Informator dla maturzystów

Transkrypt

Informator dla maturzystów
Informator
dla maturzystów
- zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2015/2016
Białystok, styczeń 2015
Politechnika
Białostocka?
Dlaczego
www.pb.edu.pl
Czy wiesz, że w uczelni technicznej możesz konstruować łaziki marsjańskie, protezy,
projektować miasta lub tworzyć programy na użytek firm? Takie możliwości dają
Ci studia na Politechnice Białostockiej. Od architektury i urbanistyki poprzez budownictwo, elektrotechnikę, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, leśnictwo
po zarządzanie i inżynierię produkcji – Politechnika Białostocka prowadzi kształcenie na atrakcyjnych kierunkach studiów pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) stacjonarnych i niestacjonarnych, które możesz kontynuować na prowadzonych tu studiach drugiego stopnia.
Jeśli interesujesz się innowacyjnymi technologiami, chciałbyś zdobyć ciekawy
zawód i studiować w mieście o szczególnej atmosferze – wybierz studia na Politechnice Białostockiej!
Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej
Polski. Mamy 65-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy
tysiące studentów, którzy utrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami.
Popularność naszej Uczelni wynika zarówno z doskonałych warunków lokalowych
(kampus w centrum miasta, własne akademiki), jak również z oferty dydaktycznej, którą dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Poza studiowaniem oferujemy
wiele możliwości angażowania się w życie Uczelni oraz stwarzamy niepowtarzalną
szansę osobistego rozwoju. Nasi studenci korzystają z programu międzynarodowej
wymiany Erasmus+, który umożliwia wyjazd do ponad 120 ośrodków akademickich w Europie.
2
Uczelnia
Siłą naszej Uczelni są kreatywni studenci, którzy w Politechnice Białostockiej realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają
laury w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w dziedzinie informatyki,
architektury, budownictwa, mechaniki, elektroniki czy zarządzania.
www.pb.edu.pl
kosmicznych
możliwości
Hyperion
Zbudowany przez studentów Wydziału Mechanicznego łazik marsjański Hyperion
2 w 2014 roku wygrał prestiżowe zawody University Rover Challange w Stanach
Zjednoczonych. Była to już trzecia wygrana drużyny z Politechniki Białostockiej
w tych zawodach. W 2011 roku triumfował łazik Magma 2, natomiast w 2013 roku
konkurentów zdeklasował robot marsjański Hyperion – zdobywając 493 punkty
na 500 możliwych – ustanowił absolutny rekord punktowy zawodów. Budowa mistrzowskich łazików Hyperion 2 i Hyperion była finansowana z ministerialnego programu „Generacja Przyszłości”.
3
PHOBOS
www.pb.edu.pl
4
Drużyna We Code For Food z Wydziału Informatyki trzykrotnie startowała w największym światowym konkursie technologicznym Microsoft Imagine Cup. Dwukrotnie wygrywała w krajowych finałach konkursu. W 2013 roku ich projekt Smart
Farm do zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym był najlepszy w kategorii World
Citizenship. W 2014 r. nasi informatycy pokonali konkurentów w kategorii Innovation oraz z tytułem drużyny narodowej reprezentowali Polskę w półfinałach światowych konkursu. Wygraną zapewnił im projekt pod nazwą Phobos, który otwiera
nową, innowacyjną drogę do leczenia fobii. Zespół został także laureatem Podlaskiego Akceleratora Innowacji 2012 oraz Akademickiego Konkursu Przedsiębiorczości „Mój Pomysł, Mój Biznes” w 2014 roku.
BOLID FORMUŁY STUDENT
www.pb.edu.pl
Drużyna studentów Wydziału Mechanicznego Cerber Motor Sport buduje bolidy,
z którymi startuje na międzynarodowych zawodach Formula Student. W 2013 r.
z CMS-01 studenci wystartowali na torach w Niemczech i na Węgrzech. W klasyfikacji światowej znaleźli się na 1. miejscu wśród polskich zespołów. W 2014 r.
z nowym i ulepszonym pojazdem CMS-02 drużyna wystartowała m.in. na torze
Silverstone w zawodach Formula Student w Wielkiej Brytanii.
5
RECON
www.pb.edu.pl
6
Zespół studentów z Koła Naukowego Elektroników zdobył drugą nagrodę w prestiżowym konkursie International Contest of Application in Nano-micro Technology
(iCAN) rozgrywanym w japońskim mieście Sendai. Ich projekt RECON składa się
z robota, który potrafi dotrzeć do niebezpiecznych i trudno dostępnych miejsc oraz
systemu teleinformatycznego do obserwowania środowiska naturalnego. Projekt
trafia w najnowsze trendy w elektronice, telekomunikacji i robotyce; wygrał także
konkurs Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej na najlepszą pracę z zakresu
aplikacji mikrosystemów i czujników.
OFERTA
www.pb.edu.pl
REKRUTACYJNA
7 wydziałów
27 kierunków i stopnia
19 kierunków II stopnia
7
Wydział
Architektury
www.pb.edu.pl
architektura i urbanistyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe).
Absolwent kierunku architektura i urbanistyka może podjąć zatrudnienie w pracowniach
planistycznych i architektonicznych, w firmach budowlanych, administracji i nadzorze
budowlanym.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
architektura wnętrz
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe).
Absolwent kierunku architektura wnętrz może samodzielnie wykonywać projekty wystaw,
mebli, wystroju i wyposażenia wnętrz mieszkalnych, sakralnych i użyteczności publicznej.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
grafika
Studia licencjackie, I stopnia 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne
(wieczorowe).
Absolwent kierunku grafika jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, firmach
reklamowych oraz w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.
