0,3MB Czapka z wkładką ochronną Cup with

Transkrypt

0,3MB Czapka z wkładką ochronną Cup with
SINOcap / SINOcap Comfort
CZAPKA BAWEŁNIANA
Z WKŁADKÑ OCHRONNÑ
Czapki SINOcap posiadajà wkładki ochronne.
Majà dobrze zaprojektowanà wentylacj´ oraz wklejanà
gàbk´ zwi´kszajàcà komfort noszenia.
SINOcap Standard
Czapka SINOcap uszyta jest z materiału KLOPMAN
– najwy˝szej jakoÊci.
SINOcap Comfort
Czapka Comfort - jeszcze wi´cej komfortu
- materiał Mikrofaza z siatkà, która zapewnia jeszcze lepszà
wentylacj´,
- optymalne dopasowanie do kształtu głowy,
- modny wyglàd.
Czapki SINOcap posiadajà certyfikat CE.
Dost´pne kolory: niebieski, czerwony, ˝ółty, granatowy,
zielony, czarny, szary.
Czapki SINOcap spełniajà norm´ DIN EN 812
40-748 Katowice, ul. Pstràgowa 38
e-mail: [email protected]
www.pascal.katowice.pl
tel. 32 202-94-10, 252-62-45
fax 32 250-35-66

Podobne dokumenty