Wielki Czwartek - Wydarzenia ewangeliczne Wielkiego Czwartku

Transkrypt

Wielki Czwartek - Wydarzenia ewangeliczne Wielkiego Czwartku
Wielki Czwartek - Wydarzenia ewangeliczne Wielkiego Czwartku
Czwartek był dniem poprzedzającym święta żydowskie. Dla Chrystusa i Dwunastu
stał się dniem pożegnalnej wieczerzy, podczas której uczniowie uczestniczyli w
pierwszej Eucharystii. Podczas jej trwania Mistrz obmył nogi swoim uczniom,
ustanowił Najświętszy sakrament, modlił się za swoich uczniów, ujawnił zdrajcę
oraz zapowiedział swoją mękę i śmierć. Wieczernik stał się więc miejscem
szczególnym: dokonały się w nim pierwsze święcenia kapłańskie, została
odprawiona Msza Święta Prymicyjna, a także nastąpiło pierwsze odejście
kapłańskie- zdrada Judasza.
Ostatnia Wieczerza słusznie nosi tę nazwę, ponieważ był to pożegnalny posiłek
Chrystusa. Żydowska pascha rozpoczynał się dnia następnego. Chrystus uprzedził
ją, przewidując wydarzenia piątkowe. Z opisu Ewangelistów wynika, iż miała ona
szczególnie uroczysty charakter. Świadczy o tym przemówienie Jezusa zawarte w
Ewangelii janowej, zwane modlitwą arcykapłańską Jezusa . Zanim jednak
przystąpiono do spożywania posiłku, Jezus wstał od stołu, zdjął wierzchnie
okrycie, wziął ręcznik i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy i
zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany . Uczynił
to, co zwykł wykonywać niewolnik w domu bogaczy, gdy jego właściciele wrócili z
podróży. Uniżenie Chrystusa stanowi wzór kapłaństwa służebnego, ale i stanowi
wielkie podkreślenie godności człowieka.
Po tym wstępie nastąpiła skromna uczta. Wtedy po raz pierwszy padły z ust
Chrystusa słowa konsekracji: bierzcie i jedzcie& bierzcie i pijcie& to czyńcie
na moją pamiątkę . Tajemnica tego wieczoru przeszła jednak obok uczniów i nie
trafiła do nich, bowiem w Ogrójcu wszyscy się rozpierzchli. Dopiero po
zmartwychwstaniu szczególny znak Łamania Chleba (tak w pierwszych wiekach
nazywano Eucharystię) otworzył oczy uczniom, którzy spotkali Chrystusa na drodze
do Emaus i byliby Go nie poznali, gdyby nie ów szczególny gest. Podniosły
nastrój tego wieczoru został popsuty zapowiedziami Jezusa o jego rychłym
odejściu, o zaparciu się uczniów, zwłaszcza św. Piotra, oraz o obecności między
nimi zdrajcy. Dwunastu gorączkowo wypytywało, o kogo chodzi, jednak odpowiedź
nie została udzielona. Tylko Judasz opuścił zgromadzenie, tajemniczo ponaglony
słowami Mistrza: rób szybko, co zamierzasz .
Po skończeniu wieczerzy i odśpiewaniu hymnów, Jezus z uczniami udał się spać
na górę oliwną. Jednak tej nocy nie zasnął. Prosił trzech najbardziej zaufanych
uczniów: Piotra, Jakuba i Jana, o towarzystwo podczas czuwania, jednak wszyscy
oni usnęli, bo oczy im się kleiły do snu . Jezus zaś modlił się: Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twój wola niech się
stanie . I ukazał Mu się anioł z nieba, który podtrzymywał Go na duchu.
W środku nocy zjawiła się wielka gromada z mieczami i kijami, której
przewodził uczeń Jezusa, Judasz Iskariota. Pocałunek pokoju, którym pozdrowił
Nauczyciela, był wskazówką dla oprawców: Ten, którego pocałuję, to On.
Poczwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie . Ostatnim, rozpaczliwym gestem sprzeciwu
przeciwko przemocy tłumu był niefortunny atak Piotra, który miał skończyć się
wyzwoleniem Jezusa, a spowodował jedynie odcięcie ucha jednemu ze sług
świątynnych. Chwilę potem na placu boju pozostali tylko oprawcy i związany
Jezus. Uczniowie uciekli.
Chwilę później Chrystus został uprowadzony do domu arcykapłana Kajfasza i
uwięziony. Tymczasem Piotr nie zrezygnował z Mistrza. Mimo strachu podążał za
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 20:52
zgrają i zaszedł aż na dziedziniec domu arcykapłańskiego, na którym czuwali
służący, skupieni wokół ogniska. Wówczas nastąpiło wypełnienie proroctwa sprzed
kilku godzin: Książe Apostołów trzykrotnie wyparł się Jezusa.
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 20:52

Podobne dokumenty