do Sejmu, ale nie będzie stawała w kontrze. Nowoczesna miała świetny wynik
tam, gdzie mieszkają
zamożni ludzie z korporacji, taki świetny wynik
był w Wilanowie, w Poznaniu, w Krakowie. To
pokazuje, że jest to partia przyporządkowana pewnej grupie. Kosztem negatywnie będzie oddziaływało na Platformę. Przechodzimy
do partii przegranej. Zjednoczona
Lewica została przegoniona przez
gościa, który goni w koszulce Karola Marksa. Ja też zażartowałem
sobie, że może zatęsknimy za tą
postkomunistyczną lewicą o twarzy Leszka Millera, która może
i straszyła, ale wiedzieliśmy, że
ma spróchniałe zęby i zębami nie
ugryzie. Lewica tych marksitów
spod znaku Razem jest lewicą
z jednej strony, co doceniam, gdzie
jest jednolity pogląd ekonomiczny
i światopoglądowy, czyli jednolite
są poglądy w zakresie gospodarczym, to jest socjalizm i marksizm
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Czy jest ksiądz zaskoczony wynikiem PiS w wyborach parlamentarnych?
– Demokracja rządzi się swoimi
regułami. W regułach demokracji,
ten kto uzyskał tak duże poparcie
społeczne – wygrywa. I tak się zdarzyło teraz. PiS wygrał. Zapowiadały to pewne sygnały zapowiadane z ostatnich miesięcy. Myślę,
że kluczowym wydarzeniem były
wygrane wybory prezydenckie
przez Andrzeja Dudę i w zasadzie
ta kampania udana, trzeba przyznać, zaskakująca dla konkurenta politycznego, czyli Bronisława
Komorowskiego i dla Platformy,
okazała się momentem zwrotnym
na tyle, że zmieniły się poglądy
pewnej grupy wyborców, którzy
swoje głosowanie, swoje sympatie
polityczne uzależniają czasem od
czynników takich towarzyszących,
a nie od twardych przekonań.
Okazało się, że ta sympatia poszła
w stronę PiS-u. Proszę zauważyć
jedną rzecz, jeśli patrzymy na tryumf PiS-u i większość w sejmie,
pierwsza, jedyna partia, której udało się po 1989 roku, to w rankingu
takich bezwzględnych zwycięstw,
proporcjonalnie i ilościowo, PiS
ani nie osiągnął sukcesu Platformy,
ani SLD. Ale wtedy, kiedy Platforma miała 40 proc., a SLD ponad
40 to nie wystarczało na rządy samodzielne. PiS-owi wystarczyło,
tak samo w ilości bezwzględnych
głosów. Kiedyś można było mieć
większe poparcie i nie rządzić samemu. O czym to świadczy. Świadczy to o tym, że jednak PiS potrafił
zogniskować wokół siebie grupę
wyborców, którzy wybrała ich jako
partię dającą szansę, zapowiadającą zmianę. Jest stare powiedzenie,
że władza korumpuje, a władza
absolutna korumpuje absolutnie.
Niektórzy to powtarzają dzisiaj.
Ja bym to odwrócił, bo nie chodzi
tu o korupcję w rozumieniu zwyczajnym, przekonanie o tym, że
mamy wszystko, a PiS poza samorządami ma wszystko, przekonanie
takie może prowadzić do działań,
które powodują takie pójście na
całość. Mam świadomość tego,
że z początku może się wydawać,
że będzie to świetnie naoliwiona
maszyneria polityczna. Polacy są
narodem przekornym i w konsekwencji wcale to nie musi wyjść na
plus rządzącym, Ale ja niczego nie
wykluczam, zakładając, że PiS będzie rządził cztery albo i więcej lat.
Tak, to możliwe.
Wiadomo było, że kwestią honoru Jarosława Kaczyńskiego było
wskazanie jej na premiera. Czy
ona będzie premierem przez kilka
miesięcy czy kilka lat, nie ma znaczenia. Ale zasygnalizowanie: pani
Beato, pani niech się czuje za pewnie, było sygnałem ukazującym, że
tak nie jest. Jest to jeszcze jedno
przekonanie dosyć ważne, pokazuje, że PiS jest partią rzeczywiście
dość mocno trzymaną w sensie
pewnej strategii, wyznaczanie celów przez jednego człowieka. Tym
człowiekiem jest pan Jarosław Kaczyński. I on paradoksalnie też
potrafi, wprawdzie przychodzi mu
to z oporem, bo po siedmiu porażkach, potrafił zauważyć, że jest
taki moment w partii, kiedy trzeba
swój osobisty interes odłożyć na
półkę i powiedzieć: ktoś inny! Wymyślenie Andrzeja Dudy czy Beaty
Szydło było tym czynnikiem, który
stępił ostrza argumentów pod tytułem „To Kaczyński wam urządzi
Polskę”. To co jest na poziomie lokalnym, obserwuję to też w Małopolsce i innych środowiskach, niesnasek jest dużo, ale partia władzy
m za dużo do zaoferowania, żeby
ci, którzy dzisiaj kręcą nosem, odwrócili się plecami.
Jak ksiądz uważa, co wydarzy się
po drugiej stronie sceny politycznej tej opozycyjnej: lewica znika
ze sceny, PSL osiągnął najniższy
wynik od lat, zaledwie 16 mandatów, pojawiły się nowe ugrupowania.
– To będzie bardzo ciekawe zjawisko, bo będzie rosła w siłę Nowoczesna Ryszarda Petru, ponieważ
jest ona partią adresowaną do grona młodych, pięknych i bogatych.
Któż by nie chciał być młody, pięk-
w czystej postaci: brać, brać i dzielić. Na pytanie, skąd brać. Odpowiedź: jak to skąd? Państwo ma.
Zobaczymy. A jednocześnie totalne zniszczenie pewnej struktury
społecznej, tradycyjnej jaka jest
w Polsce ukształtowana przez tradycję, religię, kulturę. Zniszczenie
jej nie w sensie wojny kulturowej,
lecz w sensie otwarcia wszystkich
możliwości. Wiemy, że jest to
możliwe, bo są takie kraje na zachodzie Europy. Myślę, że ta partia
może być rzeczywistym grabarzem lewicy. Będzie miała przed
sobą szanse na zaistnienie, mam
nadzieję, ze na poziomie minimalnej reprezentacji, jednak będzie to
miało miejsce za klika lat w polityce krajowej.
A co ze Zjednoczoną Lewicą?
Odmłodziła się, zmieniła i ma jej
nie być?
– Ja się dziwię nad zachwytem nad
panią Nowacką. To jest osoba bardzo miła i osoba, z którą nie można dyskutować. Jawiła mi się od
początku do końca, jako totalne
centrum sprzeczności. Fajnie głosić socjalistyczne poglądy i pracować u swojego ojca w prywatnej
szkole, być kanclerzem. Znakomicie jest być osobą lewicową
i pochodzić z domu zawodowego
polityka, mama była przecież wicepremierem i osobą, która zawsze
była lokowana w tej lepszej Polsce,
jeśli mówimy o warunkach życia
i pewnych możliwościach. Po drugie, powiedzmy sobie szczerze, jest
zjednoczenie lewicy, gdzie z jednej
strony mamy Janusza Palikota a z
drugiej Leszka Millera, jawiło się
jako żart, żart z lewicowych wyborców.
Dziękuję za rozmowę
Ewa KŁAK-ZARZECKA
JAROSŁAW Oczyszczanie kraju z azbestu
Wciąż za dużo
Gmina Wiejska Jarosław uczestniczy w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032”. W tym roku udało
się usunąć 92,5 tony materiałów
zawierających ten szkodliwy dla
zdrowia minerał.
U
rząd
Gminy
wystąpił
z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie o przyznanie dotacji
na utylizację 160 ton materiałów
zawierających azbest. Niestety umowa została podpisana na
usunięcie tylko 92,5 ton. Z tego
względu w bieżącym roku akcją
objęte zostały wsie: Munina, Tu-
czempy i Morawsko. Koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie
nieco ponad 31 tys. złotych, z czego wkład własny Gminy wyniósł
15%. Pozostałe wsie objęte będą
tym programem w przyszłym
roku, jeśli tylko Gmina ponownie
otrzyma dotację.
Warto wspomnieć, że azbest był
wykorzystywany w budownictwie
od zamierzchłych czasów. Dopiero w latach 80-tych ub. wieku
odkryto jego szkodliwe oddziaływanie na zdrowie (w tym rakotwórcze). W Polsce zakaz produkcji i obrót handlowy wyrobami
zawierającymi ten minerał zaczął
obowiązywać w 1997 roku.
WK
HistoRia
EKSPRES JAROSŁAWSKI
O TYM PISAŁ
10 listopada 2015
9
Z CZECHOWICZEM PRZEZ JAROSŁAW
Mały Rynek
Agnieszka
Pieniążek,
absolwentka
Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Szkoły
Wyższej
Psychologii
Społecznej
w Warszawie, Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy, Akademii Rolniczej w Krakowie.
K
en Robinson w swojej książce
Kreatywne szkoły podkreśla
najistotniejsze cechy nauczyciela.
Jego zdaniem nauczanie jest formą
sztuki. Wymaga umiejętności, biegłości i osądzania własnych działań.
