Krzysztof Rogulski, Oracle Utilities Global Business Unit Warszawa

Transkrypt

Krzysztof Rogulski, Oracle Utilities Global Business Unit Warszawa
<Insert Picture Here>
Krzysztof Rogulski, Oracle Utilities Global Business Unit
Warszawa, 9 grudzień 2008 roku
Wpływ Rynku Energii Elektrycznej na Taryfy
Klientów ( np.. G12 )
CENY USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
70
60
50
Ceny
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cena
Dystrybucyjnych
CenyUsług
Usług
Dystrybucyjnych
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Cena
Energii
Energia
Czas
Gartner Group o Customer Care & Billing
Grudzień.2006
V Generacji
Challengers
Leaders
SAP
SPL
Indus
Peace
LodeStar
Soluziona
Excelergy
Niche Players
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Visionaries
Wpływ Rynku EE na Systemy Billingowe
( Systemy IV Generacji
Systemy V Generacji )
Baza Adresowa
Baza Adresowa
Baza Klientów
Baza Klientów
Baza Liczników
Baza Liczników
Baza Pomiarów
Motor Rozliczeniowy
Sprawozdawczość
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Baza Pomiarów I
Baza Pomiarów II
Motor Rozliczeniowy
I
Motor Rozliczeniowy
II
Sprawozdawczość
Sprawozdawczość
Oferta Oracle dla sektora utilities
Oracle Utilities Global Business Unit
et
r
wa
t
BUSINESS INTELLIGENCE
O
–
we
Finansowe
o
ks
e
l
p Operacyjne
m
Ko
Transakcyjne
Z
ne
a
row
g
e
int
KLIENCI
Relacje z klientami
Billing
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
Pomiary
Zlecenia w terenie
Zarz. majątkiem
Projekty
Sieci
Dostawy
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Finanse
Zaopatrzenie
Facilities
Kadry/ ppłace
łace
ŁŁańcuch
ańcuch dostaw
…
więcej
…więcej
INFRASTRUKTURA
Middleware
Integracja, Interakcja z użytk., Projektowania i nadzór procesów biznesowych
Technologia
Spatial, Baza danych
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Moduł zarządzania danymi klientów
• Wszystkie dane
demograficzne
w jednym miejscu
• Konto na stałe
powiązane
z klientem
• Konto może
posiadać szereg
umów
• Możliwość dodania
dodatkowych pól/
danych
• Możliwość
definiowania
złożonych
powiązań pomiędzy
klientami
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Podmiot
Podmiot
Umowa:
sprzedaż
urządzeń
Konto
Konto
Umowa:
depozyt
Umowa:
Energia
elektryczna
Dane klienta – 1 lokalizacja, 2 umowy, 1 faktura
Podmiot
Podmiot
Umowa:
sprzedaż
urządzeń
Konto
Konto
Umowa:
depozyt
Umowa:
Energia
elektryczna
Umowa:
Inne media
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Dane klienta – 1 lokalizacja, 2 umowy, 2 faktury
Podmiot
Podmiot
Umowa:
sprzedaż
urządzeń
Konto
Konto
Konto
Konto
Umowa:
depozyt
Umowa:
Energia
elektryczna
Umowa:
Inne media
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
CC&B – system obsługi klienta
TPA
• Kompleksowe rozwiązanie dla obsługi klienta TPA
• Zarządzanie pełnym cyklem życia klienta
• Marketing, sprzedaż, CRM, odczyty, rozliczenia, windykacja
• Zarządzanie wszystkimi klientami w jednym systemie
• Wiele usług/ produktów, walut, wersji językowych
• Różne reguły biznesowe w zależności od typów klientów,
uregulowań prawnych etc.
• Konsolidacja faktur (obciążenia własne i stron trzecich)
• Różnorakie metody pomiaru zużycia: okresowe, prognozy, bez
pomiaru
• Pozwala na szybką reakcję na zmiany przepisów prawa/
wymagań biznesowych
• Rozwiązania dla konkretnych modeli sektora oraz obszarów
działalności biznesowej
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Czym wyróżniamy się
na tle konkurencji
• Rozliczenie dla danych rozłożonych na
osi czasu, zarówno na podstawie
odczytów interwałowych jak
i mapowania z czasu zużycia
• Mapy profili zużycia, możliwość
zdefiniowania wzorców
• Widok on-line odczytów
interwałowych, prezentacja grafu,
automatyczne naliczanie opłat
• Zaawansowane algorytmy
definiowalne na koncie klienta
• Walidacje, estymacje, grupowanie,
kalkulacje
11 December
© 2008 Oracle Corporation
– Proprietary and Confidential
10
2008
Billing dla dystrybucji ??
•
•
•
•
•
•
•
Do czego ma służyć billing dla dystrybucji ???
