008 Starożytna Grecja w dobie kultury minojskiej i

Transkrypt

008 Starożytna Grecja w dobie kultury minojskiej i
008 Starożytna Grecja w dobie kultury minojskiej i
mykeńskiej
Test wielokrotnego wyboru
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na każde pytanie.
1. Na jakich regionach skupiła się cywilizacje Grecji w II i I tysiącleciu p.n.e.?
a)
b)
c)
w dolinie Dramy
na wyspach Dorydy
w południowej części Półwyspu Bałkańskiego
2. Na jakich terenach Grecji była możliwa hodowla zwierząt i uprawa roślin pierwszych osadników
na Grecji?
a)
b)
c)
w Tesalii
w Attyce
na Wyspach Jońskich
3. Co przyczyniło się do zasiedlania nowych terenów Grecji?
a)
b)
c)
wojny
żegluga
poszukiwania surowców naturalnych
4. Jakie surowce wydobywano na terenie Grecji?
a)
b)
c)
brąz
srebro
złoto
5. Na jakie lata przypada okres minojski?
a)
b)
c)
3000-1400 lat p.n.e.
3000-1300 lat p.n.e.
3000-1200 lat p.n.e.
6. Co pozostawił po sobie okres minojski?
a)
b)
c)
pałac w Knossos
malowidła ścienne w budynkach
nic wartego uwagi
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
7. Co zawdzięcza się minojczykom?
a)
b)
c)
pismo linearne typu A
pismo linearne typu B
alfabet
8. Czym zajmowali się minojczycy?
a)
b)
c)
wyrobem naczyń ceramicznych
wyrobami ze złota
handlem na dalekie odległości
9. Kiedy zaczęła upadać kultura minojska?
a)
b)
c)
ok. XV w. p.n.e.
podczas panowania Achajów
podczas panowania Dorów
10. Gdzie w Grecji znajdował się gród Achajów?
a)
b)
c)
na Krecie
w Mykenach
w północno-wschodniej części Peloponez
11. W jakich latach panował okres mykeński?
a)
b)
c)
1400-1100 p.n.e.
1600-1100 p.n.e.
1800-1200 p.n.e.
12. Gdzie, w starożytnej Grecji osiedlili się Dorowie?
a)
b)
c)
na Półwyspie Chalcydyckim
na Krecie
na Peloponezie
13. Arystokraci
a)
b)
c)
wyodrębnili się wśród Dorów
zamieszkali Hellady
opanowali tereny Tesalii
14. Jakie miasta-państwa należą do najbardziej znanych polis?
a)
Argos
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl
b)
c)
Kreta
Sparta
15. Polis to:
a)
b)
c)
miasto otoczone murem
agora, czyli rynek, gdzie odbywały się różne decyzje polityczne
to miasto z przyległymi obszarami wiejskimi
Test pochodzi z zasobów edukacyjnych serwisu Szkolnictwo.pl

Podobne dokumenty