,,To trochę tak, jak bycie doskonałym lekarzem albo prawnikiem.
Trzeba mieć ogromną wiedzę, ale
trzeba też umieć zastosować tę
wiedzę w przypadku konkretnych
osób. Jedną z najważniejszych
ról nauczycieli jest inspirowanie
uczniów do nauki. Dzieci mają
fantastyczną zdolność do uczenia się (zresztą wszyscy ją mamy),
ale, jak na ironię, to właśnie proces nauczania zaczyna tę zdolność
osłabiać. Nie ma w tym z resztą nic
dziwnego – jeśli sadza się dzieci
w rzędach na wiele godzin i sta-
ały Rynek pełni funkcję
pomocniczego placu targowego wytyczonego w XVII wieku
w miejscu wcześniejszej zabudowy drewnianej dworu Aleksandra Ostrogskiego, zniszczonej
pożarem w 1625 roku. Roztacza
się z niego wspaniały widok na
Dolinę Dolnego Sanu jako części
składowej Kotliny Sandomierskiej. W tym miejscu kończy się
inna kraina geograficzna – Podgórze Rzeszowskie, coraz częściej określane jako Podgórze
Jarosławskie. Turyści mogą podziwiać ogólny widok klasztoru
ss. Benedyktynek, otoczonego
systemem obronnym górującym
nad kotliną. Z tego punktu roztacza się robiąca duże wrażenie
panorama, począwszy od północy z przedmieściem Dolnoleżajskim w kierunku południowym
z przedmieściem Głębockim. Od
strony wschodniej za obwodnicą
na horyzoncie widoczny ciemny
pas lasów Radawiańskich. Nazwa
pochodzi od miejscowości wypoczynkowej Radawy.
Warto zwrócić uwagę na ławeczkę na skwerze Małego Rynku. Jest
to ławeczka zwana „Ławeczką
Kieferlinga” dyrektora (według
poprzedniej nazwy) Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych, którego budynek znajduje się w sąsiedztwie. Ławeczkę wykonano z okazji
60-lecia założenia szkoły.
Przedruk z Przewodnika
„Jarosław” Jerzego Czechowicza
JAROSŁAW Jubileusz Powiatowego Ogniska Baletowego
Ognisko ma 65 lat
Wspaniali nauczyciele
ra się nauczyć ich materiału stojąc
z przodu sali, to trudno oczekiwać
innych rezultatów. Sam chodziłem
do szkoły i pamiętam to uczucie,
kiedy nie mogłem doczekać się
dzwonka, żeby rozprostować nogi
i wreszcie zrobić coś innego. Kiedy
wspominam swoich nauczycieli, to
byli między nimi tacy, którzy mieli
w sobie coś niezwykłego, niecodzienną osobowość i wielką pasję
do swojego przedmiotu – to mnie
intrygowało. Nie ma jednego, idealnego typu osobowości nauczyciela. Chodzi o płomień pasji do tego,
czego uczą i o siłę, by przekazać to
uczniom. Jest przecież wielu ludzi,
którzy mają ogromną wiedzę z jakiegoś przedmiotu, ale nie potrafią
jej przekazać – brakuje im pewnego rodzaju energii i entuzjazmu, by
pobudzić ciekawość innych. Dlatego zawsze powtarzam, że w edukacji nie chodzi o uczenie przedmiotu, tylko o uczenie uczniów. Jedną
z najważniejszych ról nauczyciela
jest więc inspirowanie. To oczywiście nie oznacza, że musi wchodzić
codziennie do klasy i robić imprezę. Jedni z najlepszych nauczycieli,
jakich znam, byli niezwykle cisi
i spokojni. Po prostu mieli w sobie
coś, co wzbudzało moje zainteresowanie. Po drugie: nauczyciel musi
umieć wzbudzić szacunek. Nie da
się uczyć, jeśli dzieci nie słuchają.
To wielka sztuka, którą nauczyciele muszą opanować: by uczniowie
ich słuchali dlatego, że są zainteresowani, a nie dlatego, że zostaną ukarani, jeśli nie będą uważali.
Wspaniali nauczyciele często są
także wspaniałymi mentorami,
potrafią umocnić swoich podopiecznych. W książkach o żywiole opowiadam wiele historii osób,
które odkryły swoje talenty dlatego, że nauczyciel coś w nich dostrzegł, dał możliwości, których
inaczej by nie miały. Powiedział:
„Możesz to zrobić”. Bardzo często nie znamy swoich talentów
albo przyjmujemy je za oczywiste.
Wspaniali nauczyciele są więc często osobami, które otwierają przed
nami drzwi. Dlatego mówię, że to
bardzo złożona praca. Ludziom,
którzy nigdy tego nie robili wydaje się, że wystarczy wejść do klasy,
wyłożyć temat, a na koniec dnia
ocenić wypracowania. Oczywiście
może to tak wyglądać, ale nie tak
pracują wspaniali nauczyciele.”
Dziękuję za maile i spotkania.
Proszę zainteresowanych o kontakt:
[email protected]
Zbiory WŁASNE
Budząca się szkoła
M
Ewa KŁAK-ZARZECKA
Gdzie tkwi źródło niedokładności przy spisie wyborców? W związku z zażaleniami na niedokładność ostatniego spisu wyborców do
Sejmu i Senatu, postanowiliśmy sprawie tej bliżej się przyjże i wybadać, w czym tkwi powód względnie źródło tej niedokładności.
Z góry się zastrzegamy, iż nie braliśmy wcale w rachubę momentów,
aby można komuś przypisać złą wolę, jakoże nikomu na tym zależeć
nie mogło, aby wykazać mniej wyborców – aniżeli ich jest w rzeczywistości.
Po dokładnym sprawdzeniu istoty sprawy – przyszliśmy do dowolnych wyników, iż winę za ten stan rzeczy ponoszą właściciele realności i lokatorzy. I tak bardzo wielu właścicieli nie melduje względnie wymeldowuje wcale lokatorów, a lokatorowie również nie
meldują się. Są też setki kartek meldunkowych, na których zgłosił
właściciel, ze lokator wyprowadził się i wyjechał niewiadomo dokąd,
- a tymczasem w wielu wypadkach bądź powrócił, bądź gdzieindziej
się wyprowadził, o czym ani lokator ani nowy właściciel domu nie
zameldowali. Również fałszywie w zgłoszeniach meldunkowych
podane są przedmieścia, ulice a nawet numery domów, co siłą rzeczy,
musi wprowadzić chaos przy spisie wyborców. Ponadto różne zespoły,
które mają personal często zmieniający się, wcale nie podały swego
wykazu wedle obecnego stanu osobowego.
Wobec takiego zaniedbywania obowiązków meldunkowych i nie
przedłożenia wykazów osobowych, nie można ani niedbalstwa, ani
winy, ani choćby cienia złej woli przypisać czynnikom, sporządzającym spis wyborców. Dużo w mniejszym wypadku zawinili sami wyborcy, przez to, że nie wnosili reklamacyj i dopiero zgłaszając się do
urny wyborczej, robili kwaśną minę, dowiadując się, że nie ma ich
w spisie. Dotyczy to wszystkich wyborców, a w szczególności tych,
którzy na mocy swego stanowiska w hierarchii społecznej mogli byli
spełnić swój obowiązek obywatelski przez zbadanie w ustawowym
terminie, czy nazwiska ich figurują w spisie wyborców. Obowiązku
swego atoli nie spełnili, a poniewczasie szemrali.
Express Jarosławski
Nr. 47. Jarosław, sobota 19 listopada 1938 Rok XI 25 gr
Macedonia, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, lipiec 2015
Powiatowe Ognisko Baletowe
w Jarosławiu obchodzi w tym roku
65 lat swojego istnienia. Główny
koncert jubileuszowy odbędzie się
w sobotę, 14 listopada, o godz. 12
w budynku "Gwiazdy", siedzibie
Ogniska Baletowego.
J
ubileusz rozpocznie się już
w czwartek. W budynku "Gwiazdy" o godz. 16.30 odbędzie się
pierwszy jubileuszowy koncert dla
rodziców i mieszkańców miasta.
Główny koncert odbędzie się 14 listopada w samo południe również
w "Gwieździe". Po nim odbędzie się
„spotkanie pokoleń”, a na wieczór
zaplanowany jest bal byłych i obecnych członków Ogniska.
Państwowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu założone zostało 1 kwietnia
1951 roku przez Lidię Nartowską,
na bazie działającego od roku 1950
Ogniska Choreograficznego. Pierwotnie mieściło się w sali otrzymanej od TPD w Szkole Podstawowej
nr 11, potem w sali na poczcie, następnie w SP nr 2 przy ul. Jana Pawła
II, SP nr 6, w Sali Lustrzanej kamie-
nicy Attavantich, w końcu otrzymało pomieszczenia w budynku Powiatowego Domu Kultury przy ul.
Tarnowskiego (obok „Ekonomika”),
gdzie funkcjonowało do niedawna.
Teraz mieści się w budynku zwanym
„Gwiazda”.
Obecnie POB prowadzone jest
przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, a nadzór pedagogiczny sprawuje nad nim Ministerstwo Kultury. Edukacja trwa 4 lata. Zajęcia
odbywają się z przedmiotów: taniec
ludowy, taniec charakterystyczny,
zabawy ruchowe, rytmika, umuzykalnienie i wiadomości o tańcu.
