Publikacje wydane lub współwydane przez Archiwum Państwowe w

Transkrypt

Publikacje wydane lub współwydane przez Archiwum Państwowe w
Archiwum Państwowe w Warszawie
Publikacje wydane lub współwydane przez
Archiwum Państwowe w Warszawie (wybór)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A jednak jest Warszawa!!!, oprac. zbior., Warszawa 2015
Adam W. Englert, żołnierz, historyk, archiwista, Warszawa 1997
J. Adamska, A. Przewoźnik, Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Warszawa 2015
Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, oprac. zbior., Warszawa 2011, ss. 79
Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Warszawa 2010
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. Wojtylak,
Warszawa 2008
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. G. Matejuk, T.
Walczak, Warszawa 2014
Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. K. Wiśniewski,
Warszawa 2013
Atlas historyczny Warszawy, t. 2, Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916-2002, Warszawa 2004
Bez korzeni nie zakwitniesz — Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2012
Czerwiec 1976 w Ursusie. Dokumenty, relacje, zdjęcia, Warszawa 2006
Cztery wieki - cztery panoramy, red. nauk. M. Sikorska,Warszawa 2009
Dawna kartografia miast, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Z dziejów kartografii, t. 15, Warszawa 2011
Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieści z listów emigrantów, [katalog wystawy, Warszawa 2005]
Karol Handke, Wspomnienia. W kepi i w hełmie — dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914–1926). Moja wojenna
tułaczka (1939–1946), oprac. K. Łukawski, K. Wiśniewski, Pułtusk 2015
I Warszawa nie zawiodła. W 90. rocznicę bitwy warszawskiej, A. Stawarz, Warszawa 2010
Inżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2006
Kamienie milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, Z dziejów kartografii, t. 17, Warszawa 2013
Katalog wystawy Metryki Warszawy i Mazowsza XII-XX w., Warszawa 1992
Koniec lata, M. i M. Mikulscy, Warszawa 2009
Krakowskie Przedmieście w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego 1904-1939, Warszawa 2008
Krzywe Koło w czasie i przestrzeni [katalog wystawy], oprac. M. Jaszczyńska, M. Jurgo-Puszcz, V. Urbaniak,
Warszawa 2016
S.K. Latek, Tajna „Solidarność” w Pułtusku w latach 1982–1986: wspomnienia konspiratora, Folia Historia
Pultoviensia, red. K. Wiśniewski, t. 1, Pułtusk 2014
Leksykon prasy łowickiej, W. J. Wysocki, Łowicz 1997
Listy, pisma ulotne, broszury i inne materiały z akt żandarmerii rosyjskiej guberni warszawskiej 1872-1915, M.
Pleskaczyńska, Warszawa 1996
Niepokorni 1976–1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. Undaunted 1976–1989. The
contribution of people in the Grodzisk region towards freedom, oprac. zbior., t. 1, Milanówek 2012
Niepokorni 1976–1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. Undaunted 1976–1989. The
contribution of people in the Grodzisk region towards freedom, oprac. zbior., t. 2, Warszawa 2014
Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu [katalog wystawy], Warszawa 2009
Pamięć Warszawy, pamięć Polski, pamięć świata [folder wystawy, Warszawa 2011]
Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939-1945, W. Kocot, do druku podali R. Lolo i K. Wiśniewski, Pułtusk 2009
Pamiętniki Józefa Procnera, red. A. Stawarz, Żyrardów 2009
Polacy w Gruzji - Poles In Georgia, oprac. zbior., Warszawa 2010
Pozdrowienia z Warszawy. Warszawa 2005
Pułtuska "Solidarność" 1980-1981. Wspomnienia i dokumenty, oprac. B. Potykaj, K. Wiśniewski, Pułtusk 2011
Slavic Capitals in 2D. History of Slavic Capitals Through the Archival Materials, Ljubljana 2013
1
Archiwum Państwowe w Warszawie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
"Umówiłem się z nią na dziewiątą..." czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy, oprac. A. Belka, Warszawa 2012,
ss. 54
Vivat Konstytucja! W 220. rocznicę Konstytucji 3 maja. Viva the Constitution! The 2220th Anniversary of the May 3rd
Constitution, oprac. zbior., Warszawa 2011
Warszawiaków portret niedzisiejszy. Yesterday’s Portrait of the Inhabitants of Warsaw oprac. E. Suchmiel, V.
Urbaniak, Warszawa 2013
Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli
historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. T. Stachurska Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2015
Warszawskie lato fotografii, Warszawa 2007
Wielka historia małych miasteczek: Otwock — uzdrowisko i letnisko Warszawy, oprac. zbior., Warszawa 2016
Wola Pamięci. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli, oprac. zbior., Warszawa 2013
Wykonywa się fotografie... Znani i nieznani w obiektywie warszawskich fotografów z II połowy XIX wieku, oprac. M.
Sikorska, Warszawa 2008
Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci [katalog wystawy, Warszawa 2007
Za murem. Jak powstawało warszawskie getto. Fotografie z 1940, Warszawa 2007
2

Podobne dokumenty