Nazwa studiów podyplomowych Ochrona Środowiska i

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Ochrona Środowiska i
Nazwa studiów podyplomowych
Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB; p.o. dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
tel. 85 746 96 43; 85 746 96 52
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2 semestry
Charakterystyka studiów
Studia podyplomowe (dwu-semestralne), prowadzone są w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu (piątek,
sobota, niedziela), łącznie 16 zjazdów. Zajęcia obejmują 240 godzin wykładów i ćwiczeń (audytoryjne,
projektowe, pracownie specjalistyczne, seminaria, laboratoria i zajęcia terenowe).
Oferta programowa skierowana jest do pracowników różnych jednostek samorządu terytorialnego,
pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych instytucji naukowych oraz specjalistów z różnych
zakładów pracy zajmujących się oceną stanu, rozwoju i ochrony środowiska.
Sylwetka absolwenta
Celem studium jest teoretyczne i metodologiczne przygotowanie specjalistów do zrównoważonego
użytkowania i rekultywacji środowiska, ochrony elementów przyrody żywej oraz zasobów glebowych
i wodnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki ekologicznej i elementów prawnych zarządzania
w aspekcie programów współpracy z Unią Europejską.
Absolwent uzyska kształcenie w zakresie następującej tematyki:
 Zrównoważony rozwój, zarządzanie i ochrona środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego;
 Zrównoważone użytkowanie, ochrona i rekultywacja zasobów środowiska przyrodniczego;
 Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”.
Absolwent po ukończeniu studiów będzie wysokiej klasy specjalistą, posiadającym umiejętności
teoretyczne i praktyczne w zakresie ochrony i zarządzania zasobami środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju i racjonalnego gospodarowania jego zasobami oraz diagnostyki oceny stanu i analityki
laboratoryjnej.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podanie o przyjęcie na studia.
Kwestionariusz osobowy.
Trzy zdjęcia.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kserokopię dowodu osobistego.
Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Październik 2014

Podobne dokumenty