Dni otwarte, czyli żadnych tajemnic Studenci oczekują bardzo

Transkrypt

Dni otwarte, czyli żadnych tajemnic Studenci oczekują bardzo
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
Dni otwarte, czyli żadnych tajemnic
Studenci oczekują bardzo praktycznego podejścia oraz informacji użytecznych
w planowaniu i rozwoju ich kariery. Dlatego tak chętnie uczestniczą w dniach
otwartych, które dają im unikalną szansę bezpośrednich rozmów zarówno z
najwyższymi rangą menedżerami, jak również innymi pracownikami firmy.
Kilkadziesiąt osób brało udział w lutym w dniu otwartym w BRE Banku, w
kwietniu w podobnym wydarzeniu w Unileverze uczestniczyło aż 90 młodych
ludzi. – Ilu pracowników Unilevera rozpoczęło pracę dzięki programom praktyk
studenckich? Jak wprowadza się markę na rynek? Czy do pracy w dziale
finansów trzeba mied kierunkowe wykształcenie? – cytuje niektóre z setek
zadawanych podczas dnia otwartego pytao Michał Pertkiewicz, odpowiedzialny
za programy dla studentów i absolwentów w Unileverze.
Z całej Polski
Studenci chcieli się dowiedzied jakie są kryteria rekrutacji w Unileverze, czym
charakteryzuje się praca w określonych działach, jaka jest polityka firmy w
zakresie rozwoju pracownika. Podczas spotkania mieli możliwośd
rozwiązywania praktycznych studiów przypadku z każdego ze „zwiedzanych”
segmentów biznesowych firmy.
Na warszawskie spotkanie przyjechali studenci z całej Polski, m.in. Gdaoska,
Poznania, Puław, Dąbrowy Górniczej, Katowic i Warszawy. Reprezentowane
były zarówno uczelnie paostwowe, m.in. Szkoła Główna Handlowa, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, jak i prywatne, m.in. Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej czy Akademia Koźmioskiego.
Dotknąd, posłuchad, zobaczyd
BRE Bank w lutym 2011 roku otworzył po raz pierwszy swoje drzwi dla młodych
ludzi. Zaprosił i pokazał instytucję od środka. Z wydarzenia powstał reportaż.
Widad na nim autentyczną radośd i wdzięcznośd uczestników - studenci
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Akademii Ekonomicznej docenili
to, że mieli możliwośd zobaczenia „żywych” pracowników i menedżerów,
posłuchania ich, zobaczenia, jak jest zorganizowana praca i przestrzeo biurowa.
Dlaczego dni otwarte robią taką furorę? Z prostego powodu – pokazują
prawdziwe oblicze danej organizacji. Wiadomo, że ulotki i opisy na stronach
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
karier są zawsze trochę „podlukrowane”, odrealnione. Nazwy stanowisk
pojawiające się w ogłoszeniach rekrutacyjnych też nie oddają całej natury
czynności, zakresu obowiązków, warunków pracy. Podczas dni otwartych
studenci mają całą tę wiedzę jak na dłoni.
Organizatorzy dnia otwartego w BRE Banku chcieli pokazad, że pod skrzydłami
BRE Banku jest miejsce dla każdego zmotywowanego, zaangażowanego,
twórczego studenta czy absolwenta. – Podczas dnia otwartego staraliśmy się
nie tylko zainteresowad studentów karierą w bankowości, ale przede wszystkim
pokazad inne oblicze naszej organizacji, zburzyd stereotyp typowego bankowca
– dodaje Anita Bujanowska, doradca ds. employer branding w BRE Banku. –
Osoby które prezentowały poszczególne obszary biznesu (dyrektorzy tychże
obszarów, liderzy, ale także zwykli pracownicy) to nie tylko pasjonaci tego co
robią, ale osoby młode duchem, pełne pasji i zainteresowao. Nasi goście w
kuluarach dopytywali się w rozmowach z ekspertami nie tylko o możliwości
kariery, ale żywo dopytywali się o ich hobby i o tym jak łączą życie zawodowe
ze swoimi pasjami.
– Studenci podkreślali korzyśd z możliwości zobaczenia, jak jest naprawdę w
pracy – mówił podczas ostatniego Kongresu KADRY Marek Kozłowski, kierownik
zespołu Employer Branding, Ringier Axel Springer Polska, firmy wspierającej
BRE Bank w budowaniu profesjonalnego wizerunku pracodawcy pierwszego
wyboru. – Studenci dzieląc się wrażeniami zwracali uwagę, że bez takiej wiedzy
częśd mogłaby aplikowad i przeżyd później rozczarowanie, bo nie tak sobie
wyobrażali tę pracę. Częśd nie aplikowałaby, żywiąc się stereotypami, gdy
tymczasem świetnie mogliby się w takiej pracy realizowad.
Ambasadorzy są wśród nas
Dzięki takim inicjatywom, jak dni otwarte do studentów dociera, że bank czy
firma FMCG to nie tylko finanse czy produkcja, ale także marketing,
informatyka, HR. Najlepszymi ambasadorami marek pracodawców są aktualni
lub byli praktykanci. BRE bardzo w nich inwestuje, jako że łączą środowisko
uczelni z BRE Bankiem, jednocześnie wpisując się w nowy trend w employer
brandingu - naturalnego łączenia funkcji marketingowych i HR-owych. Żywym
dowodem na zakorzenienie się tego trendu w BRE Banku jest sama Anita
Bujanowska, która do HRu BRE Banku przyszła po kilkunastu latach pracy w
Wykorzystaj potencjał Internetu w HR – wejdź na www.HRweb.pl
marketingu, agencji kreatywnej, PR - właśnie po to, by łączyd kompetencje
marketingowo-reklamowe z HR-owymi.
Wrażenia na Facebooku
Liczba chętnych do udziału w dniu otwartym Unilevera znacznie przekroczyła
liczbę dostępnych miejsc. Z uwagi na ogromne zainteresowanie firma
zapowiada zorganizowanie kolejnego spotkania w przyszłym roku.
Dzieo otwarty trwa kilka godzin, ale wrażenia po nim zostają na długo. A
wszystko dzięki mediom społecznym. Już chwilę po zakooczeniu spotkania w
Unileverze na fanpage’u www.facebook.pl/unilever.kariera można było
przeczytad komentarze uczestników: Serdeczne podziękowania za
zorganizowanie znakomitego wydarzenia, otwartośd, zaangażowanie i
wyjątkową okazję zobaczenia Unilevera „od kuchni”. Pierwsza taka impreza u
Was, ale wielkie gratulacje! Wielki plus za otwartośd i zaangażowanie z Waszej
strony! To była najlepsza możliwośd zobaczenia, jak firma działa od środka!
Bardzo miło spędziłem ten dzieo, wiele dowiedziałem się o samej firmie oraz o
możliwościach rozwoju, jakie oferuje Unilever; Po tym co pokazaliście... chce się
do was wracad!
Taka spontaniczna reakcja uczestników w mediach, z których korzystają
najbardziej wartościowi kandydaci, jest nie do przecenienia.

Podobne dokumenty