Marcin Szuba - emc-sa.

Komentarze

Transkrypt

Marcin Szuba - emc-sa.
Marcin Szuba
CURRICULUM VITAE
Główne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Marcin Szuba posiada wykształcenie wyższe: w 1993 roku ukooczył studia na I Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada także dyplom MBA University of
Illinois (Urbana-Champaign, USA) oraz dyplom magistra zarządzania i marketingu
Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukooczył także studia podyplomowe w zakresie
polityki zdrowotnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi i finansami w ochronie zdrowia na
University of Leeds (Wielka Brytania).
Przebieg kariery zawodowej:
 2009 – do chwili obecnej – Zarządzający Portfelem – PZU Asset Management
 2007 – 2009 Analityk/Zarządzający Portfelem - Nordea PTE
 2004 – 2006 Project Development Officer - Victorian WorkCover Authority, Melbourne
 1998 – 2004 Therapeutic Group Manager, Pharmac – New Zealand Pharmaceutical
Management Agency, Wellington
 1996 – 1998 Product Manager - Novo Nordisk Polska, Warszawa
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o Ochronie danych osobowych Dz.U.Nr
133 poz.883)".

Podobne dokumenty