8
Wydział
www.pb.edu.pl
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
architektura krajobrazu
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku architektura krajobrazu przygotowany jest do projektowania i urządzania zieleni w otoczeniu budowli inżynierskich oraz komponowania krajobrazu miejskiego
i krajobrazu otwartego.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
biotechnologia
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w tych dziedzinach przemysłu, które wykorzystują bioprocesy, np.: w przemyśle chemicznym, spożywczym, w nowoczesnych laboratoriach kontrolnych, diagnostycznych i badawczych wykorzystujących metody biotechnologiczne i biochemiczne oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.
budownictwo
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektu
budowlanego, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
9
ekoinżynieria
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
www.pb.edu.pl
Absolwent kierunku ekoinżynieria może podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, w organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach, w instytucjach zajmujących się gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową, firmach konsultingowych,
instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska.
gospodarka przestrzenna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć zatrudnienie w pracowniach
projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz innych
firmach otoczenia biznesu.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna jest przygotowany do organizowania
i prowadzenia różnorodnych przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa.
inżynieria środowiska
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku inżynieria środowiska może pracować w zawodach związanych z projektowaniem lub wykonawstwem z zakresu zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków,
ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
10
Wydział
www.pb.edu.pl
elektryczny
ekoenergetyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku ekoenergetyka może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zamujących
się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych oraz w zakładach związanych
z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Będzie też specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych, zagadnień ekonomicznych i zarządzania, związanych z działalnością gospodarczą, krajowych i europejskich
regulacji prawnych oraz norm w zakresie energetyki oraz krajowego i europejskiego systemu kompetencji i uprawnień zawodowych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału Mechanicznego znajdą się również studia II stopnia na tym kierunku.
elektronika i telekomunikacja
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja może podjąć pracę w gałęziach
gospodarki wykorzystujących możliwości współczesnych systemów elektronicznych i teleinformatycznych, biurach projektowych, zakładach produkcji sprzętu kontrolno-pomiarowego, u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w bankowości, administracji,
szpitalach, szkolnictwie zawodowym a także w małych przedsiębiorstwach, które prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego oraz tworzenia i administrowania sieci teleinformatycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
11
el ektrotechnika
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
www.pb.edu.pl
12
Absolwent kierunku elektrotechnika jest zatrudniany m.in. w przemyśle do obsługi i utrzymania w ruchu zautomatyzowanych systemów i urządzeń produkcyjnych, układów zasilania energią elektryczną, eksploatacji i wykonawstwa w energetyce zawodowej, w biurach
projektowych, w przedsiębiorstwach produkujących zautomatyzowane układy napędowe
i układy przekształcania energii elektrycznej oraz przemysłowe układy sterowania wykorzystujące technikę mikroprocesorową a także w przedsiębiorstwach projektujących i produkujących systemy oświetleniowe.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
Wydział
www.pb.edu.pl
informatyki
informatyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Studia pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności inżynierskich z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz systemów informatycznych. Absolwent dobrze zna zasady
budowy współczesnych systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Posiada umiejętność programowania w wielu nowoczesnych
językach oraz zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną
pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie algorytmów i struktur danych, sztucznej inteligencji, systemów mobilnych, internetowych i rozproszonych, zarządzania projektami informatycznymi, grafiki komputerowej oraz multimediów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, administracją i wdrażaniem systemów informatycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
informatyka i ekonometria
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria mają możliwość wykonywania większości
zawodów związanych z informatyką i jej zastosowaniami w szeroko pojętym biznesie, w tym
w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych oraz firmach informatycznych. Absolwenci dysponują kompetencjami niezbędnymi do wykonywania zawodu programisty, projektanta oprogramowania na potrzeby biznesu, analityka systemów informacyjnych, specjalisty ds. internetu i technologii multimedialnych, menadżera baz danych,
analityka finansowego, specjalisty ds. obsługi systemów informatycznych obsługujących
księgowość i wspomagających decyzje zarządcze. Kompetencje w zakresie projektowania i wytwarzania programowania są w pełni zgodne z umiejętnościami absolwentów
kierunku informatyka.
13
Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku informatyka
prowadzonym przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.
matematyka / matematyka stosowana1
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
www.pb.edu.pl
Absolwent kierunku matematyka/matematyka stosowana2 może pracować w różnych
przedsiębiorstwach i instytucjach, takich jak banki i inne instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe i firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania na specyficzne potrzeby.
Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent tego kierunku może również znaleźć
zatrudnienie w szkołach jako nauczyciel matematyki i informatyki.
W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody MNiSW, znajdą się również studia II stopnia na tym
kierunku.
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja prowadzona będzie na kierunek matematyka stosowana, studia inżynierskie, 3,5 letnie.
1
14
Wydział
www.pb.edu.pl
mechaniczny
automatyka i robotyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Umie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego. Posiada wiedzę niezbędną do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania
systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
edukacja techniczno-informatyczna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Absolwent ma wiedzę z zakresu informatyki użytkowej oraz materiałoznawstwa, budowy,
wytwarzania i eksploatacji maszyn. Umie kierować zespołami wykonującymi zadania zlecone, zakładać małe i średnie przedsiębiorstwa i zarządzać nimi. Absolwent przygotowany jest do administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji
gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz bankowości.
inżynieria biomedyczna
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent ma wiedzę z zakresu konstrukcji medycznych, informatyki medycznej, biomechaniki i inżynierii biomateriałów. Umie korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Jest przygotowany do współpracy z lekarzami
15
w zakresie wspomagania komputerowego w medycynie, integracji, eksploatacji, obsługi
i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wytwarzania
wyrobów medycznych.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
mechanika i budowa maszyn
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
www.pb.edu.pl
Absolwent ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia i praktycznego wykorzystania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych (CAD).
