Nowe przepisy dla planujących budowę domu

Transkrypt

Nowe przepisy dla planujących budowę domu
Nowe przepisy dla planujących budowę domu
Poniedziałek, 16 Lipiec 2012 10:22
Od kwietnia tego roku obowiązkowym elementem projektu budowlanego, również domu
jednorodzinnego, jest charakterystyka energetyczna. Co to oznacza dla przyszłych inwestorów
budujących?
– Projektowana charakterystyka budynku, sporządzana przez architektów, w trakcie
przygotowywania projektu, pozwala jeszcze na tym etapie dokonać zmian i poprawić
efektywność energetyczną obiektu. Jest kompletem informacji na temat właściwości
energetycznych poszczególnych elementów budynku. Na jej podstawie możemy wnioskować o
potencjalnych kosztach eksploatacji. Przy dzisiejszym wzroście cen energii staje się to coraz
częściej argumentem decydującym o zakupie i realizacji danego projektu domu. – podkreśla
architekt z Pracowni Architektonicznej Archipelag.
1/3
Nowe przepisy dla planujących budowę domu
Poniedziałek, 16 Lipiec 2012 10:22
Wymagana
Projektowana
przegród,
przygotowania
poszczególnych
jakim
metodologii
wydania
dane
przystapieniem
zpowinny
charakterystyki
świadectwa
okien,
jest
obliczania
charakterystyka
odpowiadać
ciepłej
do
wwartości
sprawności
momencie
użytkowania
energetycznego.
wody
charakterystyki
znajdą
parametrów
budynki
użytkowej.
i składania
mocy
się
energetyczna
budynku.
wsłuszne,
systemu
iświadectwie
ich
energetycznych
energetycznej
Jeżeli
Zawarte
pozwolenia
usytuowanie.
grzewczego,
podczas
jest
zawiera
energetycznym,
integralną
niej
na
budynków,
dane
budowy
Wykonuje
są
oraz
budowę
również
wentylacyjnego
techniczne
spełnienia
częścią
do
która
się
wymaganym
informacje
nastąpią
odpowiedniego
projektu
ją stanowi
warunków
dotyczące
naprzepis
podstawie
i zmiany
instalacji
budowlanego.
dotyczące
podstawę
przed
technicznych,
izolacyjności
urzędu.
w
projekcie
do
-nic.
energetycznej
tego
najwięcej.
Do–wprowadzenia
typu
komentuje
budynków.
Dla
już
nie
Piotr
budujących
dotyczył
zmiany
Jest
Pawlak,
todomów
rozporządzenia,
o
lub
tyle
Energy
posiadających
jednorodzinnych.
Design
że
przepis
Center
towpozwolenia
właśnie
dotyczący
Od
ROCKWOOL
kwietnia
domów
nanie
projektowanej
budowę
wymagane
jednorodzinnych
Polska.
jest
charakterystyki
ten
to
buduje
również
nie
zmienia
siędla
-Pawlak.
efektywności
idzie,
projektowania.
świadectwa
zmianach
niższych
wystawiane
wprowadzenie
pojawiają
Wymóg
możliwości
kosztów
projektowanej
się
zapewniających
energetycznego,
po
energetycznej
dopiero
korzystnych,
Można
zakończeniu
poprawy
eksploatacji, za
wręcz
charakterystyki
wiele
jego
osiągnięcie
opłacalnych
budynku
budowy,
powiedzieć,
ponieważ
lat,
standardu w sposób
podczas
jedynie
lepszych
daje
energetycznej
zmian
że
najbardziej
energetycznego
wymiany
znaczenie
inwestorowi
podsumowuje
przed
jest
parametrów
już
rozpoczęciem
instalacji
opłacalny.
to
za
tego
krok
szansę
późno,
bezkosztowo
stan
dokumentu
energetycznych
iwbudowa
kapitalnych
stronę
Świadectwo
na
budynku,
asprawie
jego
kolejne
reakcję
informacji
budowy,
jest
jeszcze
wtedy,
remontów
dobre
iwiększe
energetyczne,
decyzję
– anim
aw
na
okazje
gdy
co
efekcie
etapie
temat
niż
za
o
–na
dodaje
tym dla
Efektywność
Ministerstwa
energetycznej
Finansów.
energetyczna,
Urząd
do
będąca
prawa
zablokował
polskiego.
priorytetem
wdrożenie
dla
unijnych
dyrektywy
ekspertów,
w
nie
charakterystyki
jest
niestety
energetycznie
nawet
Tymczasem
w krótkim,
odpowiednio
budynków
kilkuletnim
jest
przeprowadzona
czasie.
ekonomicznie
–jeszcze
podsumowuje
opłacalna,
modernizacja
Pawlak.
a
poniesione
lub
koszty
efektywnych
mogą
się
zwrócić
2/3
Nowe przepisy dla planujących budowę domu
Poniedziałek, 16 Lipiec 2012 10:22
3/3

Podobne dokumenty