INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI
www.iconeurope.com
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nr modelu AEVEX12009.0
Nr seryjny
Napisać numer seryjny w linijce powyżej dla późniejszej identyfikacji
pliku.
Nalepka z numerem
seryjnym
PYTANIA?
Jeśli masz wątpliwości lub jeśli
pewnych elementów produktu
brakuje bądź są uszkodzone,
należy skontaktować się z
placówką, w której produkt został
zakupiony.
Odwiedź naszą stronę:
www.iconsupport.eu
UWAGA
Przeczytaj wszystkie środki
ostrożności i instrukcje obsługi
przed korzystaniem z tego sprzętu. Zachowaj niniejszą instrukcję
obsługi do przyszłego użytku.
J
lata gwarancji
SPIS TREŚCI
UMIESZCZENIE NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ZANIM ZACZNIESZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MONTAŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
JAK KORZYSTAĆ Z ROWERU TRENINGOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
KONSERWACJA ORAZ WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tylna okładka
UMIESZCZENIE NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ
Pokazana tutaj nalepka ostrzegawcza została
umieszczona we wskazanym miejscu. Jeśli
naklejki brak lub jest nieczytelna, proszę zadzwonić pod numer telefonu podany na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika
i poprosić o darmową naklejkę zamienną.
Umieścić naklejkę w pokazanym miejscu.
Uwaga: nalepki mogą być pokazane w rozmiarze
innym, niż rzeczywisty.
2
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OSTRZEŻENIE:
Aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń, przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i wszystkie ostrzeżenia na Twoim
rowerze treningowym. ICON nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub straty majątkowe
spowodowane przez produkt lub przez jego użycie.
1. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest
to szczególnie ważne dla osób powyżej 35
roku życia lub z historią problemów zdrowotnych.
8. Podczas ćwiczeń noś odpowiednie ubranie;
nie zakładaj luźnych ubrań, które mogłyby
wkręcić się w rower treningowy. Zawsze miej
na sobie obuwie sportowe dla ochrony stóp.
9. Z roweru treningowego nie powinny korzystać osoby ważące ponad 250 funtów 113 kg.
2. Używaj roweru treningowego wyłącznie w
sposób opisany w niniejszym podręczniku.
10. Rower treningowy nie jest urządzeniem
lekarskim i nie nadaje się do użytku terapeutycznego.
3. Na właścicielu bieżni spoczywa obowiązek
poinformowania wszystkich użytkowników
tego roweru treningowego o wszelkich środkach ostrożności.
11. Czujnik tętna nie jest urządzeniem lekarskim.
Różne czynniki, takie, jak poruszanie się
użytkownika, mogą wpłynąć na dokładność
odczytu tętna. Czujnik tętna ma służyć
jedynie jako pomoc w ćwiczeniach w zakresie ogólnego określania zmian rytmu pracy
serca.
4. Rower treningowy jest przeznaczony
wyłącznie do użytku domowego. Rower
treningowy nie nadaje się do zastosowań
komercyjnych, do wynajmu i użytkowania w
instytucjach.
5. Trzymaj rower treningowy w pomieszczeniu,
z dala od kurzu i wilgoci. Umieść rower
treningowy na stabilnej i równej powierzchni, na macie, aby chronić podłogę lub
dywan. Upewnij się, że wokół roweru
treningowego znajdują się co najmniej 2
stopy (0,6 metra) wolnego miejsca.
12. Zawsze miej proste plecy korzystając z
roweru treningowego; nie wyginaj pleców.
13. Rower treningowy nie jest wyposażony w
wolnobieg; pedały będą poruszać się, aż
zatrzyma się koło zamachowe. Zmniejszaj
tempo pedałowania w sposób kontrolowany.
6. Regularnie sprawdzaj i dokręcaj wszystkie
części. Natychmiast wymieniaj wszelkie
zużyte części.
14. Przemęczenie podczas ćwiczeń może
skutkować poważnymi obrażeniami lub
śmiercią. Jeśli podczas wykonywania
ćwiczeń odczuwasz ból lub zawroty głowy,
natychmiast zaprzestań ćwiczeń i odpocznij.
7. Nie dopuszczaj do kontaktu z rowerem
treningowym dzieci w wieku poniżej 12 lat i
zwierząt domowych.