Ma opanowaną umiejętność wykorzystania oprogramowania CAE w zagadnieniach
obliczeń konstrukcji inżynierskich. Jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania
z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie. Może podjąć pracę
w przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się szeroko rozumianym projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
systemy mechatroniczne i materiały/mechatronic
systems and materials – studia w języku polskim i angielskim
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne.
Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia integracji w mechatronice. W trakcie studiów zdobywa umiejętności specjalistyczne konieczne
do zrozumienia i wykorzystania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
zastosowania nowoczesnych układów sterowania i regulacji automatycznej, podstaw mechaniki, inżynierii materiałowej w konstrukcjach inżynierskich, w tym w konstrukcjach robotów i pojazdów. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach,
w których jest wymagana wiedza z zakresu automatyki, nowoczesnych konstrukcji i materiałów oraz bioinżynierii.
W ofercie edukacyjnej Wydziału, po uzyskaniu zgody Senatu PB, znajdą się również studia II stopnia na
tym kierunku.
16
Wydział
www.pb.edu.pl
zarządzania
logistyka
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku logistyka zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze inżynierskim – ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania
logistycznego na poziomie operacyjnym w ramach działów funkcjonalnych podmiotów
gospodarczych a także umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z zasadami działalności logistycznej podmiotów
gospodarczych. Umiejętności i wiedza inżynierska będą wspomagane wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o zarządzaniu.
Absolwent jest przygotowany do pracy w centrach logistycznych, działach transportu
i spedycji dużych zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach transportowych, parkach
maszynowych dużych firm, zakładach komunikacji publicznej oraz do podjęcia własnej
działalności gospodarczej.
turystyka i rekreacja / gospodarka turystyczna2
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Założeniem programowym kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja / gospodarka
turystyczna jest przygotowanie kadry do podejmowania działalności menedżerskiej
w jednostkach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, w obiektach hotelarskich, ośrodkach
rekreacyjnych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli
oraz w organizacjach społecznych.
Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę, między innymi z zakresu ekonomii, geografii
turystycznej, zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, socjologii czasu wolnego, zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, która skutkuje nabyciem umiejętności profesjonalnego zarządzania turystyką, w tym samodzielnego planowania i projektowania do2
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja prowadzona będzie na kierunek gospodarka turystyczna
17
kumentacji turystycznej, organizacji i realizacji złożonych przedsięwzięć w zakresie turystyki
i rekreacji, imprez turystycznych, zajęć i imprez rekreacyjnych. Jest przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej i rekreacyjnej, a w szczególności: prowadzenia biur turystycznych, obiektów hotelarskich, przedsiębiorstw handlowych i transportowych, firm konsultingowych oraz gospodarstw agroturystycznych.
zarządzanie
Studia licencjackie, I stopnia, 3-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
www.pb.edu.pl
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i ekonomii. Zna prawne i ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania
strategicznego i analizy ekonomicznej. Program studiów pozwala na wykształcenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.
Absolwent przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami
w organizacjach, a także do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej
działalności.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Pozwala na wykształcenie umiejętności w zakresie całościowego pojmowania procesów gospodarczych, wykorzystania
nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii do organizowania nowej działalności gospodarczej, korzystania z globalnych zasobów informacyjnych oraz uczestniczenia
w rynku globalnym poprzez promocję w mediach elektronicznych. Zdobyta wiedza i umiejętności wykorzystania nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii produkcyjnych
pozwalają na organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów.
W ofercie edukacyjnej Wydziału znajdują się również studia II stopnia na tym kierunku.
zarządzanie i inżynieria usług33
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria usług jest doskonale zorientowany w najnowszych tendencjach organizacyjno-technologicznych w sektorze usług. Zna modele i strategie biznesowe stosowane w usługach przez wiodące światowe przedsiębiorstwa.
Posiada wiedzę z zakresu planowana biznesowego uwzględniającego sfery: techniczną, organizacyjną, marketingową i finansową. Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w projektowaniu, planowaniu, realizacji i zarządzaniu usługami. Potrafi konfigurować i wdrażać rozwiązania informatyczne z różnych dziedzin, które mają zastosowanie
w działalności usługowej. Potrafi zarządzać projektami różnego typu, może prowadzić obsługę dużych kontraktów oraz obsługę klientów w obszarze usług przemysłowych.
33
18
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.
Potrafi łączyć umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami, ze zrozumieniem zagadnień technicznych i technologicznych. Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria usług potrafi wykorzystywać techniki menedżerskie typowe dla usług, w tym standaryzację operacji usługowych. Potrafi skutecznie kierować operacjami w przedsiębiorstwach
sieciowych a także prowadzić marketing z uwzględnieniem narzędzi społecznościowych.
zamiejscowy wydział
leśny politechniki białostockiej
w hajnówce
www.pb.edu.pl
Kształcenie na kierunku prowadzone jest w innowacyjnej formule opartej na nowoczesnej
koncepcji zarządzania projektem.
leśnictwo
Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
Absolwent kierunku leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych, w gospodarstwach leśnych lasów komunalnych, w parkach narodowych i krajobrazowych, a także w organach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Może także
podjąć pracę w administracji samorządowej w gminach i starostwach oraz w gałęziach
gospodarki związanych z leśnictwem m.in. w zakładach usług leśnych, w zakładach zadrzewiania, lasach doświadczalnych lub w leśnych zakładach naukowo-badawczych.
