Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień
10 stycznia 2017 roku
(Raport bieżący nr 62/2016)
09.12.2016/Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na
dzień 10 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które
odbędzie się o godzinie 13.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. przy ulicy Książęcej 4, w sali Imperium.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych - Wiceprezes Zarządu
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Podobne dokumenty