Działa w nim: Zespół Pieśni i Tańca „Jarosław”, Zespół Pieśni i Tańca
„Mały Jarosław”, Dziewczęcy Zespół
Estradowy, Zespół Tańca Współczesnego „SABAT”. Uczestniczą one
w festiwalach i konkursach w kraju
i za granicą (Czechy, Francja, Mołdawia, Niemcy, Słowacja, Ukraina,
Węgry, a ostatnio Macedonia).
W roku 2000 POB zostało uhonorowane nagrodą Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
WK
inFoRMatoR kultuRalny
ZAPOWIEDZI - LISTOPAD
10 listopada, g. 12.00, spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem,
reporterem, autorem wielu książek poświęconych Rosji i byłym krajom ZSRR, Jarosław, Miejska Biblioteka Publiczna
10 listopada, g. 19.00, recital fortepianowy prof. Adama Wodnickiego,
Przemyśl, Zamek Kazimierzowski, bilety 15 zł
11 listopada, obchody Święta Niepodległości: g. 15.40 – koncert Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego „Jarosław”,
g. 16.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny (kolegiata), g. 17.15 – uroczystości pod tablicą na Ratuszu
11 listopada, g. 10.00, Rajd Nordic Walking „Sportową dolina gminy
Jarosław” z okazji Święta Niepodległości, start obok szkoły w Muninie,
meta w Morawsku
11 listopada, g. 15.00, Niepodległościowa Masa Rowerowa, Jarosław,
Rynek
koncert laureatów Festiwalu Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2015” odwołany z powodu remontu sali
12 listopada, g. 16.30, jubileuszowy koncert Powiatowego Ogniska
Baletowego, Jarosław, Gwiazda
12 listopada, g. 19.00, FIL-KAMERALIA – „Dróżki pana Moniuszki”,
Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka, bilety 20 zł, 14 zł ulgowy
14 listopada, g. 12.00, jubileuszowy koncert Powiatowego Ogniska
Baletowego, Jarosław, Gwiazda
14 listopada, g. 14.00, zjazd integracyjny Kół Gospodyń Wiejskich powiatu jarosławskiego, połączony z konkursem kulinarnym „Z babcinej
spiżarni”, Tuczempy, Szkoła Podstawowa
16 listopada, g. 17.30, wieczorek poetycki – Jakub Zarzecki i Jerzy Gągoł, Jarosław, Galeria Przedmiotu
16 listopada, g. 10.00, strefowe eliminacje XXV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej, Jarosław, MOK, zgłoszenia do 9 listopada, info:
16 621 32 94
19 listopada, g. 9.00, XV Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej powiatu jarosławskiego, Jarosław,
CKiP
19 listopada, g. 9.00, Mickiewiczowski Konkurs Recytatorski i Plastyczny „Namaluj poezje Adama Mickiewicza”, Radymno, ZSOZiR
20 listopada, g. 17.30, koncert uczniów Szkoły Muzycznej, Jarosław,
CKiP
20 listopada, g. 9.00, Podkarpackie Spotkania Edukacyjne, Jarosław,
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
21 listopada, „Sentymenty” - Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia
powstania Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego „Jarosław”, CKiP
21 listopada, g. 18.00, finał projektu Eden Sztuki „Od juniora do seniora” – koncert „Przemyskie retro”, Przemyśl, Zamek Kazimierzowski
22 listopada, g. 18.00, koncert Trio Cantabile, Jarosław, kościół Chrystusa Króla
27 listopada, Wieczory u Attavantich – „Najpiękniejsze Pieśni i Arie”,
Jarosław, CKiP, bilety 10 zł
27 listopada g. 19.00, Koncert Andrzejkowy – Anna Jurksztowicz,
Przemyśl, Zamek Kazimierzowski
Grudzień
2 grudnia, g. 18.00, spotkanie z Janem Nowickim, Jarosław, CKiP, bilety 20 zł
3 grudnia, g. 18.00, Mikołajki Jazzowe - Bartosz Pernal Quartet, Wojciech Tramowski, Jarosław, CKiP, bilety 10 zł
Wystawy w Jarosławiu
Monika i Damian Waliczek, wystawa przekrojowa, Galeria Główna
u Attavantich, czynna 7.11-01.12
Wystawa fotografii – Dni Autorskie, Galeria w Holu u Attavntich,
czynna 3-30.11
Rysunek i malarstwo – Aleksandra Mitrenga, Galeria Debiutów u Attavantich, 13.10-13.11
„Jarosławski Garnizon” – tradycje wojskowe Jarosławia w Galicji i II
Rzeczypospolitej, I i II wojna – Muzeum Kamienica Orsettich, czynna
od 19 września do 30 listopada
„Jarosławskie Opactwo w hołdzie Janowi Pawłowi II”, Jarosław, Opactwo
Wystawa poplenerowa, galeria Synagoga ZSP
Repertuar kina „Ikar” (MOK)
„Spectre”
Film odwołany z powodu remontu
„Listy do M. 2”
20, 21, 22, 24, 25 listopada - godz. 18.00 i 20.00
Prod. Pol. Od lat 15.
„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”
20, 21, 22, 24, 25 listopada - godz. 16.00
Prod. USA. Czas: 111 min.
„Dobry dinozaur”
27, 28, 29 listopada - godz. 15.00 (2D ), godz. 17.00 (3D)
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 grudnia
EKSPRES JAROSŁAWSKI
JAROSŁAW Spotkanie autorskie z Henrykiem Grymuzą
Sacrum i profanum
Wiktor KUŹNIAR (2)
10 listopada 2015
Henryk Grymuza – jarosławianin, socjolog, doradca
zawodowy, filozof, pedagog,
dziennikarz, korespondent radia
„Wolna Europa”, fotograf, poeta,
prozaik, felietonista i kolekcjoner miniaturowych odbiorników radiowych – jest postacią w
mieście znaną i cenioną.
N
a swoim koncie ma kilka spotkań autorskich. To
ostatnie, odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Jarosławiu i rozpoczęło kolejną edycję
prowadzonego przez tę placówkę
cyklu „Ludzie z pasją”. Odbyło się
w środę, 4 listopada. Poświęcone
było twórczości poetyckiej i prozatorskiej Henryka Grymuzy, jego
pasjom i zainteresowaniom. A –
jak sam podkreślił kilkakrotnie –
tematy, które poruszał zawierały
się między sacrum a profanum, bo
taka jest jego osobowość i charakter. – To spotkanie było dla mnie
miłym, cennym i bardzo ważnym
doświadczeniem, choćby z uwagi
na wiek – stwierdził tuż po jego zakończeniu. – Atmosfera była bardzo miła, ludzie byli bardzo mili.
I jeżeli mogłem się cząstką swojego
doświadczenia dziennikarskiego
i literackiego podzielić, to jest to
dla mnie wielka satysfakcja.
Swoje rozległe zainteresowania
i pasje skwitował jednym zdaniem:
„Coś trzeba w życiu robić”. A to,
co robi jest dostrzegane. Świadczy
o tym długa lista różnych nagród,
wyróżnień i podziękowań. Do tych
najważniejszych należy Honorowa
Nagroda Burmistrza Jarosławia
„Jarosław’94” (za upowszechnianie historii i dokonań jarosławskiej „małej Ojczyzny”), II nagroda
w Międzynarodowym Konkursie
na Scenariusz Filmu Fabularnego
(za scenariusz „Siurpryza”), Złota
Odznaka Stowarzyszenia Promocji
Przedsiębiorczości w Rzeszowie,
Nagroda Polskiego Radia, nagroda
literacka dziennika Polska - The
Time, kilka tytułów dziennikarza
miesiąca portalu InfoTuba i wiele,
wiele innych. Na swoim koncie ma
cztery wydane tomiki poezji, gotową powieść czekająca na wydanie
i kilka scenariuszy filmowych. A do
tego wszystkiego olbrzymią kolekcję własnych zdjęć oraz kilkadziesiąt miniaturowych radyjek tranzystorowych, które kolekcjonuje.
– Z wielką radością organizujemy spotkania z ludźmi takimi
jak pan Heniu Grymuza, których
wszyscy znamy, ale którzy są także
wielkimi osobowościami w Jarosławiu – podkreśla Elżbieta Tkacz,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. – Myślę, że ich dzielenie
się własnymi pasjami i zainteresowaniami inspiruje także i nas do
działania.
Środowe spotkanie z Henrykiem
Grymuzą uświetnił niekwestionowany jarosławski bard Jerzy Gągoł,
twórca melodii do wierszy m.in.
Adama Asnyka i Jerzego Hordyńskiego, a także H. Grymuzy.
WK
PRZEMYŚL Festiwal Piosenki Ojczystej im. Michała Zielińskiego
Serce w plecaku
W czwartek, 5 listopada, w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyły się przesłuchania
w ramach Festiwalu Piosenki
Ojczystej im. Michała Zielińskiego „Serce w plecaku 2015”.
Zaprezentowało się dwudziestu
jeden wykonawców – solistów
i zespołów.
F
estiwal skierowany jest do
uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz osób
dorosłych. – Celem tego festiwalu
jest popularyzacja polskiej piosenki artystycznej – mówi Andrzej
Zgryźniak, instruktor MOK odpowiedzialny za jego organizację.
