pakiet ubezpieczeniowy dla byłych pracowników arcelormittal

Transkrypt

pakiet ubezpieczeniowy dla byłych pracowników arcelormittal
PAKIET UBEZPIECZENIOWY
DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND SA
I SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY
RODZAJ ŚWIADCZENIA
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i członków rodziny
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (świadczenie łączne)
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie łączne)
Śmierć ubezpieczonego (przyczyna naturalna)
WARIANT I
WARIANT II
54 000
45 000
22 500
84 000
60 000
30 000
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie łączne)
Śmierć małżonka
Śmierć dziecka w wieku do 25 lat
Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica aktualnego małżonka
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie dla każdego
dziecka ubezpieczonego w wieku do 18-tu lat, a w razie uszęszczania do szkoły
w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.
II. Świadczenia zdrowotne
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
- za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
LECZENIE SZPITALNE (pobyt min. 4 dni):
∙spowodowane stanem chorobowym
∙spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem - przez pierwsze 14 dni
∙spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem - po 14 dniach
∙spowodowane wypadkiem komunikacyjnym
∙spowodowane zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym - przez pierwsze 14 dni
∙jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii
CIĘŻKIE CHOROBY - zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych
by pass,nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba,
zakażenie wirusem HIV,, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba
Parkinsona.
OPERACJE CHIRURGICZNE:
»I klasy
»II klasy
»III klasy
LECZENIE SPECJALISTYCZNE - chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepenie kardiowertera/defibrylatora, rozrusznika serca, ablacja.
KARTA APTECZNA (po przyznanym świadczeniu za pobyt w szpitalu) - realizacja
świadczenia w wyznaczonych aptekach
III. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA CAŁY PAKIET
18 000
9 000
2 700
2 250
24 000
12 000
3 600
3 000
3 600
4 800
360
480
45
180
45
202,50
135
450
60
240
60
270,00
180
600
2 700
3 600
1 950
1 170
390
2 750
1 650
550
3 550
7 000
400
TAK
57,59
500
TAK
81,79
Obsługa ubezpieczenia poprzez: CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.(na terenie ArcelorMittal S.A.) w Dąbrowie Górniczej,
Budynek DAMM 3, I piętro, p. 106 Czynne w godzinach: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00, tel. (32) 794-59-96.
*Ogólne warunki ubezpieczenia, oferty orz druki świadczeń dostępne są w siedzibie Agencji CBS oraz na stronach internetowych:
www.pzu.pl ; www.cbs-gu.pl
Ulotka jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
TERMIN PŁATNOŚCI - DO 20-GO DNIA MIESIĄCA ZA BIEŻĄCY MIESIĄC
Oferta jest aktualna tylko dla osób, które przystąpiły do ubezpieczenia do 31.12.2012

Podobne dokumenty