3
ZANIM ZACZNIESZ
Dziękuję, że wybrałeś nowy rower treningowy CUPʼS®.
Pedałowanie jest skuteczną gimnastyką powodującą
poprawę formy układu krążenia, wytrzymałości oraz
rzeźbienie ciała. Rower treningowy CUPʼS oferuje
szereg funkcji stworzonych, by uczynić Twoje ćwiczenia w domu skuteczniejszymi i przyjemniejszymi.
jrzenie na pierwszą stronę okładki niniejszego
podręcznika. Aby pomóc nam w rozwiązaniu Twego
problemu, zanotuj numer modelu produktu oraz numer
seryjny przed skontaktowaniem się z nami. Numer
modelu oraz miejsce naklejki z numerem seryjnym są
pokazane na pierwszej stronie okładki niniejszego
podręcznika.
Dla własnej korzyści przeczytaj niniejszy
podręcznik uważnie przed użyciem roweru
treningowego. Jeśli będziesz mieć pytania po
przeczytaniu niniejszego podręcznika, prosimy o spo-
Przed dalszą lekturą prosimy o zapoznanie się z częściami oznakowanymi na poniższej ilustracji.
Dotykowy czujnik tętna
Konsola
Rączka regulacyjna
Rękojeść
Mechanizm kontroli oporu
Siedzisko
Gałka siedziska
Gałka wspornika siedziska
Pedał/Pasek
4
MONTAŻ
Do złożenia systemu potrzeba dwóch osób. Umieść wszystkie części roweru treningowego na wolnej
przestrzeni i usuń materiały opakowania. Nie wyrzucaj opakowań do czasu całkowitego złożenia systemu.
Poza załączonym(i) narzędziem/narzędziami, do montażu niezbędny jest klucz nastawny
śrubokręt krzyżakowy
, długie szczypce
.
,
Posłuż się poniższymi rysunkami w celu rozpoznania części do montażu. Liczba w nawiasach pod każdym
rysunkiem to kluczowy numer części z LISTY CZĘŚCI znajdującej się na końcu niniejszego podręcznika. Liczba
po nawiasach to liczba części potrzebnych do montażu. Uwaga: Jeśli części nie ma w zestawie z częściami,
sprawdź, czy została ona już zamontowana.
1. Podczas gdy druga osoba podnosi tylną część
ramy (1), przymocuj tylną podporę stabilizującą
(7) do ramy za pomocą dwóch śrub zamkowych
M8 x 75mm (16), dwóch podkładek wygiętych
M8 (44), dwóch podkładek sprężynowych M8
(59) oraz dwóch nakrętek kołpakowych M8 (35).
1
35
35
59
44
59
44
7
1
16
5
2. Podczas gdy druga osoba podnosi przednią
część ramy (1), przymocuj przednią podporę
stabilizującą (6) do ramy za pomocą dwóch
śrub zamkowych M8 x 75mm (16), dwóch podkładek wygiętych M8 (44), dwóch podkładek
sprężynowych M8 (59) oraz dwóch nakrętek
kołpakowych M8 (35).
2
16
6
59
44
1
44
3. Przymocuj siedzisko (4) do podstawy siedziska
(28) za pomocą trzech podkładek M8 (53) i
trzech przeciwnakrętek M8 (46). Uwaga: podkładki i przeciwnakrętki mogą być już
zamontowane do spodu siedziska.
3
35
59
35
4
Wśliźnij podstawę siedziska (28) na wspornik
siedziska (34). Włóż gałkę siedziska (20) na
wspornik siedziska i podstawę siedziska i
następnie dokręć gałkę siedziska. Upewnij się,
że gałka siedziska jest włożona do otworu w
podstawie siedziska.
53
53
46
28
34
Poluzuj, a następnie wyjmij gałkę wspornika
siedziska (29). Następnie włóż wspornik
siedziska (34) na ramę (1).
20
Otwór
29
Zrównaj jeden z otworów regulacyjnych we
wsporniku siedziska (34) ze wskazanym
otworem w ramie (1).
1
Włóż gałkę wspornika siedziska (29) do ramy
(1) i wspornika siedziska (34), a następnie
dokręć gałkę wspornika siedziska. Upewnij się,
że gałka wspornika siedziska jest włożona
do jednego z otworów we wsporniku
siedziska.