Wykonawców w tym roku
oceniało jury w składzie: Jacek
Marcińczak (Centrum Kulturalne w Przemyślu), Wiktor Marut (instruktor muzyczny MOK
w Jarosławiu) i Leszek Ledwożyw
(nauczyciel muzyki). Wyniki ogło-
Wiktor KUŹNIAR
10
szone będą po 10 listopada.
Organizatorami Festiwalu są:
Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia,
Miejski Ośrodek Kultury, Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla
Młodzieży im. Heleny i Tadeusza
Zielińskich w Jarosławiu. Patronat
honorowy pełni nad nim Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie.
Jako ciekawostkę należy podać, że
co roku w koncercie finałowym
uczestniczy córka Michała Zielińskiego, autora piosenki „Serce
w plecaku” Jadwiga Spiradek.
WK
kultura
Ekspres Jarosławski
10 listopada 2015
11
JAROSŁAW : VIII Międzynarodowe Konfrontacje Artystyczne
Tylko jedno zdjęcie
Ewa KŁAK-ZARZECKA (2)
Międzynarodowej Federacji Sztuki
Fotograficznej (FIAP), co bardzo
podnosi jego prestiż, a także pod
patronatem Fotoklubu RP i Fundacji Fotografia dla Przyszłości oraz
Marszałka Województwa Podkarpackiego i Burmistrza Miasta Jarosławia.
W tym roku prace oceniało jury
w składzie: Dorota Kycia (AFRP,
EFIAP, Warszawa) – przewodnicząca, Krystyna Małgorzata Dołowska (AFRP, dyrektor „Fundacji
Fotografia dla Przyszłości”, Warszawa) i Volodymir Dubas (EFIAP,
Ukraina). Jury obradowało 26
września.
Krzysztof Peszko i Marzena Stęc oraz Piotr Jaruga z Polski.
WK
W VIII Międzynarodowaych Konfrontacjach wzięło udział 238 artystów z 41 państw.
Minionej soboty (7 listopada)
w jarosławskiej Galerii Rynek
6 Miejskiego Ośrodka Kultury
odbyło się rozstrzygnięcie ósmej
edycji konkursu fotograficznego
„Tylko jedno zdjęcie”, organizowanego MOK. Uroczystość była
transmitowana na żywo przez
telewizję internetową, by mogli
ją oglądać uczestnicy konkursu z różnych zakątków globu
ziemskiego.
N
a tegoroczny konkurs wpłynęło 238 prac z 41 państw.
Uczestniczyło więc w nim 238 artystów fotografików, bo zgodnie
z nazwą i ideą konkursu każdy jego
uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie. – Tegoroczny konkurs
przyniósł wiele bardzo ciekawych
prac, które napłynęły aż z czterdziestu jeden krajów – mówi jego
komisarz Krzysztof Peszko. – Jest
to możliwe dzięki aplikacji, którą
stworzyliśmy rok wcześniej, gdyż
sprawia ona, że możemy dotrzeć
do szerokiego świata. W tym roku
napłynęło dużo zdjęć postaci ludzkiej, w różnym ujęciu i aspektach,
ale jest to temat, który towarzyszy
fotografii od samych jej początków.
Sekretarzem konkursu jest Marzena Stęc, która tuż po otwarciu
pokonkursowej wystawy powiedziała nam: – Dzisiaj odbyło się
bardzo ważne wydarzenie, ważne
dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
ale także i dla miasta, bo Między-
narodowe Konfrontacje Artystyczne „Tylko jedno zdjęcie” promują naszą lokalną społeczność.
Mieliśmy zaszczyt gościć kilku
laureatów konkursu, którym zostały wręczone nagrody. Warto
zauważyć, że liczba uczestników
zwiększa się z roku na rok, podobnie jak liczba państw, z których
zdjęcia do nas nadchodzą.
Należy też podkreślić, że jarosławski konkurs „Tylko jedno
zdjęcie” przebiega pod patronatem
VIII Międzynarodowe Konfrontacje
Artystyczne „Tylko jedno zdjęcie” –
nagrody:
JAROSŁAW Pierwsza wspólna wystawa Moniki i Damiana Waliczków
Ewa KŁAK-ZARZECKA (3)
Zabawa kolorami i światłem
Monika i Damian Waliczkowie.
W Galerii Głównej u Attavantich
Centrum Kultury i Promocji w
Jarosławiu czynna jest wspólna
wystawa Moniki Kapusta-Waliczek i Damiana Waliczka. Jej
wernisaż odbył się 6 listopada.
Prace artystów można oglądać
do końca tego miesiąca.
S
woje indywidualne wystawy
artyści mieli już kilkakrotnie,
ale wspólnie prezentują się po raz
pierwszy. – Paradoksalnie pracując
wspólnie od piętnastu lat jeszcze
nie pokazywaliśmy razem naszych
prac – zauważa Damian Waliczek.
– Jest to więc wystawa przekrojowa
wszystkich naszych działań i dorobku artystycznego z piętnastu
lat, a nawet jeszcze z czasów studenckich. Pojawiają się też takie
Ceramika, a zwłaszcza anioły, to pasja Moniki.
pojedyncze prace sięgające tamtych lat, to tak raczej z sentymentu.
Ekspozycja składa się z prac
malarskich, rysunków, grafiki
i projektów graficznych, a także
ceramiki. – Wszystko, co tutaj
prezentujemy (może oprócz projektów graficznych) to są nasze
działania związane z pasją – podkreślają zgodnie artyści. – Nasza
pracownia zajmuje się głównie
działaniami związanymi z pasją,
z naszymi zainteresowaniami i zamiłowaniem do sztuki, a dopiero
później próbujemy szukać jakichś
rozwiązań na zarobienie pieniędzy.
Rodzina czy pracownia?
Co było pierwsze: rodzina czy
pracownia, artyści nie pamiętają
już, bo to, wspominają, tworzyło
Damian oraz Ewa i Marek Gliwowie.
się równocześnie. Dziś pracownię
mają na poddaszu swojego domu,
więc ich życie rodzinne nierozerwalnie powiązane jest ze sztuką
i tworzeniem.
Poznali się podczas studiów
w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana
Długosza) w Częstochowie. Tam
kształcili się i współtworzyli
Ogólnopolską Grupę Artystyczną
„Spoiwo”. Razem obronili dyplom.
Zawodowo są nauczycielami
i pracują w Jarosławiu – Damian
w Zespole Szkół Plastycznych
i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Monika w Warsztacie Terapii Zajęciowej jarosławskiego
koła PSOUU. Podczas wernisażu
w Galerii u Attavantich zwróciła
uwagę na to, że ich działalność
artystyczna to taka zabawa kolorami i światłem. I na prezentowanych pracach to widać, nawet tych
monochromatycznych. Dyrektor
CKiP Tomasz Wywrót zauważył
z kolei, że z tą placówką artyści
są związani od samego początku,
a Damian Waliczek jest autorem
jej logo. Związani są także z Miejskim Ośrodkiem Kultury, gdzie
Damian od kilku lat prowadzi
Szkołę Malarstwa i Rysunku.
W swoim dorobku artyści
mają sporo wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za
granicą. Ich prace znajdują się
w zbiorach prywatnych, m.in.
w Niemczech, na Słowacji, Anglii, Chorwacji, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.
WK
SREBRNY MEDAL Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP
i nagrodę pieniężną ufundowaną
przez MOK w Jarosławiu w wysokości
1000 zł (brutto) – Piotr Jaruga (Polska)
za pracę „Dziecko i Koń”
BRĄZOWY MEDAL Międzynarodowej
Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP
i nagrodę pieniężną ufundowaną
przez MOK w Jarosławiu w wysokości
700 zł (brutto) – Jan Jaskuła (Polska) za
pracę „Nad stawem”
WSTĄŻKI FIAP otrzymali:
- Magdalena Chudzik (Polska) za pracę
„Dwa światy”
- Gabriel Tudosescu (Rumunia) za pracę „Angel”
- Mariusz Paweł Mazur (Polska) za pracę „Zadumany”
SREBRNY MEDAL FOTOKLUBU RP i nagrodę pieniężną ufundowaną przez
MOK w Jarosławiu w wysokości 500 zł
(brutto) – Benny Rytter (Dania) za pracę „Unfinished Artwork”
BRĄZOWY MEDAL FOTOKLUBU RP
i nagrodę pieniężną ufundowaną
przez MOK w Jarosławiu w wysokości
500 zł (brutto) – Serhiy Neupokoyev
(Ukraina) za pracę „In the Mountains”
NAGRODA SALONU – nagroda pieniężna ufundowana przez MOK w Jarosławiu w wysokości 400 zł (brutto)
– Dariusz Gawroński (Polska) za pracę
„The chief accountant”
DYPLOMY organizatora konkursu:
Cezary Wyszyński (Polska) za pracę
„Who was knocking on my door”, Łukasz Chudek (Polska) za pracę „Sceny
rodzinne”
NAGRODY FUNDATORÓW:
- Nagroda „Gazety Jarosławskiej” – Cezary Wyszyński (Polska) za pracę Who
was knocking on my door”
- Nagroda Studia Artystycznego Monika Kapusta Waliczek i Damian Waliczek – Jan Jaskuła (Polska) za pracę
„Nad stawem”
- Nagroda Portalu POD24 – Magdalena Hałas (Polska) za pracę „Postblue”
12
spoRt
10 listopada 2015
PIŁKA RĘCZNA - II LIGA KOBIET
EKSPRES JAROSŁAWSKI
TENIS STOŁOWY
Postraszyły
faworyta
Zwycięstwo
z 3S Polonią Bytom
SPR JKS Jarosław - MMKS Jutrzenka Płock 19-20 (8-14)
Patryk GÓRECKI (3)
JKS: Ziemba, Tronina, Kubisztal - Majerczyk 11, Strzębała 1, Ryshko, Płocica 4, Kozdrowicz 1, Kawa 1 oraz Nasiłowska 1, Pacześniak,
Rembisz, Bartuzel, Moszkowicz, Wilczek, Borowska
Jutrzenka: Chodań, Brudzińska - Pawłowska 2, Suarez-Ramos, Zuchewicz, Homonicka, Krysiak 7, Rędzińska 4 oraz Zaremba, Salamandra 3, Dudek, Wójcik, Woźnica, Pietrzak, Stasiak 4
Sędziowali: M. Karwowski i M. Kowalski. Kary: 2 i 6 minut. Widzów: 700.