Jakie cele problemy biznesowe ma rozwiązać ten system ???
Ile rachunków wystawia OSD ???
Ilu klientów obsługuje OSD (a może przyłączy i liczników) ???
Z jakimi problemami zwracają się klienci do OSD ???
Czy cele biznesowe Spółki Obrotu i OSD są takie same ???
Jaki zakres informacji obrabia OSD (czy są to rachunki , odsetki ,
rozliczenia itp..) ???
Czy OSD potrzebuje billingu a może innego
systemu ???
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
MDM - podsumowanie
• Dane liczników
•
Pobieranie danych z różnych typów liczników
i technologii
•
Obsługa wymiany urządzeń w tym wybudów/
zabudów liczników
• Validation, Estimation & Editing
•
Reguły walidacji i prognozowania zgodne ze
standardami branżowymi
•
Zaawansowane narzędzia analityczne do analizy
i ręcznej korekty/ edycji
•
Mechanizm definiowania dodatkowych reguł
poprzez konfigurację
• Monitoring ochrony przychodów
•
Rejestracja zdarzeń związanych z ochroną
przychodów
•
Porównywanie profili
• Standardowe automatyczne interfejsy
•
•
• Agregacje
•
Wyliczanie złożonych składowych fakturowania
•
Możliwość dowolnej agregacji na inne potrzeby
• Obsługa klienta
•
Dane o zużyciu dostępne poprzez WWW
•
Alerty e-mail jako odpowiedzi na obciążenie lub inne
zdarzenia
• Auditing
•
• Zarządzanie wyjątkami
•
Obsługa wyjątków i kolejek zadań
•
Alerty e-mail dla zadań krytycznych
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Standardowe formaty plików z danymi
• Itron MV-90 mv9
• Cellnet
Bogate mechanizmy do konfiguracji dodatkowych
interfejsów
Pełen audyt zmian danych wraz z info o dacie
i użytkowniku
• Zarządzanie licznikami
•
Bieżąca i historyczna informacja o licznikach
• Określenie obciążenia
uczestnika (-ów) oraz ich
zobowiązań finansowych w okresie
rozliczeniowym
Walidacja &
Estymacja
• Proces obliczeniowy – uzyskanie
pełnego obciążenia
• Do użycia w rozliczeniach na rynku
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Klienci
bezpomiarowi
Walidacja &
Estymacja
Estymacja
Profil
• Gospodarka Energią
Obciążenie
systemu
Klienci odczytywani
okresowo
• Cel
Klienci odczytywani
interwałowo
Load Profile and
Settlement System
Rozliczenie finansowe &
uzgodnienia,
Prognozowanie
Profil
Agregacja danych
Obl. strat
UFE
Wyliczone
obciążenie
systemu
Doświadczenie: CC&B
• Ponad 8 lat działalności na rynkach w pełni
zderegulowanych lub w trakcie deregulacji
• 4 kontynenty & 17 rynków
•
•
•
•
•
Wielka Brytania (Gaz & Elektroenergetyka)
Irlandia (Elektroenergetyka)
Australia (Victoria Gas & Electric, South Australia Gas & Electric)
Kanada (Ontario Gas & Electric)
USA (Elektroenergetyka - Kalifornia, Teksas, Maryland, Virginia, Illinois; Gaz –
Georgia, Illinois)
• Singapore (Elektroenergetyka)
• Najważniejsi klienci na rynkach zderegulowanych
•
•
•
•
•
Wielka Brytania (npower, Atlantic Electric & Gas)
Irlandia (NIE, Energia)
Australia (Alinta , TRU Energy, AGL, OEAM, Energy Australia – International Power)
Kanada (Hydro Ottawa, EnWin)
USA (PG&E, TXU, REC, Peoples Energy, Nicor Gas, Catalyst Energy, Cobb Energy,
SMECO)
• Singapore (PowerSeraya)
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Oracle Utilities Global Business Unit
Informacje ogólne
• Firma SPL powstała w 1968 roku – od stycznia 2007: Oracle Utilities Global
Business Unit
Wsparcie = 7 x 24 x 365
• Centrala w
San Francisco
Londyn
• Główne biura:
Minneapolis
Moscow
Moskwa
Toronto
•
•
•
•
•
•
Chicago
Londyn
Morristown
Melbourne
Paryż
Sydney
Chicago
San Francisco
Head
Centrala
Quarters
• 230+ klientów
w 23 krajach świata
• Ponad 1 100 konsultantów
wdrożeniowych
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential
Morristown, NJ
Warszawa
Paryż
Atlanta
Hong Kong
Manila
Singapore
Sã o Paulo
Sydney
Johannesburg
Melbourne
Centrum rozwoju oprogramowania
© 2008 Oracle Corporation – Proprietary and Confidential