Echo2 06 4-page Polish a4.indd

Komentarze

Transkrypt

Echo2 06 4-page Polish a4.indd
iTera Ciągłość pracy systemów
„Echo² High Availability
pozwoliło nam
utrzymać ciągłość pracy
systemów niezbędnych
dla funkcjonowania
naszej firmy po przejściu
huraganu Katrina.”
Deneace Williams,
Kierownik Zespołu Operacyjnego,
Kasyna „Wyspa Capri”
Biloxi, Mississippi, USA
Echo High Availability
2
Pewne
Proste w użyciu
Na każdą kieszeń
TM
Następna generacja rozwiązań zapewniających wysoką
dostępność systemów iSeries
Minęły czasy, kiedy szybkie odzyskiwanie danych aż do ostatniej zakończonej
transakcji było zarezerwowane tylko dla najbogatszych ośrodków informatycznych.
Dzisiaj z oszałamiającej ciągłości w biznesie, jaką zapewnia wykorzystanie narzędzia
do zapewniania wysokiej dostępności (ang. high availability, HA) systemów
iSeries, może skorzystać każda firma — od najmniejszej do największej. Wiele osób
odpowiedzialnych za strategię wznawiania działalności firmy po katastrofie uważa,
że nie ma wystarczającego budżetu, by skorzystać z narzędzi zapewniających wysoką
dostępność systemów; nasza oferta pokazuje, że wcale tak nie jest!
Echo² zostało tak pomyślane, by stało się najbardziej ekonomicznym produktem
zapewniającym wysoką dostępność systemów na rynku…
ale w tak krytycznej dziedzinie, niski koszt to nie wszystko. Takie narzędzie musi być solidne i niezawodne, łatwe
w użyciu, a przede wszystkim zapewniać szybkie przywrócenie działania firmy po katastrofie. Inwestycja musi się
szybko zwrócić dzięki skróceniu czasu przestojów. Echo² zawiera w sobie wszystkie te cechy w najwyższym stopniu:
jest solidnym, niezawodnym i sprawdzonym laureatem nagród idealnie pasującym do budżetu każdej firmy.
Bazuje na zdalnym kronikowaniu —
technologii firmy IBM
Firma IBM wykazała, że zdalne kronikowanie (ang. remote journaling) przekazuje informacje do systemów zapasowych dużo
wydajniej niż własne metody używane przez niektórych dostawców.
iTera była pierwszym dostawcą rozwiązań zapewniających wysoką
dostępność systemów informatycznych, które zostały stworzone
w oparciu o tę technologię. Klienci dostrzegli zalety tego
rozwiązania i wkrótce setki użytkowników zmieniło dotychczasowe
narzędzia na produkty firmy iTera, by skorzystać z radykalnego
zwiększenia wydajności i niezawodności systemów.
Inni dostawcy także zaczęli w różny sposób korzystać ze zdalnego
kronikowania. Istotne jest jednak, czy technologia ta jest podstawą
pomysłu na dany produkt, czy tylko została dodana do gotowego
narzędzia. Jak pokazują poniższe diagramy, kiedy zdalne kronikowanie jest tylko dodatkiem do starszych rozwiązań, korzyści
z jego wykorzystania mogą być poważnie ograniczone przez
przyjętą wcześniej architekturę, gdyż to ona decyduje
o efektywności uzyskiwania informacji z wpisów kroniki
i umieszczania ich w bazach danych.
Architektura bazująca na zdalnym kronikowaniu
System
źródłowy
Zadanie
pozyskiwania i
zatwierdzania
danych (Echo2)
System
docelowy
Interfejs maszynowy (MI)
Plik 1
Kronika
Zdalne
kronikowanie
Plik 2
Odbiorca 1
iTera tworząc Echo² nie musiała
martwić się o przekazywanie
danych pośrednich. W tej
architekturze dane są sprawnie
przesyłane dzięki jednemu
procesowi, który szybko zbiera je
z kroniki i przenosi bezpośrednio
do właściwych obiektów.
Plik 3
Odbiorca 2
Plik 6
Plik 4
Odbiorca 3
Plik 5
Architektura z dodanym wtórnie zdalnym kronikowaniem
System
źródłowy
System
docelowy
Zadanie
pozyskiwania
zmian
przestarzałymi
metodami
Potencjalne miejsca
wystąpienia
awarii
Zadanie
zatwierdzania
danych 1
Zadanie
zatwierdzania
danych 2
Zadanie
zatwierdzania
danych 3
Interfejs maszynowy (MI)
Listy przestrzeni użytkownika, po 4 – 16 MB każda
Zdalne
kronikowanie
Plik 1
Kronika
operacje wejścia/wyjścia na dysku
Plik 2
Odbiorca 1
Plik 3
Odbiorca 2
Plik 6
Plik 4
Odbiorca 3
Te dane mogą być utracone
Plik 5
W wielu starszych architekturach
do przekazywania danych
pośrednich służą przestrzenie
użytkownika (ang. user spaces),
znane także jako przestrzenie
dziennika (ang. log spaces).