Zbiory WŁASNE
W
Jarosławskie piłkarki ręczne zagrały świetny mecz z Jutrzenką
Płock, głównym kandydatem do
awansu i o mały włos nie sprawiły
niespodzianki. Naszej drużynie
do szczęści zabrakło czasu. Kapitalną atmosferę na meczu stworzyli kibice.
G
łówny kandydat do awansu musiał się sporo napocić
by wygrać w Jarosławiu, bo JKS
- chociaż zagrał bez kilku podstawowych zawodniczek - mocno
powalczył i był blisko sprawienia
niespodzianki. Przy ogłuszającym
dopingu kibiców JKS wyszedł na
prowadzenie, najpierw po golu
- jak zwykle skutecznej - Natalii
Majerczyk (1-0), a za chwilę po
trafieniu Olgi Kozdrowicz (2-1).
Dopiero w 8 minucie wyrównała
Aleksandra Rędzińska, bo nasz zespół świetnie bronił. Tradycyjnie
już w defensywie harowały Sylwia
Strzębała i Tatiana Ryshko, zresztą ta ostania okupiła mecz groźną
kontuzją kolana. Jarosławianki
przespały fragment między 10 a 25
minutą. Wtedy Jutrzenka, głównie
za sprawą Marty Krysiak odskoczyła na 8 bramek (5-13). Pogoń za
wynikiem JKS zaczął po przerwie,
gospodynie zmniejszyły dystans
do jednej bramki 19-20 i mogły
doprowadzić do remisu, ale zabrakło im czasu. W naszym zespole
zadebiutowała bramkarka Sabina
Kubisztal, która po latach wróciła
do JKS-u. Wychowanka „czarno-niebieskich” w swojej karierze
ma wiele rozegranych spotkań na
parkietach ekstraklasy w barwach
JKS-u, Ruchu Chorzów i Zagłębia Lubin, przez jakiś czas grała
w lidze niemieckiej. Przeciwko
Jutrzence pokazała się z jak najlepszej strony, broniąc między innymi
dwa rzuty karne.
(jk)
spotkaniu 6. kolejki ligowej,
zespół PKS Kolpinga Frac
zwyciężył 3:1 z 3S Polonią Bytom.
Dwa punkty dla naszej drużyny wywalczył znakomicie grający Robert
Floras.
Całe spotkanie zdecydowanie
należało do Roberta i gdyby prowadzone było głosowanie na zawodnika meczu, to z pewnością
mógłby liczyć na nagrodę Najmłodszy w składzie Kamila Dziukiewicza
– Robert Floras może zaliczyć to
spotkanie do najbardziej udanego
w tym sezonie. Na otwarcie pokonał 3:2 Pawła Chmiela, ale wystąpił
przed swoim kibicami raz jeszcze.
Jak się okazało w czwartym pojedynku całego meczu spotkał się
z najlepszym zawodnikiem Michała Napierały – Tomasem Konecnym. Faworytem tego spotkania był reprezentant Czech, który
aktualnie zajmuje drugie miejsce w indywidualnym rankingu
Wschodzący Białystok Superligi.
Robert w tym pojedynku pokazał tenis stołowy na bardzo wysokim poziomie. Bardzo pewnie, ale
spokojnie, zgodnie z założeniami
taktycznymi, w trzech setach zwy-
ciężył Tomasa Konecnego i dzięki
temu nie doszło do ostatniej piątej partii, w której Wang Zeng Yi
zmierzyłby się z Pawłem Chmielem.
Trzeci punkt dla naszej ekipy zdobył Wang Zeng Yi, który pewnie
3:1 pokonał Konecnego Wandżi
podszedł do tego pojedynku dość
spokojnie, bo jak do tej pory, nie
Kolping Frac Jarosław - 3S Polonia Bytom 3:1
Robert Floras - Paweł Chmiel 3:2 (13:11, 9:11, 11:4, 11:13, 11:4)
Wang Zeng Yi - Tomas Konecny 3:1 (11:9, 10:12, 12:10, 11:5)
Bartosz Such - Niagol Stoyanov 0:3 (10:12, 3:11, 9:11)
Robert Floras - Tomas Konecny 3:0 (11:7, 11:9, 11:8)
TABELA LIGOWA
Drużyna
1. ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz
2. KS DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki
3. PKS KOLPING FRAC Jarosław
4. KS DEKORGLASS Działdowo
5. 3S POLONIA Bytom
6. ZKS PALMIARNIA Zielona Góra
SIATKÓWKA - II LIGA KOBIET
Trzy punkty
8
4
152-81
2. AZS UW Warszawa
6
4
114-82
3. ChKS Łódź
6
4
124-84
4. Jutrzenka
6
3
75-41
5. Wesoła
4
3
73-62
6. SPR JKS
0
4
86-121
7. Ochota
0
3
67-94
8. Roxa
0
5
58-184
ARCHIWUM PG (2)
Pozostałe mecze: Roxa Lublin – Wesoła Warszawa 16-35, Ochota Warszawa – CHKS Łódź 24-26, Varsovia Warszawa – AZS UW
Warszawa 31-24.
1. Varsovia
przegrał jeszcze z Czechem. Liczyliśmy więc na to, że ta gra powinna
być formalnością. Tak też się stało
i Wandżi dał nam prowadzenie 2:0.
Jedyny punkt dla gości z Bytomia
wywalczył Niagol Stoyanov, który w pojedynku „trójek” bez straty seta pokonał naszego kapitana
Bartosza Sucha.
(PKS Kolping Frac)
Skawa Wadowice - SAN-Pajda Jarosław 0:3
(19:25, 20:25, 21:25)
W szóstej kolejce odnosimy piąte zwycięstwo za trzy punkty!
Biszkopty znów wygrywały bez straty seta.
M
6
6
6
6
6
6
Pkt
18
15
14
13
13
11
18:5
18:8
16:7
15:10
15:10
14:10
sport
Ekspres Jarosławski
10 listopada 2015
13
PIŁKA NOŻNA III LIGA PODKARPACKO-LUBELSKA
Piąta wygrana na wyjeździe
Avia: Zawiślak – Bogusz, Grzegorczyk, Maciejewski, Szymala (46 Nowak) – Byszewski,
Oziemczuk, Orzędowski, Mazurek, Dobrowolski (87 Joć) –
Białek
JKS: Cisek – Gliniak, Sobol, Sokolenko, Kuliga – Oziębło (78
Jamrozik), Kukiełka, Kycko (67
Soczek), Rop (85 Pawlak), Daszyk – Dziedzic (90 Wróbel)
W
pierwszej odsłonie tego meczu nieznaczną przewagę mieli piłkarze ze Świdnika,
ale to piłkarze z Jarosławia mogli już 3. minucie
objąć prowadzenie. Do główki po dośrodkowaniu Kacpra Ropa skoczył Mariusz Kukiełka, lecz
na skuteczny strzał nie pozwoliła obrona rywala.
Potem do szturmu ruszyła już Avia, ale jej strzały
były przeważnie niecelne. W drugiej połowie kilka razy przed utratą gola ratował JKS Piotr Cisek.
W ostatniej części meczu zrobiło się bardzo gorąco. W 74. minucie Kacper Rop zagrał do Sebastiana Dziedzica, który takiej okazji nie zmarnował.
To była piękna akcja w wykonaniu byłych graczy Resovii. Dziedzic w tym sezonie strzelił już
7 bramek, a piłkarze JKS po raz piąty wygrali na
wyjeździe. W samej końcówce gospodarze mogli
wyrównać, ale JKS trzech punktów nie wypuścił
już z rąk.
jk
III LIGA
ARCHIWUM PG(2)
Avia Świdnik – JKS Jarosław
0:1 (0:0)
0:1 Dziedzic 74
JKS podczas remisowego meczu z ubiegłego tygodnia z Orłem Przeworsk.