Kształcenie na kierunku prowadzone jest w innowacyjnej formule opartej na nowoczesnej
koncepcji zarządzania projektem.
19
Rekrutacja
zasady
www.pb.edu.pl
20
Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. System Internetowej
Rejestracji Kandydatów (IRK) jest dostępny na stronie internetowej Uczelni:
www.pb.edu.pl. W celu rejestracji kandydat korzysta z dostępu do IRK we własnym zakresie lub ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Centrum
Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB.
Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR) w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez
Rektora. Harmonogram oraz adresy WKR wraz z wykazem numerów telefonów
i adresami e-mailowymi dostępne są na stronie internetowej Politechniki Białostockiej w zakładce „Kandydaci”.
Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków
studiów pierwszego stopnia.
Kandydat, który zarejestruje się na więcej niż jeden kierunek
studiów pierwszego stopnia, musi ustalić listę priorytetów.
www.pb.edu.pl
Aby zarejestrować się na studia należy:
1. z ałożyć osobiste konto w IRK, którego identyfikatorem jest numer PESEL
kandydata;
2. wypełnić ankietę osobową oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych;
3. wskazać przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i uzyskane wyniki;
4. wybrać kierunek/kierunki studiów;
5. ustalić listę priorytetów w przypadku zapisu na więcej niż jeden kierunek
studiów;
6. wskazać przedmioty, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby
punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów;
7. wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer
rachunku bankowego, który dostępny jest w IRK na koncie kandydata
w zakładce „dane do przelewu”.
Rejestracja internetowa jest wiążąca, gdy:
1. kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane;
2. kandydat zapisze się na wybrany kierunek/kierunki studiów;
3. kandydat wniesie opłatę za postępowanie rekrutacyjne w terminie zgodnym z harmonogramem; dokonanie opłaty po terminie oznacza wykluczenie udziału w rekrutacji;
4. Opłata za postępowanie rekrutacyjne zostanie zaksięgowana na koncie
Uczelni (za termin dokonania zapłaty uważa się datę uznania na rachunku
bankowym Uczelni).
Dane kandydata udostępnione Uczelni w IRK są autoryzowane jego osobistym
hasłem.
Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za:
1. błędne wypełnienie pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji;
2. niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat powinien osobiście zgłosić się do właściwej WKR;
3. skutki udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do osobistego konta
w IRK, w szczególności za zmianę danych.
21
Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania kandydatowi wyników kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego
i innych wiadomości przydatnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do przesłania przez kandydata zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej.
Informacje przesłane kandydatowi za pośrednictwem IRK uważa się za dostarczone. Politechnika Białostocka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi wiadomościami.
www.pb.edu.pl
Wydziałowe komisje rekrutacyjne kwalifikują kandydata na studia pierwszego
stopnia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez kandydata podczas rejestracji. Kandydat zostanie zakwalifikowany na kierunek z najwyższym priorytetem,
na który ma wystarczającą liczbę punktów.
Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia przebiega następująco:
1. kandydat umieszczany jest na listach rankingowych wszystkich wybranych
kierunków i na każdym kierunku ustala się grupę osób zakwalifikowanych
na studia, zgodnie z liczbą oferowanych miejsc;
2. jeżeli kandydat znajdzie się w grupie osób zakwalifikowanych na więcej niż
jednym kierunku, pozostawia się jego nazwisko tylko na kierunku najwyższego priorytetu i wykreśla się go z kierunku/kierunków o priorytetach niższych;
3. wyniki kwalifikacji ogłaszane są w terminie zgodnym z harmonogramem
rekrutacji;
4. kandydat zakwalifikowany składa dokumenty w celu potwierdzenia chęci
studiowania.
Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych jest złożenie kompletu dokumentów, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację z podjęcia studiów oraz rezygnację z udziału w dalszych etapach
postępowania rekrutacyjnego.
O przyjęciu na studia pierwszego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej
kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach liczby oferowanych miejsc.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej
egzaminu maturalnego.
W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod
uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.
Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi
przeszkody w ubieganiu się o przyjęcie na studia, zmniejsza jedynie szanse kandydata na przyjęcie.
22
W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje
punkty za poziom podstawowy oraz zero punktów za poziom rozszerzony (dotyczy
przedmiotów, które mogą być zdawane na obu poziomach).
Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie specjalności
uruchamianych na poszczególnych kierunkach studiów.
Zasady rekrutacji przedstawione w „Informatorze” obowiązują również w przypadku uruchomienia rekrutacji przemiennej, tj. po semestrze zimowym, w roku
akademickim 2015/2016.
Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi.
Do ubiegania się o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne upoważnia jedynie nieuruchomienie kierunku studiów, na który kandydat ubiegał się o przyjęcie
oraz niezdanie egzaminu maturalnego, gdy opłatę wniesiono przed ogłoszeniem wyników maturalnych.
www.pb.edu.pl
W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Politechnika Białostocka zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów.
Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być
jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
23
PRZYJĘCIA
Z POMINIĘCIEM
KONKURSU ŚWIADECTW
www.pb.edu.pl
Kandydat uprawniony do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw
zostanie przyjęty na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach
zgodnych z harmonogramem rekrutacji:
1. zapisze się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK;
2. złoży komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz
z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora olimpiady, konkursu, mistrzostw lub przez odpowiedni Polski Związek Sportowy potwierdzający
uzyskany tytuł;
3. zda egzamin wstępny z rysunku na kierunkach, na których on obowiązuje.
Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są:
1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,
2. laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego, którego organizatorem międzynarodowym jest International Association for Statistical Education
(IASE),
3. medaliści zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa
Europy, Uniwersjada i medaliści Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani
na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie
tytułu finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin
wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.