Jeśli zostało do nich wtórnie
dodane korzystanie ze zdalnego
kronikowania, to wszystkie
zebrane dane muszą być
przekazane za pośrednictwem
tych przestrzeni, co powoduje
zwiększenie ryzyka utraty danych
w razie awarii systemu
i zwiększenie obciążenia
procesora. Zazwyczaj do
wykonania tej dodatkowej pracy
potrzebny jest wielowątkowy
proces przenoszenia danych.
Niezawodne przełączanie = szybki zwrot inwestycji
Narzędzia zapewniające wysoką dostępność systemów muszą dawać użytkownikowi
pewność, że w razie awarii praca chronionych systemów zostanie przywrócona szybko,
niezawodnie i automatycznie. Jeśli przełączenie systemów jest skomplikowane
lub ryzykowne, nikt go nie przetestuje, nie wykorzysta do zapobiegania planowanym
przestojom, a co gorsza nie będzie nawet wiadomo, czy w razie awarii lub katastrofy
cenne dane rzeczywiście będą bezpieczne. Intuicyjne i samodzielne działanie Echo²
bazujące na zdalnym kronikowaniu oraz doskonałe szkolenia oferowane przy wdrożeniu
dają tak bardzo potrzebną pewność. Dzięki nim użytkownik może dokonywać przełączeń
systemów często i szybko, a przede wszystkim bez żadnego ryzyka. Ograniczenie czasu
przerw w działaniu systemu oraz skrócenie przygotowań do nich jest podstawowym
źródłem szybkiego zwrotu tej inwestycji.
Lider w tworzeniu inteligentnych rozwiązań
„Echo² naprawdę
działa automatycznie
i samo rozwiązuje
napotkane problemy.”
Automatyzacja nie tylko zwiększa niezawodność, ale również zapewnia znaczną
oszczędność czasu. Ze względu na samodzielność Echo² większość użytkowników poświęca
na monitorowanie i zarządzanie swoimi systemami tylko kilka do kilkunastu minut dziennie.
Od samego początku iTera zadbała, by Echo² zawierało funkcje, dzięki którym może się ono
samodzielnie konfigurować, nadzorować swoją pracę i rozwiązywać napotkane problemy.
To właśnie iTera stworzyła pierwszy skryptowy proces automatycznego przełączania
i pierwszy proces automatycznego wykrywania i korygowania rozsynchronizowanych
obiektów. Teraz iTera przenosi automatyczne rozwiązywanie takich problemów
Tim Jensen,
Starszy Programista/Analityk
Great Plains Communications,
Blair, Nebraska, USA
na całkowicie nowy poziom dzięki swojej przełomowej technologii CACHe² (ang. Concurent
Audit Concurent Heal Echo² — równoległy audyt i naprawa). Ten wyjątkowy proces
wykrywa i rozwiązuje w czasie rzeczywistym problemy związane z integralnością danych
na poziomie rekordu, eliminując w ten sposób potrzebę synchronizacji całych obiektów.
W rezultacie brak integralności danych jest szybko naprawiany przy znacznym ograniczeniu
liczby operacji dyskowych i wykorzystania przepustowości łącz. CACHe² po raz kolejny
potwierdza pozycję lidera, którą firma iTera od lat utrzymuje w zakresie innowacyjności
i niezawodności narzędzi wspierających wysoką dostępność systemów informatycznych.
Echo² sprawdza się w każdym środowisku
Replikacja w ramach pojedynczego serwera
Replikacja jeden do wielu
HSL
Partycja A
Internet
Partycja B
Napęd
taśmowy
Echo² działa znakomicie
w każdym środowisku,
bez względu na jego
wielkość czy typ. Z tego
powodu nie ma w ofercie
jego wersji okrojonej.
Echo² zapewnia wysoką
dostępność systemów
zarówno małych czy
średnich firm jak i wielkich
korporacji.