Trudny mecz i 3 pkt
III LIGA
Wygrana Piasta
D
o przerwy gospodarze przegrywali 0:1. Bramka padła po rzucie
karnym,, który sędzia podyktował po zagraniu ręką Karola Woty. Do
Wólczanka - Chełmianka Chełm 1:0 (0:0)
odrabiania strat Piast zabrał się na serio w drugiej połowie i dość szybko
1:0 Maciej Lech 74
z tego zadania się wywiązał. W 49. minucie Wota uderzeniem zza pola karnego pokonał Łukasza Ćwiczaka, a pięć minut później Krakovsky zdobył
Wólczanka: 12.Furtak - 3.Oślizło, 5.R.Pydych, 77.K.Pydych, 95.B.Poprawa - 7.Kocur, 11.Padiasek, 23.Podstolak, 20.Pietluch (65 17.A.Poprawa) - 10.Lech (87 8.Bober), 78.Bednarz (76 16.Partyka)
bramkę z rzutu karnego podyktowanego po faulu na Kamilu Aabie. Choć
Chełmianka: 12.Pawlak - 3.Mazurek, 5.Krzyżak, 2.Kwiatkowski, 11.Bednarek - 10.Kobiałka, 16.Fornal,
piłkę odbił bramkarz Sokoła, trafiła ona w słupek, a później do siatki. W 59,
17.Tomalski - 14.Koprucha (74 18.Sołtysiuk), 9.Wacewicz (60 4.Greguła), 7.Wójcik
minucie Pawł Hass mógł wyrównać, ale na straży bramki Piasta stał Patryk
Strawa i nie dał się zaskoczyć. Piast skupił się na obronie, choć próbował
także kontratakować. Po jednej z takich akcji Wojciech Tołpa zagrał do
ecz był bardzo zacięty. Już w pierwszej połowie okazji do zdobycia bramki nie brakowało, a pierw- Krakovsky’ego, ale ten przeniósł piłkę nad poprzeczką. Na nic zdały się zasi do ataku ruszyli piłkarze z Chełma. Wólczanka nie pozostawała im dłużna, po jednej z akcji biegi Sokoła, trzy punkty zostały w Tuczempach.
jk
Adrian Bednarz trafił w słupek. W 21. minucie do rzutu wolnego podszedł Kamil Oślizło, ale piłka po
pięknym uderzeniu trafiła w spojenie słupka poprzeczką. Nie gorszy strzał zanotował Mateusz Kocur, Piast Tuczempy – Sokół Sieniawa 2:1 (0:1)
lecz piłka znalazła się, choć na raty, w rękach bramkarza przyjezdnych. Okazje mieli także goście. Po 0:1 Walat (karny), 1:1 Wota, 2:1 Krakovsky
jednej z ich akcji kapitalną obroną popisał się Daniel Furtak, W środkowej części drugiej połowy Cheł- Piast: Strawa – Stopyra, Jaroch, Kud, Gil – Kubas, Aab, (Noga), Wota,
mianka zyskała przewagę, ale bramkarz Wólki był zawsze na miejscu. Jedynego gola tego meczu zdobył Wielgosz, Bobak, (Krakovsky), - Tołpa
Maciej Lech, którego obsłużył Bartłomiej Poprawa. Na nic zdały się podejmowane przez Chełmiankę Sokół: Ćwiczak – Skała (Padiasek), Tetlak, Walat, Syvyi - Sowiński,
Bursztyka, Wilusz (Jędryas), Trawka (Rak), Szewc – Hass
próby wyrównania.
(jk)
M
JAROSŁAW Rozpoczęli akcję mikołajkową
Czarno-Niebieski Mikołaj
JKS rozpoczął akcję Czarno-Niebieskiego Mikołaja. Trwają już licytacje gadżetów reprezentacji Polski
przekazane przez wychowanka JKS-u Bogdana Zająca oraz pięciu nowych, klubowych szalików.
G
łówny koordynator akcji Andrzej Łukaszczuk, kierownik ds. bezpieczeństwa w klubie JKS 1909 Jarosław wspomina, że to już piąta edycja akcji. – Czarno-Niebieski Mikołaj przyjął się w naszym środowisku. Sponsorzy nie zawodzą, a także mamy wielu chętnych do licytacji naszych gadżetów. Pieniądze
zebrane w ten sposób przeznaczamy na zakup paczek mikołajkowych dla wychowanków Domu Dziecka
nr 1 w Jarosławiu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mieszkających u sióstr
Służebniczek przy ul. Grunwaldzkiej i Lisińskiego – mówi A. Łukaszczuk, który podczas odwiedzin z paczkami przeobraża się w „świętego”.
Licytacje odbywają się na profilu facebooka, pieniądze można przesyłać na konto JKS. Słodycze, zabawki i gry można przynosić do siedziby Klubu przy ul. Bandurskiego oraz na parking przy ul. Piekarskiej.
– Chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom mikołajkowych paczek, ale i tym, którzy wspierają
nasz Klub: Urzędowi Miasta Jarosławia, burmistrzowi i radnym, Krystianowi Golikowi, prezesowi Fibris
z Przemyśla, Danielowi Widzowi z CD Locum, Leszkowi Wybrańcowi, dyrektorowi jarosławskiego oddziału „Sokołowa”, Dawidowi Michalikowi - Coloseum, Arturowi Teledze z ADM, Tomaszowi Piotrów
z Agrimpex, Jerzemu Baranowi z JBJ oraz Robertowi Makarowskiemu z Romy, Jerzemu Kłopot – BHP oraz
Stowarzyszeniu Klub-100 JKS Jarosław – wymienia wiceprezes zarządu JKS 1909 Jarosław Maciej Głowa.
Zachęca również do reklamowania się na kalendarzu klubu, który przygotowywany jest do druku.
Ekz
OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
PRZEZ INTERNET - [email protected], ZA POMOCĄ SMS
- 693 448 500 wraz z ogłoszeniem podajemy imię, nazwisko i adres do wiadomości redakcji
SPRZEDAM DOM,
MIESZKANIE, DZIAŁKĘ
DOM z bali drewnianych, całoroczny pod
lasem, wszystkie media, garaż dwustanowiskowy, budynek gospodarczy, działka
o pow. 1,19 ha. Do zamieszkania bez wkładu finansowego. Tel. 518 765 114.
RADAWA, DOM mieszkalny, 110 m kw.,
ocieplony, c.o., Ekogroszek, kominek, umeblowany, garaż, pom. gospod. działka 16 a,
cicha okolica, 230 tys. zł. 883 287 182
DOM 86 m kw. z lat 60-tych na działce 10 ar
z budynkami gospodarczymi w Wiązownicy. Tel. 691 055 396
DUŻY DOM (3 KONDYGNACJE) Z DUŻĄ
DZIAŁKĄ (70 ARÓW), TANIO, 12 KM
OD JAROSŁAWIA. TEL. 881 647 418
DOM drewniany z zabudowaniami gospodarczymi w Czelatycach. Gmina Rokietnica, działka 46 ar. Tel. 662 282 690.
1/2 domu z lokalem na ul. Jana Pawła II 32.
Tel. 698 810 427
MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE, bezczynszowe w kamienicy I p., 75 m2 po kapitalnym remoncie, do zamieszkania. Tel.
600 049 789
MIESZKANIE, os. Słoneczne 48 m kw., 3
pokoje, IV p., cz. umeb., ładne. zadbane.
Cena: 165 000, tel. 696 212 622
MIESZKANIE 39 m, IV piętro, os. Prośbów, tel. 16 621 81 23
MIESZKANIE W BLOKU w Wietlinie
Trzecim 86m2. Bezczynszowe, 4 pokoje,
umeblowane. Mieszkanie z własnym C.O.
Dodatkowo garaż, budyki gospodarcze
i mały ogródek. Tel. 721168065, 669341282.
SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ mieszkanie
dwupokojowe, umeblowane, ul. Chopina,
c.o. kominek. Wolne od zaraz. 16 6213026,
791 068 477
DWA LOKALE o pow. 34 m2 i 65 m2 w centrum Jarosławia. Tel. 600 049 789
DZIAŁKA BUDOWLANA, pow.10 ar,
media, pomiędzy zabudowaniami, Koniaczów, Cena 60 000, tel: 509 778 752
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 7
a, Koniaczów. 695 582 309
DZIAŁKA BUDOWLANA, Koniaczów,
pow. 9,7 ar. Cena 36 000 zł. 16 628 03 94,
663 408 229
DZIAŁKA BUDOWLANA, 30 arów, zalesiona, media, ogrodzona, z domkiem
letniskowym, we wsi Jagiełła pod Przeworskiem. Tel. 603 845 520
DZIAŁKI budowlane w Surochowie, 2 razy
po 14 arów, 16 arów, woda, kanalizacja.
Cena 3800/a. Tel. 510 431 629
TANIO! Działka budowlana 18 a, wszystkie media, warunki zabudowy, dobry dojazd. Chłopice. Tel: 785770757
DZIAŁKI BUDOWLANE w Koniaczowie, pow. 10 ar, 22 ar. 180 metrów od drogi
głównej na nowo powstającym osiedlu. Tel.
503-776-779
Dom do wynajęcia
pod Jarosławiem,
3 pokoje, kuchnia, łazienka,
po remoncie.
AUTO-MOTO
MOTOCYKL - CHOPPER marki ROMET
R150, przebieg 14 tys./km, stan bdb, opłaty
aktualne, sprzedam lub zamienię na coś innego. Cena 4000 zł do negocjacji. Tel. 697933135
SPRZEDAM VW GOLF 1.4 BENZ STAN
BDB 6 900 zł, 1999 rok, przebieg 208. tys.
km, tel. 790305735
SKODA FABIA 1,4 Mpi 2000 r. przebieg
103 500 km BDB. Cena 6 900 zł. Jarosław.
