Pobierz plik

Transkrypt

Pobierz plik
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „PRZETWORY-ŚMIECIORY”
– praca ZESPOŁOWA
1. Imiona i nazwiska autorów pracy:
wiek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
.
.
2. Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, pod którego kierunkiem wykonano pracę:
3.
4.
4. Telefon kontaktowy(rodziców lub nauczyciela):
5. Nazwa szkoły/przedszkola:
6. Numer telefonu do szkoły/przedszkola:
7. Tytuł pracy:
8. Ewentualne dodatkowe informacje na temat pracy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym
dla potrzeb konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.
1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.
.
.
Czytelne podpisy wszystkich Rodziców/Opiekunów prawnych i data.

Podobne dokumenty