obowiązkowa centralizacja rozliczeń vat w samorządach. nowe

Transkrypt

obowiązkowa centralizacja rozliczeń vat w samorządach. nowe
oferta szkolenia, doradcza
Skarbnik
Urzędu Miasta/Urzędu Gminy
OBOWIĄZKOWA CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT
W SAMORZĄDACH.
NOWE ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT.
Najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi obowiązkowa centralizacja rozliczeń
VAT jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych. Podstawowym skutkiem tej zmiany będzie konieczność rozliczania podatku od
towarów i usług praktycznie przez wszystkie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, które
na dzień dzisiejszy w większości korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. W rezultacie
szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, ośrodki sportu i rekreacji itp. będą
obowiązane stosować przepisy VAT m.in. w zakresie prowadzenia rejestrów VAT,
wystawiania faktur oraz paragonów fiskalnych, ustalania wysokości opodatkowania oraz
zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego.
W naszej ofercie:
szkolenie:
•
•
•
•
wykłady w formie warsztatów
konsultacje
specjalnie opracowane materiały szkoleniowe
certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
usługa doradcza - kompleksowa pomoc prawna:
• audyt czynności wykonywanych przez Gminę, jednostki i zakłady budżetowe
oraz ustalenie:
- wykazu czynności opodatkowanych
- prawa do odliczenia
- obowiązków w zakresie kas rejestrujących
- pomoc we wdrożeniu zasad fakturowania
- stworzenie instrukcji obiegu fakturowego i sposobu raportowania
Więcej informacji:
Dział Szkoleń tel. (68) 325 66 93, 504 189 836, fax (68) 320 05 47
e-mail: [email protected]; www.univers.com.pl
----------------------------------UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

Podobne dokumenty