Tel. 609 732 021 po 17-tej.
VW PASSAT 1.9 TDI, 110 TYS. KM,
STAN BARDZO DOBRY, CENA 10 500
ZŁ,TEL. 790 305 735
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIE W ZAMIAN ZA POMOC
w gospodarstwie domowym (porządki, gotowanie) dla 50-letniej kobiety o miłej aparycji i bez nałogów. Tel. 507 899 001
WYNAJMĘ 3-pokojowe mieszkanie na
os. Pułaskiego trzem spokojnym studentkom. Opłaty za pokój jednoosobowy: 400
zł oraz jednorazowa kaucja zwrotna. Tel.
693338178
WYNAJMĘ lokal handlowy, pow. 70 m,
parking, przy E40, Tuczempy, 166213162
WYNAJMĘ plac i lokal przy ul. 3-go Maja
w Jarosławiu, tel. 604 407 123.
LOKAL DO WYNAJĘCIA przy ul. Sobieskiego, 65 m2, media, magazyn. Cena 850
zł, tel. 602 104 628
LOKAL DO WYNAJĘCIA 27m2, parter,
w Jarosławiu, na biuro, gabinet kosmetyczny,
inne usługi, cena: 790 zł/m-c, tel. 692 252 047
WYNAJMĘ LOKAL na działalność gospod., 60 m2, 3-go Maja, 608 457 891
WYNAJMĘ MIESZKANIE na os. Jagiellonów - 48m2, 2 pokojowe z balkonem. Cena
do uzgodnienia Tel. 665 180 449
WYNAJMĘ DWA DUŻE POKOJE (umeblowane) dla studentów blisko uczelni. Tel.
503 034 014
Sprzedam działkę budowlana w Szówsku
na ul. Sportowej. Dobra lokalizacja, w pobliżu szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia.
4,5 tys./ar - do negocjacji. Działka posiada
war. zabudowy, nie jest uzbrojona.
Tel. 783 706 600.
Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
ogrodzoną w Jarosławiu, o pow. 700 m2.
Tel. 16 621 27 95, w godz. 8-9 i 20-21.
Działka budowlano-rolna. 0,75 ha. Wydane warunki zabudowy. Przy drodze
powiatowej asfaltowej. Wszystkie media.
8km od Jarosławia w Cieszacinie Wielkim. Cena 105 tys. zł do negocjacji. Tel.
602-519-392
LAPTOPY, SPRZĘT KOMPUTEROWY
UŻYWANY, atrakcyjne ceny. Tanio i korzystnie. 507 237 970
DREWNO, akacja deska 30, dł. 2,5 m, podeschnięta, nieobrzynana 5 m sz., tel: 504
214 199
ZAMRAŻARKA LIEBHERR 400 ZŁ, 790
305 735
KSEROKOPIARKA SHARP 5316, używana, 150 zł. Drukarkę kolorową MINOLTA,
kolorowa 2400, 100 zł. tel. 534 882 585.
MIÓD PSZCZELI, różne rodzaje 609 832 704.
PILNIE SPRZEDAM LODÓWKĘ POLAR białą, pojemność lodówki 194 litry,
cena 800 złotych do negocjacji. Lodówka
mało używana. Tel.782107231
SPRZEDAM WÓZEK 2w1 na pompowanych kołach, kolor kawa z mlekiem.
Gratis materacyk do wózka. Tel.
503376983
ODDAM GRUZ mieszany za darmo. Tel.
509 277 378
SPRZEDAM STROIKI, wiązanki na
groby na Wszystkich Świętych , bardzo
ładne dużo kwiatów . Cena od 35 do 40
zł. tel 663-965-661
WÓZEK DZIECIĘCY z nieużywanym
nosidełkiem, niebieski. Cena 150 zł. Tel.
885 054 078
DUŻA PRZYCZEPA samochodową
z termoizolacją, wózek cukierniczy i dużą
maszynkę do mielenia mięsa. Cena do
negocjacji, tel. (16) 621-85-95 (wieczorem).
DREWNO OPAŁOWE, twarde do kominka i centralnego. 175 m3, odpad tartaczny
twardy 120 zł m3. Tel. 669 067 888.
WYCINKA DRZEW, prace pielęgnacyjne.
Tel. 796767888, 665210869
BIURKO I FOTEL do biurka, 250 zł. Tel.
MIKROPOŻYCZKI
DLA FIRM
PIERWSZE
CHWILÓWKI GRATIS
ZADZWOŃ
16/621-09-95
ŚLUBY - GRA NA SKRZYPCACH
I ŚPIEW. JAROSŁAW I OKOLICE.
TEL. 604515 910
USŁUGI MINIKOPARKĄ. Głębokość
kopania do 3m, tel. 604 151 640 e-mail:
[email protected]
USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, szpachlowanie, malowanie, tanio,
solidnie, 538 628 922
MGR PRAWA sporządza pisma procesowe,
w tym pozwy alimentacyjne, separacyjne, rozwodowe. Dojazd do klienta. Tel. 534 882 585.
MALOWANIE mieszkań, tanio, 534 882 585.
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. 606 958 722
UKŁADANIE PŁYTEK, sztukateria na suficie. Tanio, solidnie. Tel. 534 882 585
STRONY INTERNETOWE, naprawa
komputerów. Tel. 796 533 900
CHWILÓWKI. Tel. (16) 621-09-95
Konsolidacja chwilówek, kwoty nawet do 9
tys. raty. Szybka decyzja. Sprawdź nas - ZADZWOŃ 792 836 195!
MYCIE, Czyszczenie, Dokładna Impregnacja: ogrodzeń z Klinkieru, Kostki Brukowej
oraz Tarasów, Tel. 796 659 117
PROFESJONALNIE WYKOŃCZENIA wnętrz
oraz inne prace budowlane, tel. 606160646 lub
mail: [email protected]
ŚLUSARSTWO, spawanie stali - kraty, bramy, huśtawki, itp. oraz obróbki dekarskie
do L-2m, parapety zew. Tel. 504 668 751
USŁUGI REMONTOWE i budowlane
tel.603 901 340.
NAJLEPSZA POŻYCZKA dla firm. Tel.
608 660 076
KOREPETYCJE MATEMATYKA, szkoła
podstawowa, gimnazjum, sz. średnia, egzamin maturalny. Tel. 606 315 535
SZPACHLOWANIE, MALOWANIE, 538
628 922
KOREPETYCJE Z J. ANGIELSKIEGO
z własnymi materiałami, dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do testu
szóstoklasisty, gimnazjalisty oraz matury.
Również w godz. dopołudniowych. Tel.
660580484
NAUKA HISZPAŃSKIEGO na wszystkich poziomach. Doświadczona lektorka
i atrakcyjne ceny. 794 942 341
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE.
PRACA
PODEJMĘ PRACĘ przy dociepleniach
i wykończeniach. Szpachlowanie, układanie paneli, ścianki G-K, podwieszanie sufitów. 538 628 922
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Posiadam doświadczenie. Tel. 735 851 513
KOBIETA 50 LAT, dyspozycyjna szuka
pracy (opieka, praca w handlu lub inna).
Tel. 572 984 126
SZUKAM PRACY dla kobiety na produkcji lub wykładanie towaru. 504 187 178
POSZUKUJĘ PRACY. Dziewczyna do sprzątania lokali, pomieszczeń. Tel. 603 832 794
PODEJMĘ PRACĘ przy sprzątaniu mieszkań, myciu okien, zakupach, praniu i prasowaniu. Nie palę, jestem solidna i uczciwa. Tel.
667 304 449
30 LAT. SZUKA PRACY przy zbiorach za
granicą, tel. 796 292 859
PRZYJMĘ DO PRACY murarzy, cieśli,
blacharzy. Mogą być brygady. tel. 604 151
640, 16 624 16 40
KOBIETA PODEJMIE PRACĘ - sprzątanie lokali i pomieszczeń biurowych. Tel. 537
326 837
SZUKAM PRACY na budowie. Tel. 796
292 859
SZUKAM PRACY w chałupnictwie, powiat jarosławski. Tel. 796 292 859
SZUKAM PRACY w lesie, jestem z Rokietnicy. Tel. 796 292 859
518 636 699
DWA WÓZKI DZIECIĘCE 2w1 w bardzo
dobrym stanie. Koła z przodu skrętne. Tel.
695 395 546.
Tartak Makowisko
Usługi tartaczne.
Sprzedaż: drewno konstrukcyjne,
tarcica budowlana, deski, łaty, krokwie
ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA
Usługi minikoparką
Głębokość kopania do 3m. Jarosław
Oferujemy atrakcyjne ceny i atrakcyjne rabaty!
[email protected]
tel. 693 448 500
Panele, wykładziny, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, montaż drzwi. Adaptacja poddaszy. Tel. 780 149 582
POTRZEBUJESZ GOTÓWKI, wszyscy ci
odmówili, zadzwoń. Na pewno pomogę.
Tel. 605 051 002
ZŁOTA JESIEŃ, a u nas złota POŻYCZKA
bez Bik-u, Wysokie kwoty, dogodne raty.
