Dodatkowe informacje dotyczące samochodu Renault Master

Transkrypt

Dodatkowe informacje dotyczące samochodu Renault Master
Dodatkowe informacje dotyczące samochodu Renault Master
Samochód dotychczas w bieżącej eksploatacji, przewozi osoby z niepełnosprawnościami
do placówek Stowarzyszenia. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego
standardu bezpieczeństwa przewożonych osób, na bieżąco dokonywano napraw i
niezbędnych planowych przeglądów. Najważniejsze naprawy i wymiany elementów
dokonane w ostatnich 3 latach do dnia dzisiejszego dotyczyły:





zawieszenia,
rozrządu,
układu hamulcowego,
skrzyni biegów
bieżący przegląd eksploatacyjny (filtry, olej).
dokonywano wszystkich

Podobne dokumenty