Z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko
w roku, w którym zdawali egzamin maturalny.
Laureaci Międzynarodowego Konkursu Statystycznego będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego
uzyskanie tytułu laureata Konkursu. W przypadku kandydata ubiegającego się
24
o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym
warunkiem przyjęcia na studia jest pomyślne zdanie egzaminu.
Medaliści zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada i medaliści Mistrzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów będą przyjmowani na pierwszy rok studiów na podstawie dokumentu potwierdzającego uzyskanie medalu.
W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunki, na których
obowiązuje egzamin wstępny, dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest
pomyślne zdanie egzaminu.
www.pb.edu.pl
Z uprawnień tych mogą korzystać laureaci Konkursu tylko w roku, w którym
zdawali egzamin maturalny.
MATURA
MIĘDZYNARODOWA
Kandydata posiadającego dyplom matury międzynarodowej organizowanej
przez Biuro International Baccalaureate (IB) w Genewie traktuje się na równi
z kandydatem posiadającym świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną. Przeliczanie wyniku matury międzynarodowej odbywa
się zgodnie z zasadą przedstawioną w dalszej części „Informatora”.
MATURA DWUJĘZYCZNA
Kandydatowi posiadającemu maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę punktów z poziomu
podstawowego (100), natomiast do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć
100 punktów.
25
WZÓR REKRUTACYJNY
www.pb.edu.pl
•kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny od 2015 roku
L = 0,5Mp + 1,25Mr + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
•kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2010-2014
L = 0,5Mp + 1,25Mr + 0,5Fp + 1,75Fr + 0,25Op + 0,75Or + 4R
gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki
na poziomie podstawowym;
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki
na poziomie rozszerzonym;
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu
dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
na poziomie podstawowym;
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu
dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym
na poziomie rozszerzonym;
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym;
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego
nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
R – liczba punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest
wymagany.
26
• kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2008, 2009
L = Mp + 2,5Mr + Op + 2Or + 4R
Mp – Mr – Op – Or – R –
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod
uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod
uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
liczba punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
www.pb.edu.pl
gdzie:
Absolwenta technikum przy obliczaniu liczby punktów (L) obowiązuje wzór
rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym zdawał on maturę.
Kandydata, który poprawiał maturę obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku,
w którym kandydat po raz pierwszy przystąpił do matury.
OBLICZANIE
LICZBY PUNKTÓW
Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym, przyjmuje się następujące przeliczenia:
a) wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:
liczba punktów = procent wyniku
b) wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:
poziom podstawowy
ocena
2
liczba punktów 30
3
4
5
6
7
40
55
70
85
100
poziom rozszerzony
ocena
1
liczba punktów 10
2
3
4
5
6
7
25
40
55
70
85
100
27
PRZEDMIOTY
BRANE POD UWAGĘ
W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
www.pb.edu.pl
Użyta w tabeli nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem
fizyka z astronomią.
Użyte w tabeli sformułowanie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie
z treścią Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE
Kierunek studiów
architektura
krajobrazu
architektura
i urbanistyka
architektura
wnętrz
28
Wydział
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,
i Inżynierii Środowiska
fizyka, chemia, geografia, historia2, historia sztuki2
– język obcy nowożytny
Wydział Architektury
• I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)
• II etap:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski3, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
– język obcy nowożytny
Wydział Architektury
• I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)
• II etap:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski3, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
– język obcy nowożytny
automatyka
i robotyka
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, cheWydział Mechaniczny
mia, informatyka, biologia
– język obcy nowożytny
biotechnologia
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chei Inżynierii Środowiska
mia, biologia
– język obcy nowożytny
budownictwo
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chei Inżynierii Środowiska
mia, informatyka
– język obcy nowożytny
edukacja
techniczno-informatyczna
ekoenergetyka
ekoinżynieria
Wydział
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, cheWydział Mechaniczny
mia, informatyka, biologia
– język obcy nowożytny
Wydział Elektryczny
– matematyka1
– fizyka
– język obcy nowożytny
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chei Inżynierii Środowiska
mia, fizyka
– język obcy nowożytny
elektronika
i telekomunikacja
Wydział Elektryczny
– matematyka1
– fizyka
– język obcy nowożytny
elektrotechnika
Wydział Elektryczny
– matematyka1
– fizyka
– język obcy nowożytny
gospodarka
przestrzenna
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, bioloi Inżynierii Środowiska
gia, geografia, informatyka,
– język obcy nowożytny
Wydział Architektury
• I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)
• II etap:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski3, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
– język obcy nowożytny
Wydział Informatyki
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka,
informatyka
– język obcy nowożytny
informatyka
i ekonometria
Wydział Informatyki
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka,
informatyka
– język obcy nowożytny
inżynieria
biomedyczna
Wydział Mechaniczny
grafika
informatyka
www.pb.edu.pl
Kierunek studiów
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
– język obcy nowożytny
inżynieria
rolno-spożywcza
i leśna
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chei Inżynierii Środowiska
mia, biologia
– język obcy nowożytny
inżynieria
środowiska
– matematyka1
Wydział Budownictwa – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chei Inżynierii Środowiska
mia, biologia
– język obcy nowożytny
leśnictwo
– matematyka1
Zamiejscowy Wydział – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, cheLeśny w Hajnówce
mia, biologia
– język obcy nowożytny
29
Kierunek studiów
logistyka
matematyka
/ matematyka
stosowana4
www.pb.edu.pl
mechanika
i budowa maszyn
Wydział
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia3
– język obcy nowożytny
Wydział Informatyki
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka,
informatyka
– język obcy nowożytny
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, cheWydział Mechaniczny
mia, informatyka, biologia
– język obcy nowożytny
systemy
–
–
mechatroniczne
Wydział Mechaniczny
i materiały
–
/ mechatronic systems and materials
turystyka
–
–
i rekreacja
Wydział Zarządzania
/ gospodarka
–
turystyczna5
zarządzanie
zarządzanie
i inżynieria
produkcji
zarządzanie
i inżynieria usług6
matematyka1
jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia
język obcy nowożytny
matematyka1
jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia3
język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia3
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia3
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia3
– język obcy nowożytny
1
W przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem, matematyka jest przedmiotem do wyboru.