6
46
4. Podczas gdy druga osoba trzyma wspornik (2)
w pobliżu ramy (1), podłącz górne przewody
(30) do przewodu przekaźnika (31).
4
Następnie podłącz przewód regulacji oporu (13)
do dolnego przewodu (40) w następujący
sposób:
30
13
31
40
• Por. rysunek w tekście. Włóż koniec przewodu regulacji oporu (13) przez złącze w dolnym przewodzie (40) z pokazanej strony.
Wciśnij mały cylinder na końcu przewodu regulacji oporu do otworu w złączu.
• Pociągnij przewód regulacji oporu (13) w górę
i włóż go do otworu na górze złącza.
2
Ostrożnie wyciągnij górne przewody (30) z góry
wspornika (2), wciśnij zwisające kable (13, 40)
w dół wewnątrz ramy (1), i wśliźnij wspornik na
ramę.
51
59
51
Pomocna wskazówka: Unikaj ściśnięcia
przewodów i kabli. Przymocuj wspornik (2) za
pomocą czterech wkrętów z łbem półkolistym
M8 x 20mm (51), czterech podkładek
sprężynowych M8 (59), oraz czterech podkładek wygiętych M8 (44).
5. Do konsoli (5) niezbędne są dwie baterie AA;
zaleca się baterie alkaliczne. Zdejmij pokrywę
baterii z konsoli i włóż dwie baterie do gniazda
baterii. Upewnij się, że baterie są umieszczone w odpowiednim kierunku zgodnie z
diagramem wewnątrz gniazda baterii.
Następnie ponownie załóż pokrywę baterii.
44
44
59
40
5
Baterie
7
13
59
30
51
Unikaj
ściśnięcia
przewodów
31
1
Pokrywa
baterii
5
6. Podczas gdy druga osoba trzyma konsolę (5) w
pobliżu wspornika (2), podłącz przewód konsoli
do górnych przewodów (30).
6
Włóż zwisający przewód w dół do wspornika
(2).
Pomocna wskazówka: Unikaj ściśnięcia
przewodów. Wśliźnij konsolę (5) na wspornik
(2).
5
Przewód
konsoli
30
2
7. Umieść rękojeść (3) wewnątrz uchwytu z zawiasem na wsporniku (2).
Unikaj
ściśnięcia
przewodów
7
Przymocuj rękojeść (3) za pomocą pokrywy
rękojeści (18), rozpórki rękojeści (21) i rączki
regulacyjnej (17).
3
Podłącz przewody czujnika tętna konsoli do
przewodów czujnika tętna (57). Włóż zwisające
przewody do rękojeści (3).
57
2
Przewody
czujnika tętna
konsoli
8. Odnajdź lewy pedał (10), który jest oznaczony
literą „L” (L lub Left oznacza lewą stronę; R lub
Right oznacza prawą stronę).
8
Za pomocą klucza nastawnego, mocno dokręć
lewy pedał (10) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara do lewego ramienia
korby (12).
10
18
21
17
12
Dokręć prawy pedał (nie pokazano) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara do
prawego ramienia korby (12).
WAŻNE: Dokręć oba pedały tak mocno, jak
to możliwe. Po używaniu roweru
treningowego przez tydzień, ponownie
dokręć pedały. Aby rower funkcjonował jak
najlepiej, pedały muszą zawsze być dokręcone.
9. Upewnij się przed użyciem rowery treningowego, że wszystkie części są dobrze przykręcone. Uwaga:
Po zakończeniu montażu mogą pozostać dodatkowe części. Umieść matę pod rowerem treningowym, by
chronić podłogę.
8
JAK KORZYSTAĆ Z ROWERU TRENINGOWEGO
JAK REGULOWAĆ WSPORNIK SIEDZISKA
JAK DOSTOSOWAĆ OPÓR PRZY PEDAŁOWANIU
Aby wspomóc skuteczność ćwiczeń, siedzisko powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości. Podczas pedałowania kolana powinny być lekko ugięte w
momencie, gdy pedały są w najniższej pozycji.
