Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była cennym

Komentarze

Transkrypt

Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była cennym
Jak prowadzić kronikę szkolną, żeby była cennym źródłem informacji?
15 kwietnia 2015 roku w gościnnych progach biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w
Kole odbyło się seminarium prowadzone przez konsultanta ds. doradztwa programowometodycznego Pana Piotra Gołdyna. Na spotkanie zaprosiliśmy nauczycieli bibliotekarzy
szkół powiatu kolskiego w ramach sieci współpracy, poszerzając tym razem ofertę dla
zainteresowanych tematem nauczycieli.
Celem prowadzenia kroniki szkolnej jest przekazanie przyszłym pokoleniom obrazu
współczesnego życia, rozwoju i działalności szkoły. Dlatego powinny znaleźć się w niej opisy
życia wewnętrznego szkoły, informacje o nauczycielach pracujących w szkole, o sukcesach i
niepowodzeniach szkoły. Ponieważ szkoła jest instytucją społeczną, należy również opisać jej
pozycję w społeczeństwie, jej działalność zewnętrzną i wpływ na życie środowiska oraz
wzajemne stosunki między szkołą a rodzicami.
Starannie i umiejętnie prowadzona kronika, podająca fakty z życia szkoły i środowiska
może dać w przyszłości bogaty materiał do opracowania historii szkolnictwa w gminie,
powiecie, lub do przygotowania monografii terenu, czy też nawet do innych prac naukowych.
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn opowiadał również o swojej książce „Obrazki z
dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej” powstałej na podstawie zapisów z kronik
szkolnych. Uczestnicy seminarium mogli zakupić książkę z dedykacją autora.

Podobne dokumenty