Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zaprasza do składania oferty

Komentarze

Transkrypt

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zaprasza do składania oferty
Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zaprasza do składania oferty
na dostaw
2 notebooków dla Starostwa Powiatowego
w Radziejowie.
Termin składania ofert 6 lipca 2011 roku godz. 1100
Zał czniki:
1. wymagania wyj ciowe
2. formularz oferty
3. umowa

Podobne dokumenty