Aby zwiększyć opór
pedałów, obracaj
mechanizm kontroli
oporu zgodnie z
Mechanizm
ruchem wskazówek
kontroli
zegara; aby
oporu
zmniejszyć opór –
obracaj mechanizm
kontroli oporu w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
WAŻNE: Przestań obracać mechanizmem, gdy
będzie obracać się z oporem, w przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia
Aby wyregulować
wysokość siedziska,
Gałka
najpierw poluzuj i
wspornika
wyjmij gałkę wspornisiedziska
ka siedziska.
Następnie przesuń
Wspornik
wspornik siedziska w
siedziska
górę lub w dół do
odpowiedniej pozycji,
Otwór
i zrównaj jeden z
otworów regulacyjnych we wsporniku
siedziska ze
wskazanym otworem w ramie. Następnie włóż gałkę
do ramy i wspornika siedziska, a następnie dokręć
gałkę wspornika siedziska. Upewnij się, że gałka
wspornika siedziska jest włożona do jednego z
otworów we wsporniku siedziska.
JAK REGULOWAĆ RĘKOJEŚĆ
Aby wyregulować
rękojeść, najpierw
poluzuj rączkę regulacyjną. Przechyl rękojeść w przód lub w tył
do wymaganej pozycji, a następnie
ponownie zamocuj
rączkę regulacyjną.
JAK REGULOWAĆ SIEDZISKO
Aby wyregulować
siedzisko, poluzuj
gałkę siedziska,
Siedzisko
obracając ją w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
Gałka
siedziska
zegara. Następnie
przesuń siedzisko w
przód lub w tył na
podstawie siedziska
do wybranej pozycji,
a potem przekręć gałkę siedziska w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno dokręcona.
JAK REGULOWAĆ PASKI PEDAŁÓW
Aby wyregulować
paski pedałów,
najpierw wyciągnij
końce pasków z
klapek na pedałach.
Wyreguluj paski do
wybranej pozycji i
wciśnij końce pasków
z powrotem do
klapek.
Pasek
Klapka
9
Rękojeść
Rączka
regulacyjna
FUNKCJE KONSOLI
JAK KORZYSTAĆ Z KONSOLI
Łatwa w użyciu konsola posiada sześć trybów, które
zapewniają natychmiastowe informacje o przebiegu
ćwiczeń w ich trakcie. Tryby konsoli opisano poniżej.
Upewnij się, że konsola ma baterie (por. etap montażu
nr 5 na s. 7). Jeśli na przedniej stronie konsoli znajduje się plastikowa folia ochronna, zdejmij ją.
Uwaga: Konsolę można ustawić, by wyświetlała
prędkość i odległość w kilometrach lub w milach.
Po włożeniu baterii do konsoli, na wyświetlaczu
zacznie migać „KPH”. Podczas gdy miga „KPH”,
możesz wciskać przycisk [MODE], aby zmieniać tryb
„KPH (kilometry) na „MPH” (mile) i odwrotnie. Kilka
sekund po tym, jak wybrałeś „KPH” lub „MPH”
zostanie ustawiona jednostka pomiaru.
Poniższe wskazówki wyjaśniają działanie konsoli.
1. Włącz konsolę.
Aby włączyć konsolę, wciśnij dowolny przycisk na
konsoli lub zacznij pedałować.
2. Ustaw cel programu ćwiczeń, jeśli masz
ochotę.
Skan [SCAN] – ten tryb wyświetla czas, prędkość,
odległość, stan przebiegu, spalone kalorie oraz tętno –
po kilka sekund każde z danych, jedne po drugich.
Aby ustawić cel w
zakresie czasu,
odległości lub
spalonych kalorii dla
swojego programu
ćwiczeń, najpierw
przestań pedałować
i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wyraz
STOP.
Czas [TMR] – ten tryb wyświetla upływ czasu. Uwaga:
Jeśli wyznaczysz docelowy czas ćwiczeń (por. etap 2),
ten tryb będzie wyświetlać czas pozostały do końca
Twojego programu ćwiczeń.
Prędkość [SPD] – ten tryb wyświetla prędkość
pedałowania, w kilometrach lub milach na godzinę.
Następnie naciskaj
przycisk [MODE], aż
przy dolnym brzegu
wyświetlacza pojawią się litery TMR,
DST lub CAL.
Upewnij się, że nie
pojawi się wyraz
SCAN.
