Podziel się życiem

Transkrypt

Podziel się życiem
Podziel się życiem
W dniach 7-10 grudnia 2016 roku, w godzinach 9.00-16.00 studenci Politechniki Częstochowskiej wraz z Fundacją
DKMS przeprowadzą kolejną już akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek szpiku.
Tym razem akcja ta odbędzie się pod hasłem Helpers’ Generation. Rejestracja odbędzie się na 4 wydziałach PCz:
Wydziale Zarządzania, Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i
Informatyki oraz Wydziale Infrastruktury i Środowiska. Celem całej akcji jest zaangażowanie całego środowiska
akademickiego w walkę z nowotworami krwi. Misją Fundacji DKMS jest bowiem znalezienie Dawcy dla każdego
pacjenta potrzebującego przeszczepu szpiku. To my, młodzi ludzie mamy możliwość podarowania komuś szansy na
dalsze życie.
1

Podobne dokumenty