Geocaching

Transkrypt

Geocaching
Geocaching
Rejestracja skrzynki na
stronie
www.geocaching.com
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Najpierw
logujemy się na stronie
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Po
zalogowaniu, możemy opcjonalnie
zmienić opcję językową na język polski
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Wybieramy
z listy język „Polski”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Następnie
wybieramy z zakładki pod
nazwą „Zabawa”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Opcję
o następującej nazwie „Szukaj i
chowaj skrytki”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Następnie
klikamy na przycisk „Create a
Geocache”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
 Otwiera
nam się pierwszy etap zakładania
skrzynki i klikamy przycisk „Dalej”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Wybieramy typ skrytki, w naszym przypadku będzie to
skrytka tradycyjna i taką zaznaczamy
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Po wybraniu typu skrytki musimy podać dokładne współrzędne
skrytki, współrzędne należy podać w stopniach i minutach
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Najpierw zatwierdzamy komunikat dotyczący wyświetlania
lokalizacji naszych skrytek, poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Następny krok to wpisanie współrzędnych naszej skrzynki, które
pomierzyliśmy w terenie, należy je wpisać w rubrykę wskazaną
strzałką
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Ze względu na to, że musimy te współrzędne wpisać w
odpowiednim formacie tj. w stopniach i minutach (przykład: N 50°
29.499, E 16° 44.432) we wskazaną rybrykę.
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Aby ułatwić sobie życie oraz problemy związane z brakiem możliwości wpisania
bezpośrednio na klawiaturze symbolu stopnia „°”, wpisujemy w miejsce gdzie
należy wpisać współrzędne następujące wyrażenie „N 50” i klikamy przycisk
„Podgląd na mapie”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Po wykonaniu tej czynności w rubryce gdzie mamy wpisać współrzędne wyświetlają
nam się przykładowe współrzędne, w takim układzie i formacie musimy wpisać
swoje współrzędne, ponadto pokazuje się nam kolejno okienko na którym klikamy
przycisk „Wybierz nową lokalizację”.
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Po wykonaniu tej czynności w rubryce gdzie mamy wpisać współrzędne wyświetlają
nam się przykładowe współrzędne, w takim układzie i formacie musimy wpisać
swoje współrzędne, ponadto pokazuje się nam kolejno okienko na którym klikamy
przycisk „Wybierz nową lokalizację”.
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Po wykonaniu powyższych czynności, musimy w rubryce wskazanej czerwona strzałką
wpisać współrzędne geograficzne naszej skrzynki, ja wpisałem następujące współrzędne N
50° 29.499 E 016° 44.432 (najlepiej zamienić przykładowe współrzędne swoimi wartościami),
po tej czynności od razu na mapie pokazuje się ikonka gdzie znajduje się skrzynka
.
Następnie przyciskamy przycisk „Kontynuuj” (Ważne przy wpisywaniu współrzędnych zamiast
przecinków wstawiamy kropki !!!)
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Kolejny etap to dodawanie dodatkowych „waypointów”, czyli ciekawych punktów
będących w pobliżu naszej skrytki, mogą to być np. parkingi, początek szlaku
turystyczengo, wieża widokowa itp. Ze względu na to, że jest to funkcja opcjonalna
to ją sobie pominę i klikam przycisk „Kontynuuj”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Następny etap to już opis skrzynki, czyli nadajemy skrytce nazwe, podajemy datę
ukrycia, wybieramy kraj i województwo w którym jest skrytka zlokalizowana itd..
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Poniżej przykład wypełnienia opisu część 1
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Poniżej przykład wypełnienia opisu część 2. Następnie klikamy przycisk „Kontynuuj”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Kolejny etap to określanie jakiego rozmiaru skrytkę zamontowaliśmy, w jakim ona jest
terenie i czy trudno ją znaleźć.
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Po określeniu trudności terenu w jakim skrytka jest ukryta, określamy indywidulanie
atrybuty które można bądź nie można przypisać do naszej skrytki. Po wypełnieniu
tego etapu klikamy przycisk „Kontynuuj”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Ostatni etap to uwagi do recenzenta który będzie oceniał naszą skrzynkę, jest to opis który będzie
dostępny tylko dla recenzenta, poniższy opis jest obowiązkowy. Po wpisaniu uwag dla recenzenta
klikamy przycisk „Zapisz i podejrzyj”
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Tutaj możemy podejrzeć swoje dzieło  i sprawdzić czy wszystko co chcieliśmy
umieścić np. w opisie skrzynki jest poprawne. Ostatni bardzo ważny etap to
aktywowanie skrzynki poprzez wysłanie jej do recenzji, aby to zrobić klikamy przycisk
„Wyślij do recenzji”. Jeśli tego nie zrobimy skrzynka nie będzie widoczna dla
recenzenta.
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com
Sukces !!! udało nam się wysłać skrzynkę do recenzji, teraz tylko czekać na pozytywną
ocenę recenzenta i skrzynka będzie opublikowana na portalu geocaching.com.
Według komunikatów przedstawianych podczas rejestracji na ocenę recenzenta
trzeba czekać obecnie nawet do 7 dni ze względu na szczyt sezonu. Wszystkie
powiadomienia od recenzenta oraz z samego portalu geocaching.com będą
przekazane na wasz adres e-mail.
Rejestracja skrzynki na stronie
www.geocaching.com

Na koniec krótki filmik o zakładaniu skrzynek
Przypominam abyście o swoich
sukcesach z publikacjami skrzynek
powiadamiali mnie pocztą e-mail, w
przypadku problemów też piszcie, do
mnie lub do Tomka
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty