Lekcja 1.1. Temat: Przeszukiwanie zasobów internetowych

Transkrypt

Lekcja 1.1. Temat: Przeszukiwanie zasobów internetowych
Lekcja 1.1.
Temat: Przeszukiwanie zasobów internetowych – ćwiczenia praktyczne.
Cele lekcji:
Główny: umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji zawartych w Internecie.
Pomocnicze:
- umiejętność analizowania treści zadań określonych w ćwiczeniu,
- umiejętność zadawania zapytań na GOOGLE.PL,
- umiejętność filtrowania danych zawartych w Internecie,
- umiejętność kopiowania i wklejania informacji,
- umiejętność komunikowania się w sieci Internetowej.
Przebieg lekcji:
1. Zapoznanie się z celami lekcji.
2. Wczytanie z płyty lub strony Internetowej pliku: 1.2.4.wyszykiwanie.dotx
3. Wypełnienie pliku informacjami pobranymi z Internetu.
4. Wypełniony plik należy wysłać na adres wskazany przez nauczyciela w terminie do 5 dni po
odbytych zajęciach.
Ocenianie: ocenie podlega zawartość informacji w pliku oraz sposób ich zapisu.

Podobne dokumenty