Odległość [DST] – ten tryb wyświetla odległość, jaką
przepedałowałeś, w kilometrach lub w milach. Uwaga:
Jeśli wyznaczysz docelową odległość (por. etap 2),
ten tryb będzie wyświetlać odległość pozostałą do
końca Twojego programu ćwiczeń.
Kalorie [CAL] – ten tryb wyświetla przybliżoną liczbę
kalorii, które spaliłeś podczas ćwiczenia. Uwaga: Jeśli
wyznaczysz docelową liczbę kalorii do spalenia (por.
etap 2), ten tryb będzie wyświetlać liczbę kalorii, jakie
pozostały do spalenia w tym programie ćwiczeń.
Następnie naciskaj
przycisk [UP] kilkakrotnie, by ustawić
wartość docelową.
Aby ustawić wartość
docelową szybko,
przytrzymaj przycisk
UP. Aby zresetować
wartość docelową, naciśnij przycisk [RESET].
Tętno [PULSE] – ten tryb wyświetla Twój rytm pracy
serca, gdy trzymasz czujniki dotykowe tętna.
10
3. Wybierz tryb.
5. Jeśli masz ochotę, dokonuj pomiaru rytmu
pracy serca.
Tryb skanu – aby
wybrać tryb skanu,
naciskaj kilkakrotnie
przycisk MODE, aż
na wyświetlaczu
pojawi się wyraz
SCAN.
Jeśli na metalowych punktach stykowych
dotykowego czujnika tętna umieszczona jest
plastikowa folia ochronna, zdejmij ją. Umieść
dłonie na dotykowym czujniku tętna, na punktach
stykowych. Staraj się nie przesuwać rąk. Gdy
wykryte zostanie tętno, wyświetli się Twój rytm
pracy serca.
Tryb czasu, prędkości, odległości
lub kalorii – aby
wybrać jeden z tych
trybów do stałego
wyświetlania,
naciskaj przycisk
MODE, aż na
wyświetlaczu pojawi się wybrany tryb. Upewnij
się, że na wyświetlaczu nie pojawi się wyraz
SCAN.
Metalowe punkty stykowe
Uwaga: Aby zresetować tryb czasu, odległości lub
kalorii, najpierw upewnij się, że wyraz STOP
pojawił się na wyświetlaczu. Następnie naciskaj
przycisk MODE aż litery TMR, DST lub CAL
pojawią się na wyświetlaczu. Upewnij się, że nie
pojawi się wyraz SCAN. Następnie naciśnij przycisk RESET.
Przytrzymaj dłonie na punktach stykowych przez
około 30 sekund w celu uzyskania jak najdokładniejszego pomiaru tętna.
4. Zacznij pedałować i śledź swoje postępy na
wyświetlaczu.
Jeśli tętno się nie pokazuje, upewnij się, że Twoje
dłonie znajdują się w opisanej powyżej pozycji.
Staraj się zbytnio nie przesuwać rąk ani nie
ściskać metalowych punktów stykowych zbyt
mocno. W celu optymalnego użytkowania, czyść
co jakiś czas metalowe punkty stykowe mekką
szmatką; nigdy nie stosuj alkoholu, proszków
ani chemikaliów do ich czyszczenia.
Podczas ćwiczenia konsola będzie wyświetlać
tryb(y) który/które wybrałeś. Jeśli ustaliłeś cel programu ćwiczeń, na kilka sekund rozlegnie się
dźwięk po osiągnięciu tego celu.
6. Po zakończeniu przez Ciebie ćwiczenia, konsola automatycznie się wyłączy.
Jeśli pedały nie poruszają się przez kilka sekund,
na wyświetlaczu pojawi się wyraz STOP i konsola
wyłączy się na chwilę.
Konsola posiada funkcję automatycznego
wyłączania. Jeśli pedały nie poruszają się i przyciski konsoli nie są naciskane przez kilka minut,
zasilanie wyłączy się automatycznie, by
oszczędzać baterie.
11
KONSERWACJA ORAZ WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
WYMIANA BATERII
Regularnie badaj i dokręcaj wszystkie części roweru
treningowego. Natychmiast wymieniaj wszelkie zużyte
części.
