Jak zadbać o wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej?

Transkrypt

Jak zadbać o wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej?
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
Jak zadbać o wizerunek firmy w sytuacji kryzysowej?
Bydgoszcz, 27.06.2016r
1. Potencjalne źródła kryzysów.
2. Zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
3. Najczęstsze błędy popełniane w kryzysie w różnych branżach.
4. Tworzenie wytycznych do opracowania procedury kryzysowej.
5. Budowanie zespołu i zasady działania sztabu kryzysowego.
6. Ścieżki kontaktu w obszarze komunikacji kryzysowej.
7. Specyfika i oczekiwania interesariuszy w sytuacji kryzysowej
8. Procedury postępowania z wykorzystaniem opracowanych wytycznych

Podobne dokumenty