2
Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.
3
Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.
4
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja prowadzona będzie na kierunek matematyka stosowana.
5
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja prowadzona będzie na kierunek gospodarka turystyczna.
6
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Kierunek studiów
architektura
krajobrazu
30
Wydział
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,
fizyka, chemia, geografia, historia2, historia sztuki2
– język obcy nowożytny
Wydział
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
automatyka
i robotyka
Wydział Mechaniczny
złożenie wymaganych dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
– język obcy nowożytny
biotechnologia
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biologia, chemia
– język obcy nowożytny
budownictwo
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, informatyka, chemia
– język obcy nowożytny
ekoenergetyka
Wydział Elektryczny
ekoinżynieria
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
elektronika
i telekomunikacja
Wydział Elektryczny
– matematyka1
– fizyka
– język obcy nowożytny
elektrotechnika
Wydział Elektryczny
– matematyka1
– fizyka
– język obcy nowożytny
gospodarka
przestrzenna
Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
informatyka
informatyka
i ekonometria
inżynieria
biomedyczna
– matematyka1
– fizyka
– język obcy nowożytny
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biologia, chemia
– język obcy nowożytny
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biologia, geografia, informatyka
– język obcy nowożytny
Wydział Informatyki
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka,
informatyka
– język obcy nowożytny
Wydział Informatyki
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka,
informatyka
– język obcy nowożytny
Wydział Mechaniczny
www.pb.edu.pl
Kierunek studiów
złożenie wymaganych dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
– język obcy nowożytny
– matematyka1
inżynieria
Wydział Budownictwa i – jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, biolorolno-spożywcza
Inżynierii Środowiska
gia, chemia
i leśna
– język obcy nowożytny
inżynieria
środowiska
– matematyka1
Wydział Budownictwa i – jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,
Inżynierii Środowiska
fizyka, chemia
– język obcy nowożytny
31
Kierunek studiów
leśnictwo
logistyka
www.pb.edu.pl
matematyka
/ matematyka
stosowana4
mechanika
i budowa maszyn
turystyka
i rekreacja
/ gospodarka
turystyczna5
zarządzanie
zarządzanie
i inżynieria
produkcji
zarządzanie
i inżynieria usług6
Wydział
Zamiejscowy Wydział
Leśny w Hajnówce
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia4
– język obcy nowożytny
Wydział Informatyki
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka,
informatyka
– język obcy nowożytny
Wydział Mechaniczny
złożenie wymaganych dokumentów
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia4
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia4
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia4
– język obcy nowożytny
Wydział Zarządzania
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia,
fizyka2, informatyka2, historia4
– język obcy nowożytny
1
W przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem, matematyka jest przedmiotem do wyboru.
2
Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.
3
Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.
4
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja prowadzona będzie na kierunek matematyka stosowana.
5
Po uzyskaniu zgody MNiSW rekrutacja prowadzona będzie na kierunek gospodarka turystyczna.
6
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
Kierunek studiów
architektura
i urbanistyka
32
Wydział
Wydział Architektury
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski2,
fizyka, historia, historia sztuki, geografia
– język obcy nowożytny
grafika
Wydział Architektury
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski2,
fizyka, historia, historia sztuki, geografia
– język obcy nowożytny
Wydział Architektury
• I etap: egzamin z rysunku (dwuczęściowy)
• II etap:
– matematyka1
– jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski2, fizyka, historia, historia sztuki, geografia
– język obcy nowożytny
1
W przypadku maturzystów, którzy zdawali maturę przed 2010 rokiem, matematyka jest przedmiotem do wyboru.
2
Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.
www.pb.edu.pl
architektura
wnętrz
33
www.pb.edu.pl
EGZAMINY
WSTĘPNE
Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne (wieczorowe)
na kierunku grafika.
Na egzamin wstępny z rysunku należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,
zestaw ołówków i gumkę do ścierania.
Zabrania się wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz.
Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura i urbanistyka,
architektura wnętrz, grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie
trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik
egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań
łącznie.
Kandydaci wykonują 2 zadania egzaminacyjne na kierunki:
• architektura i urbanistyka, architektura wnętrz:
zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania
i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i
komponowania,
zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.
Technika wykonania prac: ołówek.
34
• grafika:
zadanie 2. Kompozycje z wyobraźni, wykonane na zadane hasła, mające
na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz
możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych
oraz predyspozycji związanych z grafiką użytkową i reklamą.
Technika wykonania prac: ołówek.
www.pb.edu.pl
zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie
umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych,
35
DOKUMENTY
KANDYDATA NA STUDIA
Komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia stanowią:
www.pb.edu.pl
• ankieta osobowa i podanie o elektroniczną legitymację studencką
PB wydrukowane z IRK lub ankieta osobowa (gdy kandydat posiada
elektroniczną legitymację studencką PB);
• świadectwo dojrzałości lub jego odpis lub w przypadku osób zdających
maturę przed 2007 rokiem - świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej;
• fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem o wymiarze 35 mm x 45 mm,
bez nakrycia głowy, na jasnym tle, identyczna ze zdjęciem wgranym
do IRK;
• kserokopia obu stron dowodu osobistego, poświadczona za zgodność
z oryginałem przez WKR – oryginał dowodu osobistego do okazania przy
składaniu dokumentów;
• dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne;
• dowód wniesienia opłaty za legitymację (dotyczy kandydatów, którzy nie
posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej PB);
• oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na
innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – wzór
dostępny na stronie Uczelni (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne).