Zapraszamy 792 836 195!
WYCINKA DRZEW, prace pielęgnacyjne.
Tel. 796767888, 665210869
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. Prace wykończeniowe (malowanie, szpachlowanie, regipsy, itp.)
Kontakt: 796767888 lub 665210869
WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI
Mobilna na terenie Miasta dojazd gratis.
Makijaż Biznesowy, Klasyczny, Ślubny,
HYBRYDA PAZNOKCI, tel. 698390735
Matematyka - udzielę korepetycji z Matematyki, każdy poziom, przygotowanie do
matury. Makowisko i okolice. 30zł/60 minut 796 335 436.
ŚLUSARSTWO, SPAWANIE STALI kraty, bramy, huśtawki, remonty kapitalne
przyczep itp. oraz obróbki dekarskie do L2m, parapety zew., tel. 504 668 751
OPRAWA ŚLUBÓW:
ŚPIEW NA GŁOSY,
DWOJE SKRZYPIEC.
663 410 768
REKLAM MODUŁOWYCH
Ogłoszenie
Tel. 790 305 735
DZIAŁKA 17,96 AR, z garażem murowanym oraz domem do remontu, Jarosław, Misztale. 8 tys. zł/ar. Tel. 602 189 450
GRUNTY ORNE o pow. 0.55ha z możliwością zabudowy położone przy drodze
powiatowej Rożwienica-Cząstkowice. Cena
55,000zł do negocjacji. Tel. 515 737 712
DZIAŁKI budowlane w Koniaczowie, na
nowo powstającym osiedlu, 180 m od drogi głównej, 10 ar – 60 tys. zł, 22 ar – 70 tys.
zł (do negocjacji). Tel. 503-776-779.
DOM DREWNIANY z działką 17 ar, Wylew k. Sieniawy, dojazd asfaltowy, 20 km od
Jarosławia, 86 tys. zł do negocjacji. Tel. 608
230 255.
USŁUGI
EKSPRES JAROSŁAWSKI
tel. 604 151 640, 16 624 16 40,
e-mail: [email protected]
Reklama
JAK ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE DROBNE?
Ogłoszenie
10 listopada 2015
Reklama
14
EKSPRES JAROSŁAWSKI
D�� B����et��� �������A
Rozmowa z Mateuszem Zarzeckim, szefem kuchni DB „Magnolia”
Krążki cebulowe
kiety, przysmaki z grilla, makarony,
śledzik oraz złociste ziemniaczane
placki. Nadaje potrawom niepowtarzalny aromat i niecodzienny smak.
Swój charakterystyczny, nieprzyjemny
zapach zawdzięcza m.in. dużej zawartości organicznych związków siarki.
Aby się go pozbyć, można ją lekko
skropić sokiem z cytryny.
PRZYGOTOWANIE:
Odcinamy kawałek tyłu cebuli (tam gdzie był korzeń)
i obieramy. Kroimy ją w plastry (grubość zależy od
tego, jakie krążki chcemy uzyskać, cieńsze krążki szybciej się upieką), oddzielamy delikatnie poszczególne
krążki. W misce mieszamy ze sobą: mąkę, proszek do pieczenia, paprykę słodką, mleko i jajka. Ciasto ma
mieć gęstą konsystencję. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Odstawiamy na 10 minut. Rozgrzewamy
na patelni olej (można użyć frytkownicy). Krążki cebuli maczamy w cieście, odkładamy na deskę. Na bardzo
rozgrzany olej nakładamy widelcem poszczególne krążki, smażymy po obu stronach na złoty kolor. Czas
smażenia zależy od grubości krążków. Wyjmujemy na papier, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu.
Szef Kuchni Domu Bankietowego „Magnolia” Mateusz Zarzecki
N� ��r����
k���� z��is��� ...
Odmiany cebuli
Cebula żółta, zwana cebulą zwyczajną, ma żółtą okrywę, która posiada
najwięcej olejków eterycznych, cebula
czerwona o czerwono-fioletowym zabarwieniu, cebula biała zwana czosnkową, jest delikatniejsza dla żołądka.
Można ją smażyć, jeść na surowo, jednak zbyt długie gotowanie pozbawia
ją składników odżywczych. Dymka
to młoda cebula zwyczajna, jest łagodna w smaku, do potraw można ją
dodawać w całości lub krojoną. Szalotka zwana czosnkiem askalońskim,
występuje w kolorze brązowym lub
fioletowym, nie nadaje się do długiego
gotowania.
MARIA MARKIEWICZ
Jeszcze raz
Przeżyć wszystko jeszcze raz
od początku aż do końca.
Sny różowe móc zatrzymać
złapać się promieni słońca.
Liczyć gwiazdy – drogi nieba
mrugać okiem do księżyca.
Karty składać jak do wróżby
tarot szczęściem niech zachwyca.
Bakster jest ok. 4 letnim psem
w typie husky. Ten piękny pies
uwielbia spędzać czas z ludźmi.
Jest łagodnym, przyjaznym,
ułożonym, grzecznym psiakiem.
Preferowany dla niego dom,
w którym będzie raczej
jedynym pupilem. Jest zadbany,
ładnie chodzi na smyczy, ale
przeskakuje ogrodzenie.
Uranka
Hugo - mała
kruszynka
(ratlerek)
w a ż ą c a
p e w n i e
nie
więcej
niż 4 kg,
jest jeszcze
b a r d z o
nieśmiały, ale nie ma w nim ani
cienia agresji. Hugo nie bardzo
umie chodzić na smyczy, ale
jeszcze kilka prób i malutki
zacznie dzielnie poznawać świat.
Mamy nadzieję, że to maleństwo
szybko znajdzie dom i dobrego,
cierpliwego człowieka...
Reklama
Przygarnij mnie
Bakster
15
Zegar wstrzymać na godzinę
radość chwycić mocno w dłonie.
Lampkę zgasić delikatnie
miłość nowa znów zapłonie.
Zachęcamy Czytelników
do przesyłania nam swoich wierszy.
Najlepsze będziemy drukować
w nowej rubryce przeznaczonej
dla lokalnych poetów.
Hugo
Uranka to młoda (ok. 1 roku) średniej wielkości,
ale dość masywnie zbudowana, bardzo silna sunia.
Jest niesamowicie energiczna i bardzo pozytywnie
nastawiona do otoczenia. Pilnie potrzebuje stałego kontaktu z człowiekiem i jego towarzystwa, źle
znosi samotność w boksie. Uwielbia długie spacery.
Jest inteligentna i szybko się uczy, ale potrzebuje
kogoś, kto poświęci trochę czasu na pracę z nią. Ma
mięciutką, miłą w dotyku sierść i puchaty ogonek.
Kontakt: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach
tel. 16 672 07 07 (najlepiej do godz. 14). Więcej informacji:
www.schroniskoorzechowce.pl - Facebook - Pomagamy Orzesz Hugo -
Serce przeszyć nitką wspomnień
odkryć każdą linię losu.
Narysować na papierze
ciszę duszy – echo głosu.
W OBIEKTYWIE ERNESTA KOCANA
Mateusz ZARZECKI
Łzawy owoc jesieni - cebula
Cebula w kuchni
Cebula granulowana jest wykorzystywana do sosów, zup, potraw z mięs,
twarogu, sałatek. Cebula to świetny
dodatek do potraw smażonych, jak
np. mięsa, dania z pieczarkami, kro-
10 listopada 2015
SKŁADNIKI:
cebula - 2 sztuki, jajka - 2 sztuki, mąka pszenna - 1
szklanka, mleko - 0,5 szklanki, proszek do pieczenia 0,5
łyżeczki, papryka słodka mielona - 0,5 łyżeczki, sól do
smaku, pieprz do smaku, olej - 1 l
Ki���l��, ��� . 789 0�9 965
Właściwości cebuli
Swe zdrowotne działanie cebula zawdzięcza obecności m.in. witaminy
C, A, B, i E, fosforu, żelaza, wapnia,
olejków eterycznych i oczywiście
związków siarki oraz enzymów,
które usprawniają trawienie. Choć
cebula duszona czy gotowana nie
traci swoich zdrowotnych właściwości, najbardziej wartościowa jest
surowa. Działanie cebuli jest prawie identyczne jak działanie czosnku. Zarówno czosnek, jak i cebula
jest silnym antybiotykiem i posiada
wiele właściwości medycznych. Pomaga ona nie tylko przy przeziębieniu, ale także w przypadku leczenia trądziku i cukrzycy. Ponadto
cebula znalazła zastosowanie jako
środek na kaca, wrzody i blizny.
takiE taM
16
10 listopada 2015
Ekspres Jarosławski
Tylko jedno zdjęcie
O konkursie czytaj na str. 11
Srebrny Medal FIAP - Piotr Jaruga "Dziecko i Koń", Polska.
Brązowy Medal FIAP - Jan Jaskuła "Nad stawem", Polska
Wstążka FIAP - Magdalena Chudzik "Dwa światy", Polska
Brązowy Medal Fotoklubu RP - Serhiy Neupokoyev "W górach", Ukraina
Nagroda Portalu POD24.INFO - Magdalena Halas "Postblue", Polska
Wstążka FIAP - Mariusz Paweł Mazur "Zadumany", Polska