Zakres materiału do egzaminu z biologii I. Budowa i funkcje komórki

Transkrypt

Zakres materiału do egzaminu z biologii I. Budowa i funkcje komórki
Zakres materiału do egzaminu z biologii
I. Budowa i funkcje komórki :
- budowa i funkcje błony komórkowej
- budowa i funkcje jądra komórkowego
- budowa i funkcje mitochondrium
- budowa i funkcje rybosomów
- budowa i funkcje siateczek śródplazmatycznych
II. Podziały komórek :
- przebieg i znaczenie mitozy
- przebieg i znaczenie mejozy
III. Tkanki organizmu człowieka:
- budowa, funkcje i typy tkanki nabłonkowej
- budowa, funkcje i rodzaje tkanki łącznej
- budowa i funkcje tkanek mięśniowych
- budowa i funkcje tkanki nerwowej
IV. Organizm człowieka jako integralna całość:
- Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka
- Zasady racjonalnego odżywiania się
- Trawienie pokarmu
- Budowa i funkcje układu oddechowego człowieka
- Mechanizm wentylacji płuc
- Higiena i choroby układu oddechowego człowieka
- Układ narządu ruchu człowieka:
- budowa i funkcje szkieletu
- układ mięśniowy
- Budowa i funkcje układu krążenia człowieka:
- budowa i praca serca, naczynia krwionośne,
- krwioobieg mały i duży
- Budowa i funkcje układu limfatycznego
- Higiena i choroby układu krążenia
- Mechanizmy obronne organizmu (odporność)
- Budowa i funkcje układu wydalniczego człowieka
- Powstawanie i wydalanie moczu
- Higiena i choroby układu wydalniczego człowieka
- Budowa i funkcje skóry
- Choroby i higiena skóry
- Budowa i funkcje układu nerwowego człowieka:
Obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy
Autonomiczny i somatyczny układ nerwowy
Łuk odruchowy, odruchy bezwarunkowe i warunkowe
- Budowa i funkcje narządów zmysłu człowieka
Narząd wzroku i wady wzroku
Budowa i funkcje ucha człowieka
- Budowa i funkcje układu hormonalnego człowieka
- Budowa i funkcje układu rozrodczego człowieka
- Rozwój człowieka
V. Stan zdrowia i choroby człowieka

Podobne dokumenty