Konkurs Plastyczny Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II

Transkrypt

Konkurs Plastyczny Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II
Konkurs Plastyczny
Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II
Regulamin konkursu:
§1.
Organizatorem konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa nr 1
w Czersku. Konkurs związany jest z organizacją Dnia Językowego.
§2.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły Podstawowej nr
1 w Czersku. Konkurs organizowany jest w kategorii klas IV-VI.
§3.
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne wykonane dowolną
techniką (np. malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa) w
formacie A3. Prace muszą być poświęcone tematyce Królowej
Wielkiej Brytanii Elżbiecie II.
§4.
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie
wykonaną pracę.
2. Prace przesłane do konkursu należy opisać w następujący
sposób: imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela
uczącego języka angielskiego.
§5.
1. Osoba zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza to
przynosząc swoją prace do nauczyciela uczącego języka
angielskiego do dnia 17 października 2014r.
2. Złożone prace zostają w posiadaniu organizatora konkursu.
§6.
Konkurs składa się z następujących etapów:
1. Komisja wytypowana przez organizatora konkursu wyłoni 9
zwycięskich prac (po trzy z każdej grupy wiekowej).
2. Wyniki konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród autorom prac
zwycięskich odbędzie w naszej szkole podczas Dnia Językowego
22 października 2014r.
§7.
Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie
zorganizowanej w szkole.
§8.
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
§9.
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie
się do niniejszego regulaminu.
§10.
1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i
regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury
konkursu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich
danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.28.09.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm./.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM
KONKURSIE.

Podobne dokumenty