Jeśli wyświetlacze konsoli staną się przyćmione,
należy wymienić baterie; większość problemów z konsolą spowodowana jest przez zużyte baterie. Aby
wymienić baterie, por. etap 5 na s. 7.
Do czyszczenia roweru treningowego używaj wilgotnej
szmatki i niewielkiej ilości łagodnego mydła.
WAŻNE: Aby nie zniszczyć konsoli, należy
utrzymywać płyny z dala od konsoli, a samej konsoli nie wystawiać na bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
12
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ
OSTRZEŻENIE:
Spalanie tkanki tłuszczowej—aby skutecznie spalać
tkankę tłuszczową, musisz ćwiczyć z niską intensywnością przez długi okres czasu. Podczas pierwszych
kilku minut ćwiczeń Twój organizm zużywa kalorie
węglowodanowe jako energię. Dopiero po pierwszych
kilku minutach ćwiczeń organizm zaczyna zużywać
kalorie zawarte w tkankach tłuszczu jako energię. Jeśli
Twoim celem jest spalanie tkanki tłuszczowej, dostosuj intensywność swoich ćwiczeń, aż Twój rytm pracy
serca znajduje się blisko najniższej liczby Twojej strefy
treningowej. W celu maksymalnego spalania tłuszczu,
ćwicz z rytmem pracy serca blisko środkowej liczby
Twojej strefy treningowej.
przed
rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek programu ćwiczeń, należy skonsultować się z
lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób
powyżej 35 roku życia lub z istniejącymi
problemami zdrowotnymi.
Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Różne czynniki mogą wpływać na
dokładność odczytu rytmu pracy serca.
Czujnik tętna ma za zadanie wyłącznie wspomagać proces ćwiczeń dzięki ogólnemu
określeniu rytmu pracy serca.
Ćwiczenia aerobowe—jeśli Twoim celem jest wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego, musisz wykonywać ćwiczenia aerobowe, które wymagają dużej ilości
tlenu przez dłuższe okresy czasu. Dla ćwiczeń aerobowych, dostosuj intensywność swoich ćwiczeń, aż
Twój rytm pracy serca znajdzie się blisko najwyższej
liczby Twojej strefy treningowej.
Niniejsze wskazówki pomogą Ci zaplanować program
ćwiczeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat ćwiczeń należy zaopatrzyć się w odpowiedni
podręcznik lub skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj,
odpowiednie odżywianie się oraz właściwy
wypoczynek są niezwykle ważne dla osiągnięcia
pomyślnych wyników.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ
INTENSYWNOŚĆ ĆWICZEŃ
Czy zamierzasz spalać tkankę tłuszczową, czy też
wzmocnić układ sercowo-naczyniowy, ćwiczenie z
odpowiednią intensywnością jest kluczowe dla uzyskania wyników. Możesz kierować się rytmem pracy serca
w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu intensywności. Poniższa tabela ukazuje zalecane prędkości
rytmu pracy serca dla spalania tkanki tłuszczowej i
ćwiczeń aerobowych.
Rozgrzewka—zacznij od 5 do 10 minut rozciągania i
niezbyt intensywnych ćwiczeń. Rozgrzewka podwyższa ciepłotę ciała, tętno oraz przyspiesza krążenie
przygotowując organizm do ćwiczeń.
Ćwiczenia w strefie treningowej—ćwicz przez 20 do
30 minut z rytmem pracy serca w strefie treningowej.
(Podczas kilku pierwszych tygodni programu ćwiczeń
nie utrzymuj tętna w strefie treningowej przez czas
dłuższy niż 20 minut.) Oddychaj miarowo i głęboko
podczas ćwiczeń–nigdy nie wstrzymuj oddechu.
Rozluźnienie—zakończ 5 do 10 minutami ćwiczeń
rozciągających. Rozciąganie zwiększa elastyczność
mięśni i pomaga zapobiegać problemom
spowodowanym przez ćwiczenia.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ĆWICZEŃ
Aby zachować lub poprawić kondycję, ćwicz trzy razy
w tygodniu, z co najmniej jednym dniem przerwy
między ćwiczeniami. Po kilku miesiącach regularnych
ćwiczeń możesz wykonywać do pięciu sesji ćwiczeń w
tygodniu, jeśli masz ochotę. Pamiętaj, kluczem do
sukcesu jest uczynienie z ćwiczeń regularnej i przyjemnej części Twojego codziennego życia.