Lokalny system
zapasowy dla failover
i hurtowni danych
System
produkcyjny
Replikacja jeden do jednego
HSL, sieć
lub internet
Zdalny system
zapasowy
dla potrzeb DR
HSL, sieć lub
internet
Napęd
taśmowy
Replikacja wiele do jednego
System
produkcyjny
Napęd
taśmowy
System
zapasowy
Internet
Replikacja dwukierunkowa
HSL
lub sieć
HSL, sieć
lub internet
Partycja A
System
produkcyjny w
lokalizacji A
Partycja A
Partycja B
System
produkcyjny
w lokalizacji B
Internet
Partycja B
Internet
Napęd
taśmowy
System
produkcyjny
System
testowy
Napęd
taśmowy
System
produkcyjny
w lokalizacji C
System
zapasowy
System
produkcyjny
Napęd taśmowy w lokalizacji D
Echo² High Availability w skrócie
Bazuje na zdalnym kronikowaniu — technologii firmy IBM
● Od samego początku tak pomyślane, by wykorzystać technologię
zdalnego kronikowania. Dzięki temu nie potrzebuje przestrzeni
użytkownika ani przestrzeni dziennika (ang. user and log spaces),
co daje większą niezawodność i zmniejszenie obciążenia procesora
● Zintegrowane z bardzo wydajnym procesem pozyskującozatwierdzającym firmy iTera
Samo radzi sobie z napotkanymi problemami
● Szybkie i proste w zarządzaniu (zwykle poświęca się mu od 5 do 20 minut
dziennie)
● Unikalna technologia CACHe² automatycznie wykrywa
niezsynchronizowane obiekty i naprawia je na poziomie rekordu
Pełna automatyzacja działania
● Pełna automatyzacja działania
● Funkcje automatycznego zarządzania zapewniają płynne, niezawodne
przełączenia oraz pozwalają na sprawne wdrożenie i umożliwiają szybkie
nauczenie się jego obsługi
● Replikacja nowych, zmienionych i usuniętych obiektów przebiega
automatycznie
Monitorowanie wszystkich krytycznych obiektów
● Replikacja w czasie rzeczywistym: programów, obszarów danych,
kolejek danych, systemu plików IFS, profili użytkownika, konfiguracji
urządzeń, plików buforowych (ang. spool files), wyzwalaczy i ograniczeń
zdefiniowanych w bazie danych, kolejek WebSphere MQ i innych
● Obsługuje również duże obiekty
Żeby podjąć dobrą decyzję
warto poznać opinię
użytkowników WSZYSTKICH
narzędzi do zapewniania
wysokiej dostępności
O co warto zapytać?
● Czy występują problemy
z zachowaniem synchronizacji
obiektów?
● Czy oprogramowanie
samodzielnie radzi sobie
z problemami na poziomie
rekordu?
● Ile czasu dziennie zajmuje
monitorowanie i obsługa
oprogramowania?
● Czy procedura przełączania jest
testowana co kwartał
jak zaleca IBM?
● Czy oprogramowanie jest łatwe
w użyciu?
● Jak długo zwracała się
inwestycja?
● Czy wsparcie udzielane
przez dostawcę jest
na zadowalającym poziomie?
Łatwe i niezawodne przełączanie
● Ponieważ obiekty są cały czas synchronizowane, a opóźnienia
synchronizacji zdarzają się rzadko, przełączenia są bardziej niezawodne
● Dzięki automatyzacji i wykorzystaniu skryptów przełączenia są szybsze
i rzadziej sprawiają problemy
Szybka, łatwa instalacja
● Instalacja i konfiguracja wraz z uruchomieniem replikacji zajmuje
zaledwie kilka godzin
przedstawiciel w Polsce:
Talex S.A.
e-mail: [email protected]
WWW: www.talex.pl
● Po instalacji na systemie produkcyjnym Echo² automatycznie zainstaluje
się na systemie zapasowym
telefon: 0 (61) 827 5500
● Przy instalacji za pośrednictwem sieci obiekty są szybko replikowane,
co zmniejsza potrzebę ręcznego zarchiwizowania i odtworzenia danych
telefon w USA:
+001 801-799-0300
Solidna replikacja systemu plików IFS
● Replikacja systemu plików IFS na poziomie obiektu i rekordu
● Zintegrowane i łatwe w użyciu funkcje audytowania i monitorowania IFS
● Wydajna replikacja dużych obiektów DLO oraz IFS
● Możliwość pracy z dużymi wolumenami transakcji
IBM Redbook: Striving for Optimal Journal Performance on DB2 Universal Database
for iSeries, Rozdział 6. Dokument ten można znaleźć na stronie
www.redbooks.ibm.com/Redbooks.nsf/redbooks/
1
©2001—2006 iTera Incorporated
IBM, eServer, i iSeries są znakami towarowymi firmy IBM. Wszystkie pozostałe marki są znakami
towarowymi odpowiednich firm. Zdjęcia komputerów iSeries oraz i5 dzięki uprzejmości firmy IBM.
Nieautoryzowane użycie zabronione.
REV 07/06
Dodatkowe informacje:
e-mail: [email protected]
WWW: www.iterainc.com

Podobne dokumenty