Szanowni Państwo – Przedstawiamy Specjalny Program

Transkrypt

Szanowni Państwo – Przedstawiamy Specjalny Program
Szanowni Państwo – Przedstawiamy Specjalny Program Ubezpieczeniowy
dla BUFU DAMO - GRUPA OTWARTA
Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są:
Ochrona Życia
Śmierć W Wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Śmierć W Wyniku Wypadku
Śmierć W Wyniku Zawału Serca Lub Udaru Mózgu
Śmierć Naturalna
Ochrona Zdrowia
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku wypadku
Wystąpienie Poważnego Zachorowania
u Ubezpieczonego- Wariant Rozszerzony – 27 chorób
Operacje Ubezpieczonego
Pobyt w Szpitalu: Teren RP, UE, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii,
Japonii, Monako, Szwajcarii, Watykanu, Islandii, Norwegii, San Marino,
Korei Południowa
POBYT Ubezpieczonego NA OIOM
Pobyt Ubezpieczonego W Szpitalu Z Tytułu Wypadku
(od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go dnia)
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu– Z Tytułu Choroby
Ochrona Zdrowia i Życia Rodziny
Śmierć Małżonka W Wyniku Wypadku
Śmierć Małżonka Naturalna
Śmierć Dziecka, Naturalna – bez górnej granicy
Poważne Zachorowanie Dziecka – 8 chorób
Śmierć noworodka – od 23 tygodnia ciąży do 1 roku życia
Osierocenie dziecka – do 25 roku życia
Śmierć Rodziców
Śmierć Teściów
Urodzenie Dziecka
ASSISTANCE MEDYCZNY Świadczenia dla Małżonka Ubezpieczonego
Transport medyczny do placówki medycznej
Transport medyczny z placówki medycznej do innej placówki medycznej
Transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania
Wizyta lekarska
Wizyta pielęgniarki
Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
Opieka domowa po hospitalizacji
Wysokość Świadczeń
150 000 PLN
100 000 PLN
100 000 PLN
50 000 PLN
400 PLN-za 1%
40 000 PLN-za 100%
8 750 PLN
Kwota bazowa:
2 500 PLN
TAK
1 000 PLN
wypłata jednorazowa
140/70 PLN/DZIEN
75 PLN/DZIEN
25 000 PLN
12 500 PLN
5 000 PLN
5 000 PLN
4 000 PLN
5 000 PLN
1 400 PLN
1 400 PLN
1 000 PLN
PAKIET ROZSZERZONYDo Wysokości OWU
Łącznie do 1 000,00 PLN
Łącznie do 1 000,00 PLN
Łącznie do 1 000,00 PLN
Łącznie do 1 000 PLN
Łącznie do 300,00 PLN
Łącznie do 1 000,00 PLN
Po pobycie min. 5 dni w szpitalu –
do 72 godzin
Całodobowa opieka pielęgniarki w szpitalu
Łącznie do 1 000,00 PLN
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
do 3 dni
Przewóz dzieci, osób niesamodzielnych w towarzystwie osoby uprawnionej do
TAK – koszt biletów
opieki
Przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi, osobami
TAK – koszt biletów
niesamodzielnymi
Pomoc psychologa
Łącznie do 1 600,00 PLN
Zdrowotne usługi informacyjne
TAK
SKŁADKA
55 PLN

Podobne dokumenty