Aby odnaleźć właściwy poziom intensywności, należy
odszukać swój wiek na dole tabeli (lata są zaokrąglone do dziesiątek). Trzy liczby powyżej wieku
określają Twoją „strefę treningową.” Najniższa liczba
to rytm pracy serca do spalania tkanki tłuszczowej,
środkowa – dla maksymalnego spalania tkanki tłuszczowej, a najwyższa – dla ćwiczeń aerobowych.
13
LISTA CZĘŚCI—Nr modelu AEVEX12009.0
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ilość
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
Opis
Rama
Wspornik
Rękojeść
Siedzisko
Konsola
Przednia podpora stabilizująca
Tylna podpora stabilizująca
Zaślepka przednia
Zaślepka tylna
Lewy pedał/Pasek
Prawy pedał/Pasek
Korba/Koło pasowe
Mechanizm kontroli oporu/Linka
Lewa osłona
Prawa osłona
Śruba zamkowa M8 x 75mm
Rączka regulacyjna
Pokrywa rękojeści
Zestaw łożyska korby
Gałka siedziska
Rozpórka rękojeści
Pierścień wspornika siedziska
Tuleja wspornika siedziska
Koło zamachowe/Moduł magnesu
Sprężyna
Moduł koła pasowego luźnego
Osłona korby
Podstawa siedziska
Gałka wspornika siedziska
Górne przewody
Przekaźnik/Przewód
Uchwyt piankowy
Nr
Ilość
49
50
51
1
2
4
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
57
58
59
60
*
*
2
1
4
2
2
2
2
1
2
1
1
8
1
3
1
1
1
3
2
5
2
1
2
8
2
–
–
Opis
R1009A
Zaślepka rękojeści
Wspornik siedziska
Nakrętka kołpakowa M8
Śruba oczkowa
Uchwyt „U”
Nakrętka M6
Nakrętka wieńcowa M10
Dolny przewód
Nakrętka koła zamachowego
Pasek napędowy
Śruba koła pasowego luźnego
Podkładka wygięta M8
Rozpórka koła pasowego luźnego
Nakrętka zabezpieczająca M8
Nakrętka koła pasowego luźnego
Wkręt z łbem półkolistym M5 x
50mm
Podkładka wygięta M5
Wkręt M3 x 15mm
Wkręt z łbem półkolistym M8 x
20mm
Magnes
Podkładka M8
Czujnik tętna
Wkręt M4 x 35mm
Wkręt M5 x 15mm
Przewód czujnika tętna
Wkręt M4 x 15mm
Podkładka sprężysta M8
Zaślepka wspornika siedziska
Podręcznik użytkownika
Narzędzie do montażu
Uwaga: specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Zob. tył okładki niniejszego podręcznika, aby uzyskać
informacje na temat zamawiania części zamiennych. *Oznacza część niepokazaną na rysunkach.
14
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY—Nr modelu AEVEX12009.0
5
48
33
44
51
44
59
41
38 37
16
36
21
27
17
32
41
8
39
36
25
8
53
60
26
47
45
19
46
59
53
34
35
35
4
22
23
1
40
56
28
31
19
50
35
20
42
12
11
52
59
44
9
7
44
9
15
53
46
60
29
35
44 59
10
55
43
44 59
6
27
56
18
51
38 37
55
58
13
59
15
30
24
39
3
58
59
59
57
2
14
54
54
49
51
33
R1009A
16
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Aby zamówić części zamienne, spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika. Aby pomóc nam w
rozwiązaniu Twego problemu, prosimy abyś był gotów podać następujące dane gdy się z nami skontaktujesz:
• numer modelu oraz numer seryjny produktu (spójrz na pierwszą stronę okładki niniejszego podręcznika)
• nazwę produktu (podana na pierwszej stronie okładki niniejszego podręcznika)
• numer kluczowy oraz opis części (por. LISTA CZĘŚCI oraz RYSUNEK ZŁOŻENIOWY pod koniec niniejszego
podręcznika)
Część nr 291436 R1009A
Wydrukowano w Chinach © 2009 ICON IP, Inc.

Podobne dokumenty