Dokumenty należy składać w białej tekturowej wiązanej teczce, na której należy
umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, wybrany
kierunek i formę studiowania (studia stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom
studiów (studia pierwszego stopnia). Przy składaniu dokumentów kandydat zakwalifikowany na kierunki: architektura krajobrazu, architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, edukacja
techniczno-informatyczna, ekoenergetyka, ekoinżynieria, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, grafika, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria
biomedyczna, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, leśnictwo,
logistyka, matematyka/matematyka stosowana, mechanika i budowa maszyn,
systemy mechatroniczne i materiały/mechatronic systems and materials, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług, otrzyma skierowanie na
badania lekarskie do placówek medycyny pracy.
Wykaz placówek, w których możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań znajduje
się na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Politechniki Białostockiej.
Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć we właściwej WKR lub w dziekanacie Wydziału, najpóźniej do pierwszego dnia roku akademickiego.
36
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów do WKR, w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie
oznacza rezygnację z podjęcia studiów oraz rezygnację z udziału w dalszych
etapach postępowania rekrutacyjnego.
ZDJĘCIE DO
LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ
www.pb.edu.pl
Kandydat, który nie może osobiście złożyć kompletu dokumentów powinien
zgłosić się do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej (budynek Wydziału Informatyki, ul. Wiejska 45A) z dowodem
osobistym oraz jego kserokopią w celu potwierdzenia jej zgodności z oryginałem.
Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który nie posiada elektronicznej legitymacji studenckiej Politechniki Białostockiej, zobowiązany jest do przesłania poprzez IRK zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej (zakładka
„prześlij zdjęcie do legitymacji”).
Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi:
1. kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami,
głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;
2. twarz powinna zajmować około 2/3 powierzchni zdjęcia;
3. kandydat z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może przesłać zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami, a kandydat noszący nakrycie
głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – zdjęcie z nakryciem głowy;
kandydat przesyłający wyżej wymienione zdjęcie do IRK zobowiązany jest
do okazania dowodu osobistego z takim samym zdjęciem; w przeciwnym razie zobowiązany jest przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Wymagane jest zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 20 mm x 25 mm (takie zdjęcie nie
będzie wymagało kadrowania podczas wczytywania do IRK). Akceptowane
są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje
(takie zdjęcie może wymagać odpowiedniego wykadrowania podczas jego
wczytywania do IRK).
Zdjęcie przesłane do IRK powinno być identyczne ze zdjęciem dostarczonym
wraz z dokumentami do WKR.
37
SAMORZĄD
www.pb.edu.pl
STUDENTÓW i
AGENDY STUDENCKIE
Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej reprezentuje wszystkich studentów Uczelni. Jego nadrzędnym zadaniem jest ochrona interesów studentów.
Członkowie organów Samorządu współpracują z władzami Politechniki, m.in.:
w zakresie poprawy jakości kształcenia, w sprawach związanych z organizacją
studiów, przy podziale funduszu pomocy materialnej oraz podziale środków przyznawanych na cele studenckie. Samorząd prowadzi również działalność kulturalną i wspiera działania organizacji studenckich.
Studenci Politechniki Białostockiej mogą rozwijać zainteresowania w agendach
Samorządu, którymi są:
• Chór Politechniki Białostockiej,
• Studencka Agencja Fotograficzna,
• Sekcja Jeździecka PB,
• Klub Tańca „FENIKS”,
• Klub Wysokogórski „GRAŃ”,
• Studencki Klub Krótkofalowców SP4YPB,
• Studencka Agenda Wodna „SAW”.
http://samorzad.pb.edu.pl
38
STUDENCKI KLUB
Po zajęciach studenci Politechniki Białostockiej bawią się w Gwincie. Ten kultowy
klub studencki znajdujący się na kampusie Uczelni przy ulicy Wiejskiej przyciąga
wielbicieli koncertów – zarówno muzyki lekkiej, jak i cięższych brzmień. Stali bywalcy cenią sobie luźną atmosferę klubu i jego bezpretensjonalny wystrój, którego
pomysłodawcami byli studenci Politechniki Białostockiej. Zarządzający klubem studenci dbają by oferta Gwintu była ciekawa i różnorodna. Zapraszają na imprezy
związane z kalendarzem akademickim: świętowanie zakończenia sesji, początku
nowego semestru oraz na imprezy tematyczne Wesele Party, Halloween czy karaoke. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Klubu Studenckiego Gwint ul. Zwierzyniecka 10 i na stronę klubu na FB.
www.pb.edu.pl
GWINT
39
UCZELNIANY KLUB
www.pb.edu.pl
40
AZS
AZS to największy sportowy klub akademicki w Białymstoku. W 16 sekcjach trenuje około 380 studentów Politechniki Białostockiej. Sportowcy Klubu reprezentują
Uczelnię w rywalizacjach międzyuczelnianych w środowisku białostockim oraz
na arenie ogólnopolskiej, biorąc udział w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych.
Wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Klub realizuje bogaty program rekreacji fizycznej w postaci rozgrywek międzywydziałowych, zawodów
indywidualnych oraz obozów sportowych.
http://azs.pb.edu.pl/
POMOC
MATERIALNA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą korzystać z następujących form pomocy materialnej:
• stypendium rektora dla najlepszych studentów (studenci studiów pierwszego
stopnia po pierwszym roku studiów),
• stypendium socjalne,
• zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenta
lub obiekcie innym niż dom studenta (wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych),
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• zapomogi;
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
www.pb.edu.pl
DLA STUDENTÓW
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który
uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz spełnia inne dodatkowe wymagania określone w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej.
Stypendium socjalne może otrzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej.
Zwiększenie stypendium socjalnego, z tytułu zamieszkiwania w domu studenta
lub w obiekcie innym niż dom studenta, może otrzymać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student
z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego.
Politechnika Białostocka posiada cztery Domy Studenta:
Alfa – ul. Zwierzyniecka 14
Beta
– ul. Zwierzyniecka 12
Gamma – ul. Zwierzyniecka 8
Delta
– ul. Zwierzyniecka 6
41
W Domu Studenta Alfa znajduje się przychodnia lekarska, w Domu Studenta
Delta gabinety stomatologiczne.
Podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta oraz w sprawie innych form
pomocy materialnej należy składać po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego w dziekanacie Wydziału, na który kandydat został przyjęty. Wzory
podań o przyznanie pomocy materialnej oraz terminy ich składania znajdują się
na stronie internetowej Politechniki Białostockiej: www.pb.edu.pl.
www.pb.edu.pl
42
Kredyty studenckie
Preferencyjne kredyty studenckie, za poręczeniem spłaty udzielanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia
przed ukończeniem 25 roku życia. Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają osoby o niskich dochodach przypadających na jednego członka
rodziny. Kwota raty kredytu w danym roku akademickim jest ustalana corocznie
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasady, tryb i kryteria udzielania kredytów i pożyczek studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich
(Dz.U. z 2014 roku poz. 688 j.t.).
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Formy wsparcia niepełnosprawnych studentów
1. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją ruchu
Politechnika Białostocka dysponuje nowoczesnymi budynkami, spełniającymi
wymogi obiektu „przyjaznego osobom niepełnosprawnym”. Budynki dydaktyczne są sukcesywnie modernizowane i dostosowywane do potrzeb studentów
niepełnosprawnych poprzez wykonane podjazdy ułatwiające wjazd na poziom
parteru osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynkach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego, Wydziału
Informatyki (budynek Rektoratu), Wydziału Mechanicznego, w jednym z budynków Wydziału Zarządzania, Centrum Nowoczesnego Kształcenia oraz Hali Sportowej – Akademickim Centrum Sportu zamontowano windy. W ramach planowanego remontu budynku Wydziału Architektury wykonane zostaną podjazdy
i zamontowana winda.
www.pb.edu.pl
INFORMACJE
DLA OSÓB
Wszystkie Domy Studenta Politechniki Białostockiej są wyposażone w podjazdy
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windy. Studenci niepełnosprawni ruchowo mogą ubiegać się o zamieszkanie w pokojach „przyjaznych
osobom niepełnosprawnym”. Część segmentów w Domu Studenta „Delta” przy
ul. Zwierzynieckiej 6 dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
Budynek studenckiego klubu „Gwint” jest dostosowany do potrzeb studentów
niepełnosprawnych.
Na parkingach samochodowych wydzielono miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Chodniki dla pieszych zmodernizowano lub modernizuje się
tak, aby wyeliminować uskoki krawężnikowe. Studenci niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać ze specjalnych przenośnych szyn ułatwiających transport.
2. Pomoc niepełnosprawnym studentom z dysfunkcją słuchu i wzroku
Wszystkie wydziały dysponują salami wykładowymi wyposażonymi we wzmacniacze pętli indukcyjnej wspomagające słyszenie. Studenci z dysfunkcją słuchu
mogą, w ramach bezpłatnych wypożyczeń, korzystać ze specjalnych słucha-
43
wek ułatwiających odbiór sygnału z pętli indukcyjnej lub z zestawów systemu FM.
Biblioteka Główna PB zostanie wyposażona w oprogramowanie komputerowe
ułatwiające dostęp do księgozbioru osobom z dysfunkcją wzroku.
3. Inne formy pomocy:
www.pb.edu.pl
• s typendium specjalne przyznawane studentom niepełnosprawnym z ważnym
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;
• pomoc psychologa;
• dostosowanie stanowisk komputerowych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
• dostosowanie do możliwości fizycznych studenta alternatywnych form zajęć
wychowania fizycznego;
• dostosowanie do rodzaju niepełnosprawności terminów i form zaliczenia/
egzaminu;
• pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów studenta wynikających
z niepełnosprawności;
• inne.
Pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów niepełnosprawnych na Uczelni
zajmują się:
• P
ełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (tel. 85 746 92 91, pok. 215,
w budynku Wydziału Mechanicznego, e-mail: [email protected]);
• Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, budynek Wydziału Mechanicznego;
• dziekanaty poszczególnych wydziałów.
Więcej informacji na temat działań Uczelni w zakresie wsparcia studentów
niepełnosprawnych można uzyskać na stronie: www.pb.edu.pl w zakładce
„Studenci”.
44

Podobne dokumenty

Informator dla maturzystów

Informator dla maturzystów Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia (i praktycznego wykorzystania) zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki oraz...

Bardziej szczegółowo

pobierz - Wydział Zarządzania

pobierz - Wydział Zarządzania internet w biznesie, e-projektowanie, techniki e-commerce, grafika menedżerska oraz blokowi przedmiotów pt. projektowanie serwisów internetowych obejmującego przedmioty: podstawy programowania, pro...

Bardziej szczegółowo